دیپارتمنت اداری دیپلماسی

دیپارتمنت اداری دیپلماسی

دیپارتمنت اداری ـ دیپلماسی

هم‌چنان دیپارتمنت اداری - دیپلماسی در چوكات پوهنځی حقوق و علوم سیاسی هم‌زمان با تأسیس این پوهنځی ایجاد گردیده است. غایت تعیین‌شدة دیپارتمنت (اداری - دیپلماسی) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی تربیة کادر‌های مسلکی و حرفه‌یی در عرصه‌های‌ علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، سیاست خارجی و ابزار‌های آن جهت تأمین منافع ملی کشور است. محصلان این دیپارتمنت بعد از پایان هشت سمستر و چهار سال تحصیلی در نهاد‌های مرتبط با رشتة تحصیلی شان به کار گماشته می‌شوند.

دیدگاه

دیپارتمنت اداری- دیپلماسی در تلاش‌است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی موجود‌، رسالت خود را در زمینة فراهم‌نمودن بستر مناسب، به منظور تولید کادر پویا، تدریس معیاری‌، تولید دانش و انجام تحقیق ادا نموده‌، گام‌های مؤثری را جهت ایجاد تغییر‌، تحول و ارتقا در کیفیت تدریس‌، ارتقای ظرفیت کادر علمی‌، ارائة طرح و برنامه جهت مهار چالش‌های اجتماعی و سیاسی در کشور بردارد.

مأموریت

دیپارتمنت اداری – دیپلماسی‌ تلاش می‌نماید از طریق ‌بهبود کیفیت تدریس‌، ارتقای ظرفیت‌های کادر علمی‌، تأمین نیاز‌های علمی و پژوهش‌، خلاهای موجود در زمینة کم‌بود کادر اداری و سیاسی در سطح کشور را از طریق تولید کادر متخصص رفع نموده و سعی می‌نماید در راستای تحقیق و پژوهش ضمن شناسایی چالش‌های سیاسی و اجتماعی موجود در کشور، راه‌حل‌های مناسبی را پیش‌نهاد نماید.

اهداف اصلی

 •  سهم‌گیری فعال در پروسة تولید دانش سیاسی از طریق مشارکت در تربیة کادرهای علمی متخصص و آگاه با مسائل روز افغانستان؛
 •  ارتقای سطح دانش استادان از طریق اعزام آن‌ها به منظور سپری‌نمودن برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت (‌ماستری و دکترا)؛
 •  نهادینه‌ساختن اجرای سیستم کریدیت به منظور ایجاد سهولت‌های آموزشی برای استادان و محصلان و از این طریق ارتقای سطح دانش مسلکی آن‌ها؛
 •  معیاری‌ساختن کاریکولم و مفردات درسی مبتنی بر مقتضیات جامعة افغانستان و معیارهای پذیرفته‌شدة جهانی؛
 •  هم‌کاری در زمینة گسترش فعالیت‌های سیاسی به منظور کاربُردی‌ساختن علم سیاست و آشنا‌ساختن محصلان با چالش‌های سیاسی‌یی‌که فرا روی جامعه قرار دارد؛
 •  تدویر سمینارها و ورکشاپ‌های علمی در حوزة علوم سیاسی و روابط بین‌الملل به منظور ارتقای سطح دانش استادان و محصلان؛
 •  تلاش در جهت راه‌اندازی و اجرای پروژه‌های تحقیقات علمی توسط استادان‌ و محصلان به منظور چالش‌شناسی معضلات اجتماعی‌–‌سیاسی و ارائة راه‌حل‌های سیاسی- کاربُردی در این زمینه؛
 •  هم‌کاری در تعمیم حاکمیت قانون از طریق مشارکت در برنامه‌های آگاهی‌دهی سیاسی، ارتقای ظرفیت و ارائة مشوره‌های لازم به نهادهای مربوط‌.

