پلان ها و برنامه ها

پلان ها و برنامه ها

 

پلان استراتیژیک پوهنحًی اقتصاد

 

 

دیدگاه

پوهنحی اقتصاد پوهنتون غالب به‌عنوان یک نهاد تحصیلی در چوکات قوانین نافذة کشور و وزارت تحصیلات عالی تلاش دارد تا به برترین جای‌گاه در سطح ملی در تربیت نیروی متخصص و کارآفرین مطابق با نیاز بازار کار از طریق تدریس دست یافته و در حل مسائل جامعه‌ از طریق تحقیق و دریافت راه‌حل‌های علمی اهتمام ورزد.

 

رسالت

پوهنحی اقتصاد‌ تلاش دارد تا از طریق ارتقای ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی در عرضة خدمات علمی و مشاوره در سطح ملی، با بهره‌گیری از منابع دست‌داشته به‌خصوص اعضای هیئت علمی توان‌مند‌ و با تأکید بر ارزش‌های دینی و اخلاقی به صورت مستمر به تأمین نیاز‌های علمی و حرفوی جامعه درسطح ملی و منطقه ای بپردازد.

 

فرهنگ‌ها و ارزش‌ها

تلاش مستمر براي ارتقای کیفیت آموزشی و حرکت بالنده در مسیرکمال، باید به رسالتی مهم تبدیل شود و با ارزش‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور نیز هم‌آهنگ باشد که خود نیازمند تفکر و تعمق بیش‌تري است. اصول و ارزش‌های یک جامعه، به صورت آنی قابل تغییر و جای‌گزینی نیستند، از این‌رو رعایت آن‌ها یکی از ضرورت‌های بی‌چون‌و‌چرای عامل تفکیک‌ناپذیر رفتاری تمامی افراد و سازمان‌ها می‌باشد. برای رسیدن به این ارزش‌ها، این موارد را فراهم می‌داریم:

 • حفظ کرامت انسانی در انجام تکالیف سازمانی؛
 • عدالت‌محوری در ارائة خدمات؛
 • مسؤولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی در قبال محصلان؛
 • هم‌دیگر‌پذیری و احترام به عقاید دیگران؛
 • تشریک مساعی (‌اصل مشارکت در کار)؛
 • پای‌بندی به ارزش‌های اسلامی و ملی؛
 • اخلاق‌گرایی در نظام مدیریت سازمان؛
 • تربیت‌‌ نیروی انسانی در جهت تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روحی‌- روانی، اجتماعی و معنوی؛
 • تأمین عدالت در ارائه و توزیع خدمات آموزشی، پژوهشی و بستر‌سازی تلفیق آموزه‌های دینی در آموزش و پژوهش.

طرز اداره

پوهنحی اقتصاد پوهنتون غالب که از لحاظ حقوقی به حيث یکی از پوهنحی‌های پنج‌گانه، این پوهنتون فعاليت مي‌نمايد؛ لذا‌ تشکيلات غالب از نگاه حقوقی شامل مجمع مؤسسان و سهام‌داران بوده، که هيئت اداری پوهنتون از اجراآت شان در برابر آن پاسخ‌گو مي‌باشد. مزيد برآن، غالب يک نهاد علمی و اکادميک است که هيئت علمی و ادری و تدريسی آن از رعايت قوانين، لوايح و مقررات تحصيلات عالی در برابر وزارت محترم تحصيلات عالی و ساير مراجع قانونی مسؤول اجراآت خويش‌اند.

از نگاه داخلی نيز غالب طرزالعمل‌ها و پاليسی‌های خود را در همه امور دارا مي‌باشد. تشکيل اداری و علمی غالب ضرورت به بازنگری داشته و جهت افزايش ميزان کارايی و بهينه‌سازی بايد اصلاحات لازم در آن آورده شود.

