دیپارتمنت ادارة تجارت

دیپارتمنت ادارة تجارت

دیپارتمنت ادارة تجارت، یگانه دیپارتمنت موجود در چوکات پوهنځی اقتصادِ پوهنتون غالبِ هرات می‌باشد که از آغاز فعالیت این پوهنځی شکل گرفته و برای ره‌پوینده‌گان این رشته، خدمات تحصیلی معیاری ارائه می‌دارد.

‌دیدگاه

دیپارتمنت ادارة تجارت در چوکات پوهنځی اقتصاد تلاش دارد تا در آیندة نزدیک از طریق تربیت افراد متخصص و کارآفرین، ارائه و توسعة خدمات آموزشی و تحقیقی، به‌عنوان یکی از معتبرترین دیپارتمنت‌ها در سطح پوهنتون‌های کشور مبدل گردد.

مأموریت

دیپارتمنت ادارة تجارت پوهنځی اقتصاد در پرتو قوانین و لوایح وزارت تحصیلات عالی کشور، مصمم است، تا از طریق ارائة تدریس در بالاترین سطح کیفیت، مطابق با نیازهای بازار کار و نیز افزایش توان‌مندی‌های تحلیلی و تحقیقی محصلان، زمینه‌های دست‌رسی مناسب و معیاری را برای جوانان افغانستان به خاطر رسیدن به اهداف علمی و تخصصی آن‌ها و نیز حل مشکلات اقتصادی جامعه جهت رشد و توسعة اقتصادی کشور آماده سازد.