اهداف فرعی

 •  توجه به انکشاف و معیاری‌ساختن کاریکولم و مفردات درسی به طور مستمر، به نحوی‌که بتواند پاسخ‌گویی نیاز‌های اکادمیک و علمی در داخل دانش‌گاه ‌غالب و هم نیازهای مطرح‌شده در خارج از تحصیلات عالی باشد؛
 •  بهبود کیفیت ارائة خدمات آموزشی با تمرکز بر جای‌گزین‌نمودن و استفاده از شیوه‌های جدید تدریس و توجه مزید بر فعالیت‌های اکادمیک محصلان؛
 •  افزايش دست‌رسي به عدالت از ‌‌طريق طرح يک سيستم آموزش عالی حقوقی – سیاسی کاربُردی با کيفيت عالي، با در نظر داشت قوانین نافذة کشور، نیاز‌های جامعه و معیار‌های جهانی؛
 •  مشارکت در سيستم اعتباردهي و تضمین کيفيت و اجرای آن در راستاي حصول اطمينان از کيفيت تحصیلی- تحقیقی و مفیدیت برنامه‌های ارائه‌شده؛
 •  فراهم‌آوری تسهیلات لازم به منظور توان‌مند‌سازی دیپارتمنت و اعضای کادر علمی در جهت انجام پروژه‌های تحقیقاتی علمی- حقوقی و سیاسی؛
 •  مدرنيزه‌ساختن و ارتقاي ظرفیت دیپارتمنت، تحققات ‌علمی و شبیه‌سازی؛ 
 •  تلاش در جهت رشد کادر علمي و کارمندان اداري تحصيلات عالي از طريق ارائة فرصت‌هاي تحصيلي بالاتر، کورس‌هاي کوتاه‌مدت، بازديدهاي متقابل و ايجاد فرهنگ آموختن مداوم؛
 •  توجه به تدوین کاریکولم و مفردات درسی به منظور ایجاد برنامة ماستری در جریان پنج سال آینده؛
 •  فراهم‌آوری زمینة اشتغال برای فارغان از طریق راه‌اندازی برنامه‌های کاریابی در نهاد‌های دولتی و غیر دولتی.

پلان_استراتیژیک_دیپارتمنت_علوم_سیاسی_پوهنحی_حقوق

دیپارتمنت اداری - دیپلماسی

بیوگرافی آمر دیپارتمنت اداری و دیپلماسی

نام و نام خانواده‌گی‌: محمدتقی پیمان

مدرک تحصیلی: ماستر روابط بین الملل

ایمیلtaqi.payman@gmail.com

شماره تماس: 798614980 0093

موقف: آمر دیپارتمنت اداری ـ دیپلماسی

درجة تحصیلی: ماستر از دانشگاه ابن سینا  (1395ـ 1396)

 

محمدتقی پیمان به تاریخ 3/2/1371 در ولایت غور متولد شده است.  وی از لیسة خواجه عبدالله انصاری- هرات فارغ گردید و سند لیسانس خود را در رشتة حقوق و علوم سیاسی از پوهنتون هرات دریافت کرد. استاد پیمان تحصیلات خود را تا مقطع ماستری ادامه داد و سند ماستری خود را از دانشگاه ابن سینا- کابل  در رشتة روابط بین الملل دریافت نمود.

استاد پیمان بعد از ختم دورة تحصیلی به مدت 2 سال (1397-1398) به صفت استاد کادری و معاون علمی مؤسسة تحصیلات عالی حکمت ایفای وظیفه کرده است؛ همچنان ایشان تجربة یک سال تدریس در مؤسسة تحصیلات عالی کهکشان شرق را نیز در کارنامه‌ی خود ثبت دارد. استاد پیمان از سمستر خزان 1400 به عنوان کادر علمی در پوهنحی حقوق و علوم سیاسی آغاز به کار کرد و اکنون مسؤولیت آمریت دیپارتمنت اداری- دیپلماسی این پوهنحی  را به دوش دارد. 

چارت تشکیلاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرزالعمل داخلی کمیته های دیپارتمنت

چارت تشکیلاتی کمیتۀ تحقیقات علمی

چارت تشکیلاتی کمیتۀ تضمین کیفیت 

چارت تشکیلاتی کمیتۀ نصاب

چارت تشکیلاتی کمیتۀ پلان