برنامه‌های علمی پوهنحی

برنامه‌های علمی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غالب بر اساس پلان استراتژیک پوهنتون غالب می‌باشد، که داری سه محور اصلی‌است:

الف) تدریس

برنامة تدریس این پوهنحی بر اساس نصاب تحصیلی این پوهنحی، که در شورای علمی پوهنحی و پوهنتون مورد ارزیابی قرار گرفته و تأییدی وزارت محترم تحصیلات عالی را نیز اخذ نموده است می‌باشد. مفردات تمامی مضامین مطابق با نیاز بازار کار افغانستان بوده و در‌ آن از جدید‌ترین منابع استفاده شده است. تدریس و ر‌ه‌نمایی محصل توسط استادان با تجربه به درجة ماستر و د‌کترا انجام می‌پذیرد.

ب) تحقیق

پوهنحی اقتصاد توسط برنامة تحقیق سعی دارد، که مشکلات جامعه را مو‌شکافانه مورد بررسی قرار دهد و از طریق نشر و چاپ این دست‌آورد‌ها مسؤولان حکومتی و غیر‌حکومتی را متوجه کاستی‌های ان‌ها در بخش‌های تحقیق شده سازد تا از این طریق بتواند نقش و وظیفة خود را در جامعه انجام دهد.

ج) تربیت نیروی کار‌آفرین

جامعة افغانستان از بیکاری رنج می‌برد و مشکل بیکاری از طریق نیروی کارآفرین قابل حل است. پوهنحی اقتصاد روی تربیت نیروی کارآفرین تمرکز کرده و نصاب تحصیلی خود را نیز تا حد امکان به این جهت سوق داده است تا از این طریق بتواند در حل مشکل جامعه نقشی برازنده داشته باشد.

تحلیل سوات

پس از مطالعة وضعیت موجود پوهنحی اقتصاد از طریق جمع‌آوری اطلاعات از محصلان، استادان، اداره‌های مرتبط، سایر پوهنحی‌ها، مالکان و سایر صاحب‌نظران نقاط قوت و ضعف و هم‌چنین فرصت ها و تهدیدات پوهنحی مشخص شد. پس از تحلیل دقیق این اطلاعات استراتژی پوهنحی مشخص شد.

نقاط ضعف W

نقاط قوت S

عوامل درونی

 

 1. یک منبع درآمد؛
 2. کمبود کادر دایم؛
 3. کتاب‌خانة پوهنحی مجهز نیست؛
 4. نبود سیستم انفکاک و تقرر؛
 5. نبود سیستم مکافات و مجازات معیاری.

 

 

 1. بودجة کافی برای برنامه‌ها؛
 2. موقعیت مکانی؛
 3. طرف‌داران برند؛
 4. فیس پایین؛
 5. نیروی کارآمد و آموزش‌دیده؛
 6. موجودیت پلان‌های 5 ساله؛
 7. نصاب درسی پوهنحی مطابق با نیاز بازار؛
 8. محیط پوهنتونی؛
 9. عبور پوهنتون از مرحلة دوم.

 

تحلیل سوات

عوامل برونی

 • با برطرف‌کردن نیاز های جامعه منابع جدید درآمدی برای پوهنحی ایجاد کنیم مثلاً با تأسیس یک دیپارتمنت جدید یا دوره‌های کارورزی؛
 • با اضافه‌شدن کادر علمی جدید برای اجرای امور می‌توانیم نیاز‌های برطرف‌نشدة جامعه را مرفوع سازیم. جذب کادر دایم در دیپارتمنت‌های جدید.

 

 

 • با متقاعد‌کردن سهام‌داران بودجة مورد نیاز برای برنامه‌های تحقیقاتی را اخذ بداریم؛
 • با استفاده از امکانات موجود در جهت برطرف‌کردن نیاز‌های ارضا‌نشدة مشتریان اقدام به انکشاف پوهنحی کرده و دیپارتمنت جدید مالی و بانکی را تأسیس نماییم.
 1. ارتباط با سهام‌داران؛
 2. نیاز‌های برطرف‌نشدة مشتریان؛
 3. رشته متقاضیان زیادی دارد؛
 4. فارغان غالب در بازار به خوبی جذب می‌شوند.

