دیپارتمنت مدیریت و اداره تشبثات

دیپارتمنت مدیریت و اداره تشبثات

دیپارتمنت مدیریت و اداره تشبثات، یگانه دیپارتمنت موجود در چوکات پوهنحی اقتصادِ پوهنتون غالبِ هرات می‌باشد، که از آغاز فعالیت این پوهنحی شکل گرفته و برای ره‌پوینده‌گان این رشته، خدمات تحصیلی معیاری ارائه می‌دارد. در مجموع در این رشته در کاریکولم موجود به تعداد 144 کریدیت را محصلان در هشت سمستر فرا می­گیرند، که هر سمستر 16 هفته درسی را در بر دارد. قابل یاد آوری است که در هر سال دو سمستر تعریف شده است، که بعد از تکمیل تمامی سمسترها، فارغ رشته اداره و مدیریت تشبثات پوهنحی اقتصاد شمرده می­شود.

دوره لیسانس رشته اداره و مدیریت تشبثات یکی از دوره­های آموزش تحصیلات عالی است، هدف از تشکیل این دوره، آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمان های دولتی و خصوصی می­باشد. محصلین در این دوره، با مسائل نظری و کاربردی این رشته آشنا می­شوند و نیازهای تخصصی مورد نیاز سازمان های دولتی و خصوصی را برآورده کنند. رشته مدیریت و اداره تشبثات از مهمترین بخش­های مدیریت شرکت­های تجاری است زمانی یک شرکت می­تواند بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر تجاری موفق داشته باشد. فردی که مدیریت تجاری یک بنگاه اقتصادی را به عهده می­گیرد در جذب مشتریان و عرضه و معرفی صحیح و اصول محصول یا خدمات یک شرکت تلاش می­کند و به طور طبیعی مدیر تجاری، فردی است که نقش اساسی در سود و زیان شرکتها دارد. دوره کارشناسی اداره تجاری، یکی از دوره­های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمان ها، اداره­ها، موسسه­ها و شرکت­های دولتی و خصوصی در زمینه تجارت با وظایف و هدف­های گوناگون در سطوح کارشناسی می­باشد.

‌دیدگاه

دیپارتمنت ادارة تجارت در چوکات پوهنځی اقتصاد تلاش دارد تا در آیندة نزدیک از طریق تربیت افراد متخصص و کارآفرین، ارائه و توسعة خدمات آموزشی و تحقیقی، به‌عنوان یکی از معتبرترین دیپارتمنت‌ها در سطح پوهنتون‌های کشور مبدل گردد.

مأموریت

دیپارتمنت ادارة تجارت پوهنځی اقتصاد در پرتو قوانین و لوایح وزارت تحصیلات عالی کشور، مصمم است، تا از طریق ارائة تدریس در بالاترین سطح کیفیت، مطابق با نیازهای بازار کار و نیز افزایش توان‌مندی‌های تحلیلی و تحقیقی محصلان، زمینه‌های دست‌رسی مناسب و معیاری را برای جوانان افغانستان به خاطر رسیدن به اهداف علمی و تخصصی آن‌ها و نیز حل مشکلات اقتصادی جامعه جهت رشد و توسعة اقتصادی کشور آماده سازد.

تعریف رشته مدیریت و ادارۀ تشبثات

دوره لیسانس رشته مدیریت و ادارۀ تشبثات یکی از دوره ­های آموزش تحصیلات عالی است، هدف از تشکیل این دوره، آموزش نیروی متخصص مورد نیاز سازمان های دولتی و خصوصی می­باشد. محصلین در این دوره، با مسائل نظری و کاربردهای این رشته آشنا می­شوند.

نیاز سنجی رشته مدیریت و ادارۀ تشبثات

با توجه به اینکه شکست و موفقیت سازمان ها بستگی به تصمیمات مدیران در سطوح مختلف سازمان دارد و اداره و مدیریت تشبثات رشته­ای است که مهارت تصمیم گیری را به دانش پژوهان آموزش می­دهد. همچنین نابسامانی در بسیاری از موسسات تجاری به علت عدم وجود اصول صحیح مدیریت و یا عدم اجرای آن اصول می­باشد، لذا آموزش صحیح و آکادمیک رشته اداره و مدیریت تشبثات اهمیت دارد تا نیاز جامعه مرتفع شود.

هدف رشته مدیریت و ادارۀ تشبثات

آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمان های بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی محصلین در شناخت مسائل مدیریتی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه حل­های مختلف در مورد هر مسأله، تصمیم گیری و اجرای تصمیمات.

طول دوره رشته مدیریت و ادارۀ تشبثات

طول رشته مدیریت و ادارۀ تشبثات، 8 سمستر می­باشد که در هر سال تحصیلی در طی دو سمستر ارائه می­شود. دروس هر سمستر در 16 هفته برگزار می­شود. در این دوره آموزشی بعلاوه آموزش به صورت نظری بر جنبه ­های کاربردی نیز تاکید می­شود و تلاش بر این است که جنبه­ های کاربردی آموزش در این دوره در منوگراف محصلین تجلی پیدا کند.

چارت تشکیلاتی دیپارتمنت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیته های دیپارتمنت

1. چارت تشکیلات کمیتۀ پلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرزالعمل کمیتۀ پلان دیپارتمنت

لایحۀ وظایف کمیتۀ پلان دیپارتمنت

2. چارت تشکیلات کمیتۀ تحقیقات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرزالعمل_کمیتۀ_تحقیقات_دیپارتمنت

لایحۀ وظایف کمیتۀ تحقیقات دیپارتمنت

3. چارت تشکیلات کمیتۀ تضمین کیفیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرزالعمل کمیتۀ تضمین کیفیت دیپارتمنت

لایحۀ وظایف کمیتۀ تضمین کیفیت دیپارتمنت

4. چارت تشکیلات کمیتۀ نصاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرزالعمل کمیتۀ نصاب دیپارتمنت

لایحۀ وظایف کمیتۀ نصاب دیپارتمنت

کتلاک دیپارتمنت مدیریت و ادارۀ تشبثات