کمیته فرهنگی

کمیته فرهنگی

معرفی کمیته فرهنگی:

کمیته فرهنگی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غالب یکی از کمیته های فعال در سطح پوهنحی  بوده که از مدت مدیدی بدینسو در بخش های فرهنگی آغاز به فعالیت نموده و دارای دست آوردهای چشم گیری میباشد از آنجایکه همه صاحبان فکر و اندیشه بر این عقیده اند که کار فرهنگی اساس و زیر بنای دست یابی به یک جامعه سالم و توسعه یافته و راه حل انتخابی برای درمان و کاهش معضلات و پیش زمینه اجرای برنامه های عمرانی و اقتصادی می باشد، ضروری به نظر می آید که ما هم درین زمینه گامهای هرچند کوتاه برداریم.

کارهای فرهنگی این کمیته دریک نگاه اجمالی به اساس دسته های ذیل تقسیم می شود:

  • فعالیتهای قرآنی
  • ترویج فرهنگ مطالعه
  • گسترش محافل و مجامع ادبی، فرهنگی وهنری
  • بر پایی نمایشگاهها
  • اجرای تاتر، نمایشنامه و دیگر فعالیت های نمایشی
  • برپایی جشنواره ها
  • تجلیل از روزهای مذهبی و ملی

نمودار تشکیلاتی

دانلود فایل ها:

پلان عملیاتی 98

پلان عملیاتی 99

طرزالعمل

 

احمد نعیم پویا؛ آمر کمیتۀ فرهنگی                                                           

احمد نعیم پویا فرزند حاجی سلطان عزیز در سال 1365 هجری شمسی در یک خانوادۀ متدین در ولایت نیمروز چشم به جهان گشود. موصوف دوران متوسطۀ مکتب را در لیسۀ  شهید گل محمد نیمروز در سال 1387 به پایان رساند. پویا در سال 1390 وارد پوهنتون هرات گردید و در سال 1393 موفق به اتمام دورۀ لیسانس گردید. و متعاقبا در سال 1395 مقطع ماستری را در پوهنتون بین المللی اسلامی اسلام آباد کشور پاکستان (IIUI) آغاز نموده و در سال 1397 سند ماستری خویش در رشتۀ علوم حدیث بدست آورد. پویا در پوهنتون هرات به حیث استاد افتخاری تدریس نموده است و از خزان 1398 به حیث استاد دائم در پوهنتون غالب مشغول به فعالیت است. و نیز آمریت کمیتۀ فرهنگی پوهنحی اقتصاد را به عهده دارد.