 

فرصت‌ها

O

 • با تمرکز بر تغییر نیاز‌های مشتریان در شهر هرات پوهنحی دوره‌های کوتاه‌مدت فنون اقتصادی را برگزار می‌کند. دوره‌های مدیریت مالی، بازاریابی، ره‌بری، مدیریت استراتژیک؛
 • با جذب کادر دایم با تجربه و کارآمد نقاط ضعف پوهنحی را پوشش دهیم.
 • توان رقابتی خود ‌را با تکیه بر نیروی کارآمد و آموزش‌دیدة خود می‌توانیم بالا ببریم. علاوه بر آن با استفاده از موقعیت مکانی پوهنتون در رقابت با آن‌ها بسیار پیشی خواهیم گرفت؛
 • ایجاد دیپارتمنت‌های جدید و مطابق با نیاز بازار کار؛ ازجمله دیپارتمنت مالی و بانکی؛
 • ایجاد یک سیستم تخقیف برای محصلان جدید‌الشمول به خاطر وضعیت بد اقتصادی مردم.
 1. تعدد رقبا در بازار؛
 2. رشته‌های جدید؛
 3. تغییر نیاز‌های مشتریان؛
 4. وضع اقتصادی شهر؛
 5. تبلیغات منفی در ارتباط با این رشته.

تهدید‌ها

T

 

اهداف استراتیژیک بر اساس رسالت

دست‌رسی به تحصیلات عالی معیاری

انگیزه‌دهی و ترغیب محصلان به آموزش و تحقیق و تشویق آنان به نوآوری، خلاقیت و استقلالیت رفتاری برای رسیدن به آرمان‌ها در داخل و خارج از پوهنتون. (این هدف، شامل بلند‌بردن و گسترش کیفیت، تدریس در ارتباط به یادگیری در مقطع لیسانس و بالاتر از آن می‌باشد. این‌ها بسته‌گی دارند به تجربه‌های برجستة ما در دانش آموزی، عدالت‌گستری و مشارکت گسترده مطابق با استراتیژی‌های معیاری جهانی).

اهداف

 1. حمایت و رَه‌نمای محصلان از طریق برنامه‌های درسی و ماورای درسی در پوهنحی اقتصاد؛
 2.  بلند‌بردن ظرفیت محصلان از طریق پرسش‌و‌پاسخ، یادگیری موضوعات، برنامه‌های تقویتی و ورکشاپ‌ها نیز از طریق تشویق به مطالعۀ عمیق مسائل علمی، در سطح لیسانس و بالاتر از آن؛
 3.  ایجاد محیطی ارزش‌مند تحصیلی و معرفی ارزش‌های آن در جامعه؛
 4.  انعطاف‌پذیری و فراهم‌ساختن تسهیلات در دوره‌های تحصیلی برای محصلان با اجرای لوایح و مقررات کریدت.

استراتیژی‌ها

 1.  استفاده از روش‌های معیاری جدید برای ره‌نمایی محصلان و حمایت از آنان در طرح‌های علمی و پیش‌بُرد امور آموزشی و هم‌چنان هم‌وارساختن زمینه‌های تبادل افکار بین محصلان نخبه و دیگر محصلان به منظور برنامه‌ریزی برای آیندة کاری به‌تر و در فرجام ایجاد اتحاد معنادار میان محصلان؛
 2.  نشان‌دادن انعطاف‌پذیری بیش‌تر در راستای مطالعة ‌منسجم، ‌با در نظرداشت وسعت بخشیدن به برنامه‌های درسی و شرکت‌دادن محصلان در امور آموزشی, نیز ایجاد سهولت در بازگشت محصلانی‌که ترک تحصیل کرده‌اند؛
 3.  ایجاد انگیزه و آماده‌سازی دانش آموزان برای به‌دست‌آوردن تجربة آموزشی در خارج از کشور به‌عنوان بخشی از مدرک‌شان از طریق مشارکت با پوهنتون‌های خارج از کشور؛
 4.  ارتباط با کارفرمایان، نهادهای حرفه‌یی، فارغ‌التحصیلان و سایر ذی‌نفعان برای پیدا‌کردن اطمینان از هم‌آهنگی برنامه‌های تحصیلی با نیاز بازار و پاسخ مثبت‌دادن به خواست آنان.

