برگزاری سمینار مهارت‌های مطالعه و کتاب‌خوانی

برگزاری سمینار مهارت‌های مطالعه و کتاب‌خوانی

پوهنځی اقتصاد پوهنتون غالب هرات، به مناسب هفتۀ کتاب، سمینارِ «مهارت‌های مطالعه و کتاب‌خوانی» را به تاریخ ۲۱ سنبلۀ ۱۴۰۲ هـ.ش توسط عتیق الله رحمانی، آمر دیپارتمنت پوهنتون‌شمول پوهنتون غالب، برای محصلان پوهنځی اقتصاد برگزار نمود. 
در این سمینار، موضوعات اهمیت مطالعه، روش‌های مطالعۀ مؤثر مبتنی بر تجربیات علمی و عملی، نکات کلیدی و مهم در مطالعه و دیگر موارد مهم، مورد بحث قرار گرفت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سه‌شنبه، ۲۱ سنبلهٔ ۱۴۰۲ هـ.ش
مدیریت خبر و آرشیف پوهنتون غالبِ هرات