کمیته نظم و دسپلین

کمیته نظم و دسپلین

معرفی کمیته نظم و دسپلین

مقدمه

پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی حریم های آموزشی عالی و اکادمیک اند که با استعداد ترین جوانان کشور را برای کسب تخصص و آموزش عالی پرورش میدهند تا کشور خویش را در ابعاد سیاسی اجتماعی فرهنگی و مدیریتی به سوی رفاه و ترقی سوق دهد. استادان و دانشجویان به عنوان قشر پیشآهنگ جامعه خویش مسوولیت دارند تا در پهلوی تدریس و آموختن علوم تخصصی تبارز دهنده ویژگیها و صفات عالی و سالم اجتماعی نیز باشند. رعایت نظم اکادمیک و محافظت از ویژگیها و رفتار اکادمیک یکی از الزامات اساسی در محیط پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی به شمار میرود تا از هرگونه رفتار که باعث اخلال نظم اکادمیک نقض حقوق دیگران و امنیت گردد جلوگیری به عمل آمده و در قبال این گونه رفتارها تصامیم جدی اتخاذ میگردد.


هدف کمیته سمع شکایات و نظم و دسپلین
رسیدگی شفاف و عادلانه به تمام تخلفات و تخطی های آکادمیک به منظور ایجاد نظم در پوهنتون و ایجاد محیطی امن و مطمن


نمودار تشکیلاتی


معرفی مسؤول کمیته:

فیروز احمد گنجی، آمر دیپارتمنت اداره تجارت

      فیروز احمد گنجی فرزند وزیر احمد در سال 1367 خورشیدی در یک خانواده متین در ولایت هرات دیده به جهان گشود. ایشان دوره متوسطه را در لیسه انقلاب اسلامی در سال 1386 به پایان رسانیده و از طریق امتحان کانکور در سال 1387 به پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات راه یافت و درسال 1390 از رشته اقتصاد و مدیریت فارغ گردید. پس از آن جهت ادامه تحصیلات راهی کشور هندوستان شده و توانست در سال 1394 مدرک ماستری خویش را در رشته مدیریت تجارت از دانشگاه BMCC شهر پونا بدست آورد. ایشان در بسیاری از سازمان های خصوصی تجربه کاری داشته و نیز در پوهنتون های مختلف تدریس نموده و همچنین ریاست پوهنحی اقتصاد را نیز در گذشته بر عهده داشت. به همین ترتیب از سال 1395 به عنوان یکی از استادان دائمی و نیز آمر دیپارتمنت اداره تجارت پوهنحی اقتصاد ایفای وظیفه میکند. آقای گنجی فی الحال دانشجوی مقطع دکترای رشته مدیریت در دانشگاه Manav Rachna International University  می باشد.

 


 

طرزالعمل برسی شکایات

فورم شکایت