مشارکت با جامعه و بازار کار

به منظور مشارکت با جامعه و بازار کار، پوهنحی اقتصاد متعهد است تا نیروی جوان، متخصص، ‌متعهد و ماهر را آموزش دهد.

اهداف

 1.  آشنا‌کردن جای‌گاه و موقعیت بلند پوهنحی اقتصاد غالب و تعهد آن برای ایجاد فرصت‌های هم‌کاری و تفاهم به منظور توسعة خدمات تحصیلی، علمی و تعهد آن برای بالابردن کیفیت خدمات تحصیلی و ایجاد فرصت‌های شغلی در بازار کار برای محصلان؛
 2.  افزایش ظرفیت و توانایی محصلان در بخش‌های علمی و تحصیلی  و اداری به منظور راه‌یابی به بازار کار؛
 3.  ارجحیت‌دادن به ارزش‌ها و نیازهای ملی و منطقه‌وی در حوزة آموزش و پژوهش.

استراتیژی‌ها

 1.  ایجاد و توسعة روابط با مؤسسات و دفاتر دولتی و خصوصی به منظور فراهم‌آوری زمینة کارآموزی برای محصلان؛
 2.  تعمیق روابط ایجاد‌شده با پوهنتون‌ها، سکتورهای خصوصی‌، دولتی و نهاد‌های علمی، فرهنگی و تحقیقی کشور و بیرون کشور.

تشویق به  خلاقت و نو اوری از طریق تحقیق 

پرورش یک جامعة پژوهشیِ پرجنب‌و‌جوش, موفق و تعاملی‌، که به تولید ایده‌ها در زمینه‌های تحقیقی و تحصیلی مختلفی بینجامد و سبب تغییر مثبت و سبب تفاوت در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی، سلامت و ثروت افغانستان گردد، آرمانی‌است دست‌یافتنی. به صورت کلی، این هدف توسعه و حفظ کیفیت تحقیقات کادر علمی و محصلان را در بر می‌گیرد.

اهداف

 1.  پیش‌گام‌بودن در تحقیقات مدرن و رفع نیازهای جامعه به منظور انکشاف جامعة سنتی به جامعة مدرن؛
 2.  ره‌بری و مدیریت کادر تحقیقی به منظور جست‌وجوی راه‌کارهای مناسب و بدیل در مسائل و مشکلات جامعه و منطقه؛
 3.  سعی در آموزش و ایجاد گروه تحقیقاتی در عرصۀ اقتصادی و  زمینه‌هایی مورد نیاز جامعه، که قابل دست‌رس‌ باشد؛
 4.  از طریق انجام تحقیق به صورت انفرادی و گروهی باعث ایجاد عایدات مالی برای پوهنحی شود.

استراتیژی

 1.  ترویج روش‌های جدید برای انجام تحقیقات میان‌رشته‌یی و تشویق برای تحقیقات گروهی در پوهنحی اقتصاد پوهنتون غالب و کار مشترک با سایر پوهنتون‌ها؛
 2.  ترکیب گروه تحقیقی توان‌مند و با تجربه در عرصه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی، صحت و تکنالوژی که پاسخ‌گوی حل بحران‌های کنونی جامعه شده بتوانند؛
 3.  استفاده از تکنالوژی و تجهیزات پیشرفته در تحقیقات علمی اکادمیک پوهنتون؛
 4.  تشویق محصلان و کادر علمی به‌منظور به‌دست‌آوردن مهارت‌های کارآفرینی و مدیریتی؛
 5.  ترویج نوآوری و تبادل دیدگاه‌ها و تجربه‌های کارکنان و کادر علمی با نهادهای صنعتی، نهادهای فرهنگی و ارائه‌دهنده‌گان خدمات عمومی.

