آموزش های الکترونیک

آموزش های الکترونیک

معرفی کمیته

این کمیته از مدتی بدینسوغرض بهره گیری از تکنولوژی­های نوین معلوماتی و ارتباطی مانند انترنت و سیستم های مولتی میدیایی به عنوان ابزارهایی جهت بهبود کیفیت آموزش و یادگیری، از طریق ارائۀ تسهیلاتی جهت دسترسی آسان به منابع و نیز فراهم نمودن ساز و کارهای تعامل و همکاری از راه دور تشکیل شده است.


اعضای این کمیته:

1- استاد وسیم میزایار (مسؤول کمیته)؛

2- استاد حامد امیری (عضو)؛

3- استاد محمد حامد رسولی (عضو)؛

4- استاد عتیق الله رحمانی(عضو)؛


اهداف این کمیته:

  • معرفی و به کارگیری آموزش­های الکترونیکی برای محصلین این پوهنحی؛
  • طراحی واجرای یک سیستم آموزشی الکترونیکی در سطح پوهنحی؛
  • برگزاری ورکشاپ درزمینه E-learning؛
  • آموزش محصلان و اعضای کادر علمی درباره نحوه استفاده از تسهیلات الکترونیکی؛
  • تولید محتواها و کتب الکترونیکی آموزشی در زمینه آموزش الکترونیک.

نمودار تشکیلاتی:


 

طرزالعمل