کمیته تحقیق

کمیته تحقیق

       کمیتۀ تحقیق

 فعالیت های کمیتۀ تحقیق

چالشهای صنعت گردشگری در افغانستان- حامد امیری

طرز العمل کمیتۀ تحقیق

پلان عملیاتی کمیتۀ سال 1399

پلان عملیاتی کمیتۀ سال 1398

     چارت تشکیلاتی

 

لیست تحقیقات استادان

شماره

عنوان

محقق

سال

محل نشر

 

1

بازاریابی الکترونیک

شهیره شهیر

1393

فصلنامه علمی پوهنتون غالب-10

 

2

بررسی سیاست دمپینگ و تاثیرات آن بالای تولیدات داخلی

شبانه صدیقیان

1393

فصلنامه علمی پوهنتون غالب-9

 

3

چالش های صنعت گردشگری در افغانستان

حامد امیری

1397

فصلنامه علمی پوهنتون غالب-25

 

4

اصول حسابداری

حامد امیری

1398

کتاب

 

5

تحلیل عضویت افغانستان در سازمان تعرفه و تجارت جهانی

شبانه صدیقیان

1398

فصلنامه علمی پوهنتون غالب-26

 

6

نقش تبلیغات در بازار یابی

شهیره شهیر

1392

فصلنامه علمی پوهنتون غالب-6

 

7

بررسی نقش بانک مرکزی در سیستم بانکی

شهیره شهیر

92

فصلنامه علمی پوهنتون غالب-3

 

8

بررسی تاثیرات سیستم اسیکودا بر تسهیلات تجاری در گمرکات افغانستان

شبانه صدیقیان

1396

فصلنامه علمی پوهنتون غالب-22

 

9

تاثیر آمیخته بازاریابی در مدیریت ارتباط با مشتری

شهیره شهیر

1394

فصلنامه علمی پوهنتون غالب-22

 

10

بررسی اثرات کاهش ارزش پول بر افزایش شاخص بهای مصرف کننده در افغانستان

شهیره شهیر

1395

فصلنامه علمی پوهنتون غالب-18

 

لیست سمینار های ارائه شده توسط محصلان

شماره

عنوان سمینار

 ارائه کننده

سال

سمستر

1

مدیریت زمان

سیف الله « محمدی»

1398

ششم

2

TOEFL

حارث « راد مهر»

1398

 

3

Chevining Scholarship

همایون «قادری»

1398

ششم

4

بورسیه های ترکیه

اکبر «مرادی»

1398

ششم

5

قانون اساسی افغانستان

عبدالصبور

1398

دوم