 کسب عاید

دانش‌گاه‌ها برای ادامة فعالیت‌های خود نیاز به درآمد دارند تا بتوانند خدمات آموزشی را به  نحو احسن ارائه بدارند. تنها فیس محصل نمی‌تواند منبع درآمدیِ یک نهاد تحصیلی و پژوهشی باشد،‌ بناءً روی این باور نیاز است که دانش‌گاه به فکر منابع درآمدی دیگری باشد. پوهنحی اقتصاد نیز برای رفع نیاز‌های مالی خود علاوه بر فیس محصلان اهداف درآمدزا را مشخص نموده است که توسط این اهداف بخشی از مصارف خود را می‌تواند پوشش دهد.

اهداف

 1.  ارتباط پوهنحی با صنعت: یکی از این استراتیژی‌ها ارتباط دانش‌گاه با صنعت است؛
 2.  ارئة خدمات آموزشی و فنی به صنعت‌؛
 3.  ایجاد دفاتر مشاوره در بخش‌های مدیریتی، مالی، بازاریابی و غیره

استراتیژی‌ها

 1.  ایجاد کمیتة تفاهم‌نامه برای سهولت ایجاد ارتباط با شرکت‌های خصوصی تجارتی؛
 2.  ایجاد راه ارتباطی برای سهولت‌بخشیدن به تفاهم‌نامه با شرکت‌های تجارتی؛
 3.  ایجاد دفتر مشاوره برای شرکت‌های تجارتی در بخش‌های مد‌یریت سازمان، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، مدیریت فروش و بازاریابی و سایر موارد.

نیروی انسانی

موفقیت ما در دست‌یابی به اهداف استراتیژیک به عمل‌کرد برجستة کارکنان و سهم‌گیری همة آنان در پیش‌بُرد امور بسته‌گی دارد. این توان‌مندسازی عادلانه و گسترش مشارکت از موضوع‌های استراتیژیک نو به‌شمار می‌رود.

اهداف

 1.  ارج‌گزاری، حمایت، انکشاف و استفاده از توانایی‌های کامل کارکنان به منظور کار مشترک در سراسر پوهنحی و تبدیل‌نمودن پوهنحی به محل کاری مناسب و برازنده از طریق جذب، پاداش و حفظ به‌ترین افراد و دست‌رسی به استعدادهای علمی و اداری از سراسر کشور؛
 2.  رشد دانش و توسعة مهارت‌های اداری، فکری و علمی کارکنان؛
 3.  ترتیب‌دادن شناخت‌نامه‌یی از توانایی‌های نیروی انسانی پوهنحی به‌منظور تحول و رشد اداره بر اساس توانایی‌های فردی؛
 4.  ایجاد روی‌کرد فراگیر حمایتی، تقویت روحیۀ هم‌کاری و ارج‌گزاری به کرامت انسانی، در نظر‌گرفتن اصل برابری و اختلاف‌ستیزی و هم‌چنان توجه به بهداشت، ایمنی و تندرستی و دادن بیمة صحی؛
 5.  ایجاد بستر رقابت سالم، ارزش‌دهی به ابتکارات و احترام به استقلالیت کاری کارکنان؛
 6.  به کاربستن امکانات لازم برای رشد استعدادها و ارتقای ظرفیت کاری استادان و کارکنان.

استراتیژی‌ها

 1.  ایجاد انگیزه‌های مثبت در پوهنحًی به منظور پدیدآوردن تحرک و جذب کارکنان جدید، توان‌مندسازی شان به مثابة افراد مؤثر در جامعه و پوهنتون؛
 2.  تمجید از‌ کارکنان علمی و اداری برتر و موفق پوهنحی با روش‌های گوناگون و مؤثر؛
 3.  ایجاد انگیزه در کارکنان، با شیوه‌های مختلف، به‌عنوان بخشی از آرمان‌های جهان درحال تغییر؛
 4.  ترغیب کارکنان و سمت‌وسودادن آنان در جهت رسیدن به آرمان‌های پوهنحی از طریق به‌وجود آوردن ارتباط شفاف اهداف هر فرد با اهداف پوهنتون و دیپارتمنت از طریق ارزیابی‌های سالانه.

