کمیته فرهنگی

کمیته فرهنگی

کمیته فرهنگی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غالب یکی از کمیته های فعال در سطح پوهنحی  بوده که از مدت مدیدی بدینسو در بخش های فرهنگی آغاز به فعالیت نموده و دارای دست آوردهای چشم گیری میباشد از آنجایکه همه صاحبان فکر و اندیشه بر این عقیده اند که کار فرهنگی اساس و زیر بنای دست یابی به یک جامعه سالم و توسعه یافته و راه حل انتخابی برای درمان و کاهش معضلات و پیش زمینه اجرای برنامه های عمرانی و اقتصادی می باشد، ضروری به نظر می آید که ما هم درین زمینه گامهای هرچند کوتاه برداریم.

کارهای فرهنگی این کمیته دریک نگاه اجمالی به اساس دسته های ذیل تقسیم می شود:

 • فعالیتهای قرآنی
 • ترویج فرهنگ مطالعه
 • گسترش محافل و مجامع ادبی، فرهنگی وهنری
 • بر پایی نمایشگاهها
 • اجرای تاتر، نمایشنامه و دیگر فعالیت های نمایشی
 • برپایی جشنواره ها
 • تجلیل از روزهای مذهبی و ملی

معرفی مسؤول کمیتة فرهنگی پوهنحی اقتصاد

حامد امیری در سال ۱۳۶۸خورشیدی در خانواده‌ میانه‌حال و اهل دانش در ولسوالی شیندند هرات، چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش و تحصیلات دورة لیسه را در لیسة انقلاب در شهر هرات به‌ پایان رسانید؛ پس از ختم دورة لیسه در سال 1386‌ در آزمون کانکور شرکت کرد و به پوهنحی اقتصاد دانش‌گاه هرات راه یافت. او در سال 1390 از این رشته فارغ شد. امیری در جریان تحصیل مشغول کار بود و از سال 1386 تا 1391 به صفت معلم در لیسة خصوصی توحید انجام وظیفه کرد؛ پس از فراغت از رشتة اقتصاد مصروف کار در کابل‌بانک شد. یک سال در کابل‌بانک کارکرد. وی در سال 1392‌ در پوهنتون پونة هندوستان برای کسب سویة ‌فوق لیسانس به تحصیل آغاز کرد. دو سال دورة فوق لیسانس خود را در آن‌جا گذراند. در سال 1394 با کسب گواهی ماستری به افغانستان برگشت و در بانک بین‌المللی افغانستان (AIB) دست‌به‌¬کار شد؛ پس از یک سال نظر به علاقه‌یی که به تدریس داشت به حیث استاد در پوهنحی اقتصاد پوهنتون غالب آغاز به آموزش¬دادن دانش¬جویان نمود. وی نظر به شایسته¬گی‌یی‌که داشت، نخست به حیث سرپرست پوهنحی اقتصاد و پس از سپری‌نمودن یک سال خدمت در آن پوهنحی در میانة سال 1396 به حیث رئیس این پوهنحی انتصاب یافت و به کار آغاز نمود. امیری در سال 1397‌ره‌سپار هند گردید و در ‌پوهنتون مانیو رچنای هند برای کسب درجة تحصیلی د‌کترا به تحصیل آغاز نمود. وی در پهلوی تحصیل دکترا، مسؤول کمیتة فرهنگی پوهنحی اقتصاد نیز می‌باشد.

دستاورد های عمده کمیتة فرهنکی  

 • برگزاری فستیوال غذایی جهت کاربردی ساختن دانش بازاریابی ؛
 • هماهنگی سیر های علمی وتفریحی؛
 • هماهنگی برنامة زیست محیطی در ارتباط جمع آوری زباله ها ؛
 • بازدید از نمایشگاه توانمندی زنان افغان زمین ؛
 • بازدید از قللعة تاریخی اختیار الدین ؛
 • سیر علمی به مقام ولایت ، مستوفیت ودافغانستان بانک واشنایی با عملکرد این نهاد ها .

نمودار تشکیلاتی

 

دانلود فایل ها:

پلان عملیاتی 98

پلان عملیاتی 99

طرزالعمل