زیرساخت‌ها

داشتن زیرساخت‌های باکیفیت، راهی‌است که ما را قادر می‌سازد تا به اهداف استراتیژیک خویش نزدیک‌تر ‌شویم. ایجاد یک محیط کاری مجهز، مدرن و کارآمد برای آموزش و انجام  فعالیت‌های علمی، با استفاده از تکنالوژی روز باعث می‌گردد تا بتوانیم در سطح منطقه، با تناسب به رقبای خویش، مزیت بیش‌تری داشته باشیم.

اهداف

 1.  سعی برای ایجاد ثبات پایدار و انکشاف کمی و کیفی تمام زیر ساخت‌های فیزیکی، فناوری اطلاعات وکتاب‌خانه‌ها؛
 2.  حفاظت و توسعة دارایی‌ها و استفادة بهینة از منابع فیزیکی به منظور گسترش تسهیلات پوهنحی با امکانات موجود؛
 3.  استفاده از تکنولوژی پیشرفته به منظورهم‌آهنگی بیش‌تر میان بخش‌هایی مانند تدارکات، برنامه‌ریزی املاکی، کتاب‌خانه‌ها، سیستم‌های استادان و دانش‌جویان.

استراتیژی‌ها

 1.  تطبیق زیر‌ساخت‌ها، برای رفع نیازهای درحال تغییر، روشی‌است برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های کارکنان و دانش‌آموزان و جامعه‌یی‌که ما در آن مصروف خدمت هستیم. ما به‌ترین فعالیت‌های علمی در سطح منطقه را ارائه خواهیم داد تا به‌عنوان یک نهاد علمی برتر فعالیت‌های خویش را گسترش دهیم؛
 2.  سهم بیش‌تر گرفتن در بخش مدیریت و پلان‌گذاری پروژه‌های تحقیقی و آموزشی محلی و تشخیص فرصت‌ها و نیازهای جامعه از طریق ارائه‌نمودن تحقیقات علمی، با استفاده از امکانات و زیرساخت‌های مناسب؛
 3.  پیش‌بینی و تشخیص تحولات تکنولوژیکی آینده در عرصه‌های علمی، پژوهشی و اداری و ایجاد روحیة پذیرش و تطبیق‌ این تحولات در پوهنحی؛
 4.  حفظ و نگه‌داری اطلاعات با استفاده از تکنولوژی پیشرفته به منظور دست‌رسی آسان به منابع مورد نیاز؛
 5.  همه‌گانی‌ساختن معلومات لازم و برقراری ارتباطات با اقشار مختلف جامعه از طریق تکنالوژی پیشرفته به منظور ‌ارائة دست‌آوردهای آموزشی، علمی و تحقیقی پوهنحی؛
 6.  روی دست‌گرفتن یک روی‌کرد سیستماتیک به منظور ایجاد، ذخیره‌سازی، ارائه و مدیریت منابع اطلاعات پوهنحی.

تجربه‌اندوزی و دانش‌آموزی برجسته

این هدف استراتیژیک براساس برتری ما در آموزش تحقق می‌یابد، چرا که پوهنحی می‌تواند زمینۀ استفاده از فرصت‌های موجود را برای محصلان فراهم سازد. این فرصت‌ها ما را به‌سوی‌ تجربه‌‌اندوزی برای محصلان هدایت می‌کند. در نتیجه، شرایطی به وجود می‌آید که استحکام رابطه بین پوهنحٌی‌ و محصلان را پدید می‌آورد.

اهداف

 1.  ترکیب استوار و منطقی نظام آموزشی به رسمیت‌ شناخته‌شده باتجربة فوق‌العادۀ دانش‌آموزی در پوهنحی؛
 2.  به‌وجود‌آوردن چهارچوب نظام‌مند پشتیبانی علمی و معنوی از محصلان؛
 3.  تقویت یک روی‌کرد منسجم، فراگیر و منحصر به فرد، به منظور افزایش تجربة محصلان در تمام امور تحصیلی و بخش‌های خدماتی؛
 4.  ارتقای سطح سلامت فکری و جسمی محصلان.

استراتیژی‌ها

 1.  اطمینان حاصل‌کردن از مهارت‌ها و دانش استادان و آماده‌گی آنان در پاسخ‌گویی به طیف وسیعی از محصلان، با درنظر‌داشت شرایط، تجربه، انتظارات و استعدادها؛
 2.  بالا‌بردن سطح آگاهی محصلان، با فراهم‌ساختن فرصت‌های تحصیلی در داخل و خارج کشور، آموزش زبان‌های خارجی و ایجاد صنوف تقویتی؛
 3.  ارائۀ امکانات تفریحی و ورزشی فراگیر و گسترده و حمایت از جوامع ورزشی، تفریحی و فرهنگی محصلان؛
 4.  چاپ و نشر مقالات تحقیقی- علمی محصلان؛
 5.  ارج‌گزاری به روز محصل و هفتة فرهنگی.

مسؤولیت‌های اجتماعی

ایجاد شرایطی که در پرتو آن دانش‌جویان، کارکنان و اعضای جامعه مسؤولیت‌های اجتماعی خود را درک کنند و تشویق شوند تا در سطح پوهنحٌی و فراتر از آن در حفظ ارزش‌های اکادمیک پایداری نشان دهند. در این هدف استراتیژیک، سعی می‌شود تا روشی در پیش گرفته شود که اصول مسؤولیت‌های اجتماعی و تدوام خدمات اجتماعی در سطح پوهنحی را مشخص گرداند و به عنوان یک سنت تعریف شود.

اهداف

 1.  به حداقل رساندن اثرات زیست‌محیطی و توسعة فضای سبز در کشور؛
 2.  به حداکثر رساندن سهم‌گیری افراد در شکوفایی و بالنده‌گی جامعه؛
 3.  داشتن چنان زیر‌ساخت‌هایی که قابل توسعه باشند و بالندهگی و پایداری محیط زیست، در هم‌آهنگی با مسؤولیت‌های اجتماعی، اهداف ملی و بین‌المللی سبب گردند؛
 4.  تشویق جامعه در راه تمایل به محیط زیست سالم و سعی در ایجاد زیرساخت‌هایی‌که کاهش گازهای گل‌خانه‌یی و آلوده‌گی‌های زیست‌محیطی را تضمین کنند.

استراتیژی‌ها

 1.  فراهم‌ساختن زمینه‌هایی‌که پوهنحٌی در برابر مسؤولیت‌های اجتماعی متعهدانه رفتار کند و در برنامة درسی، سیاست‌ها، راه‌بردها و روش‌های داخلی و خارجی خود بر معیارهای پذیرفته شدة جهانی اتکا نماید؛
 2.  انگیزه‌دادن به همة اعضای جامعه، برای تبدیل‌شدن به هوادارانی که به طور فعال و پایدار حمایت‌گر نوآوری و ره‌بری کارهای اجتماعی باشند؛
 3.  بهبودی مدیریت منابع، به منظور کاهش ضایعاتی‌که سبب مشکلات زیست‌محیطی می‌شود و افزایش بازیافت.

کاربرد تکنولوژی

در عصر حاضر تکنالوژی و اطلاعات نقش اساسی در روند توسعة انسانی زیرساخت‌ها و انکشاف اقتصادی داشته و با توسعة روز افزون تکنالوژی و اطلاعات که همه ابعاد بشر با تغییر و تحول سریع روبه‌رو شده است. تکنالوژی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار توسعه در همه بخش‌ها‌ خاصتاً بخش آموزش و پرورش مورد استفاده قرار می‌گرد. بخش آموزش اگر نتواند خود را با این تحولات هماهنگ و هم‌گام کند بقا و حیات آن به خطر خواهد افتاد. درک تکنالوزی و ارتباطات و تسلط بر مهارت‌ها و مفاهیم پایه‌یی به عنوان بخشی از هستة مرکزی آموزشی مورد توجه قرار داده شده و این تکنالوژی با قدرت بالا در پردازش، ذخیره و انتقال داده‌ها و اطلاعات توانسته است ماهیت روش‌های یادگیری و اطلاع‌رسانی را تغییر دهد. بخش آموزش  برای تطبیق با شرایط جدید نیاز به تجدید ساختار در چشم‌انداز و خط مشی‌های خود دارد و ضرورت احساس می‌گردد تا بستر مناسب برای استفاده از تکنالوژی در عرصة آموزشی فراهم گردد.

اهداف

 1. هم‌آهنگی سیستم آموزشی با پیشرفت سریع تکنالوژی و ارتباطات؛
 2. مشارکت بیش‌تر محصلان  و پژوهش‌گران‌ در راستای کاربردی‌ساختن علوم به کمک تکنالوژی؛
 3. افزایش ارتقای ظرفیت کارمندان و محصلان‌ در استفادة مفید و موثر از تکنالوژی مدرن.

استراتیژی‌ها

 1.  سهیم‌نمودن برنامه‌های آموزشی‌ یاد‌گیری تکنالوژی در کاریکولم تدریسی پوهنحی‌ با درنظر‌گرفتن اولویت به این امر مهم و اساسی؛
 2.  ایجاد کتاب‌خانة الکترونیکی برای استفادة بیش‌تر مطالب آموزشی و قابل‌دست‌رس در دنیای مجازی ‌صفحات آموزشی انترنتی برای محصلان به منظور افزایش سطح علمی شان؛
 3.  استفاده از ابزارهای تکنالوژیکی در فرایند آموزشی به هدف نهادینه‌ساختن روند آموزشی با تکنالوژی مدرن.

فعالیت‌های جهان‌شمول

از آن‌جایی‌که تحولات در زنده‌گی بشر به کمک پیشرفت در علوم و تکنالوژی ‌در همه بخش‌ها محسوس به‌نظر می‌رسد و جریان ارتباطات  فاصله‌های زمانی و مکانی را با ساختار پیچیده‌اش کوتاه نموده و مخصوصاً بخش آموزشی را در همه ابعاد متحول نموده است. ایجاد توأمیت و ارتباطات با نهاد‌های آموزشی بیرون‌مرزی یکی از اساسات مهم برای ترقی و پیشرفت نهاد‌های تحصیلی در کشورهای رو به انکشاف به‌شمار می‌رود. روی این ملحوظ و به منظور افزایش کیفیت آموزشی بالا منطبق با استندرهای جهانی نهاد تحصیلی غالب خاصتاً پوهنحی اقتصاد همیشه در تلاش ایجاد ارتباط با نهادهای آموزشی بیرونی می‌باشد.

اهداف

 1.  بهبود کیفیت سیستم آموزشی و دست‌رسی به مواد آموزشی بروز  (Update
 2.  افزایش ارتقای ظرفیت کارمندان از جمله استادان و محصلان؛
 3.  هم‌آهنگ‌سازی سیستم آموزشی مطابق با استندرهای جهانی پذیرفته شده.

استراتیژی‌ها

 1.  ایجاد توأمیت با نهادهای آموزشی بیرون از کشور به هدف ارتقای ظرفیت استادان و محصلان در مقاطع فوق لیسانس و دکترا؛
 2.  مجهز‌نمودن سیستم آموزشی (انکشاف کاریکولم) با ایجاد ارتباطات و توأمیت با نهادهای آموزشی بیرونی؛ 
 3.  هم‌کاری با نهاد‌های آموزشی مرتبط در راستای انجام تحقیقات علمی‌ در جهت کاربردی‌ساختن علوم؛
 4.  اشتراک استادان و محصلان در برنامه‌های کوتاه‌مدت عملی مانند ورکشاپ‌ها سمینار‌ها و برنامه‌های کارورزی

دانلود سافت پلان ها

پلان استراتژیک