معرفی پوهنحی

معرفی پوهنحی

معرفی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی به سال 1389، با آغاز فعالیت پوهنتون غالب، ‌به عنوان یکی از پوهنځی‌های اصلی آن آغاز به کار نمود. پوهنحي حقوق و علوم سياسي پوهنتون غالبِ هرات به مثابه نهادی تحصيلي در جهت ترويج فرهنگ‌، حاکميت قانون و تربيۀ کادر‌هاي مسلکي‌، «حقوق‌دانان، سياست‌مداران، قضات، ‌سارنوالان‌ و وکلاي مدافع»، فعالیت‌های اکادمیک خود را اجرا می‌نماید.

‌این پوهنځی ‌دارای دو دیپارتمنت فارغ‌ده (‌قضایی- سارنوالی و ا‌‌داری ـ دیپلماسی) می‌باشد، دورۀ تحصیل در این پوهنځی چهار سال می‌باشد، که در سال‌های اول و دوم، مضامین عمومی حقوق و سیاست تدریس گردیده و محصلان سال‌های سوم و چهارم به طور اختصاصی و با انتخاب رشتۀ مورد نظر خویش، در یکی از دو بخش قضایی‌ ـ سارنوالی و یا هم اداری ـ دیپلماسی به اکمال تحصیل خویش می‌پردازند.

این پوهنځی کما فی‏السابق به گسترش برنامه‌های انکشافی و علمی خویش که از لحاظ کمی و کیفی تااکنون تأثیرات مثبت و مشهودی را به ارمغان آورده است، توجۀ جدی داشته و در نظر دارد تا در پرتو این استراتیژی و اجرای برنامه‌های هدف‌مند در طی پنج سال آینده، این نهاد تحصیلی به عنوان مرجع علمی معیاری و با اعتبار احراز موقعیت نماید.

این پوهنځی از زمان تأسیس تاکنون دست‌آورد‌های اکادمیک زیادی داشته و تعداد زیادی از محصلان را بر اساس تقویم تحصیلی از آغاز جذب نموده و بعد از فراغت به بازار کار عرضه نموده است و افتخار خدمات خسته‌گی‌ناپذیر و مستمر خویش را در ایجاد زمینۀ تحصیلات عالی با کیفیت هم‌سان با معیارهای بین‌المللی دارد.

درحال حاضر پوهنځی حقوق و علوم سیاسی غالب هرات دارای 11 استاد دایم و 20 تن از استادان قراردادی با تجربه به سویۀ ماستر و دکترا می‌باشد. داشتن روابط اکادمیک با نهاد‌ها و ادارات دولتی، تدویر سمینار‌ها و کنفرانس‌ها‌، داشتن نصاب تحصیلی و مفردات روز‌آمد‌ و استفاده از تازه‌ترین پژوهش‌ها در راستای مسائل اکادمیک‌ از امتیازات این پوهنځی به‌شمار می‌رود.

دیدگاه

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالب هرات می‌کوشد، با ارائۀ آموزش‌های حقوقی و سیاسی معیاری و با کیفیت و تحقیق در این راستاها، منطبق با نیاز‌های امروزی جامعۀ افغانستان، جای‌گاه خویش را  به‌عنوان نهاد آموزشی مطمئن و هدف‌مند در عرصۀ تحصیلات عالی حقوقی در کشور تثبیت نماید.   

  مأموریت

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالب هرات می‌کوشد، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی موجود و مدیریت سالم، مأموریت خویش را در زمینه‌های تدریس و تحقیق، در راستای تربیۀ کادرهای مسلکی‌: حقوق‌دانان، سارنوالان، وکلای مدافع و قضات اجرا نموده و در بهبود رفاه عامه، توسعۀ سیاسی، حاکمیت قانون و نهادینه‌ شدن ارزش‌های ملی سهم به‌ سزایی را ایفا نماید.

فرهنگ‌ها و ارزش‌ها

کوشش دوام‌ دار براي ارتقای کیفیت آموزشی باید به رسالتی مهم تبدیل شود و با ارزش‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور نیز هم‌سو باشد که خود نیازمند تفکر و تعمق بیش‌تري‌است. اصول و ارزش‌های یک جامعه، به صورت لحظه‌یی قابل تغییر و جای‌گزینی نیستند، از این‌رو رعایت آن‌ها یکی از ضرورت‌های رفتاری تمامی افراد و سازمان‌ها می‌باشد. برای رسیدن به این ارزش‌ها، این موارد را فراهم می‌داریم:

 • ‌اعتقاد خدشه‌ ناپذیر و احترام صادقانه به ارزش‌های اسلامی دینی - مذهبی؛
 • ‌تقویت روحیۀ وحدت ملی، مسؤولیت‌ پذیری و تحکیم ثبات سیاسی‌؛
 • ‌حفظ و نهادینه‌ ساختن اصول اخلاقی و‌ توجه به حرمتِ کرامت انسانی؛
 • تحصیلات عالی با کیفیت و معیاری متناسب با نیاز جامعه؛
 • ‌توجه به تدریس و تحقیق معیاری و پخش و نشر آن و احترام به دست‌آورد‌های علمی دیگران؛
 • ‌تولید علم و استفادۀ سالم از نظریات و اندوخته‌های علمی دیگران؛
 • مسؤولیت‌ پذیری و پاسخگویی در قبال محصلان؛
 • تربیت‌‌ نیروی انسانی در جهت تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روحی ‌- روانی، اجتماعی و معنوی؛
 • ادارۀ سالم، مؤثر و کارا.

مرام‌نامه‌

 • پاسخ‌دهی به نیاز‌های آموزشی نسل جوان کشور و خواسته‏ های‏شان از طریق انکشاف توانایی‌های علمی و مسلکی آنان؛
 • تربیۀ نیروی متخصص در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی با توجه به نیاز‌های انکشافی جامعه؛
 • کوشش در راستای توسعۀ حکومتداری سالم در کشور؛
 • بهبود کیفیت درسی مطابق با معیارهای بین‌المللی از طریق اصلاح و تجدید نصاب درسی؛
 • ایجاد دیپارتمنت‌های جدید و حرکت در راستای تخصصی‌ تر ساختن رشته‌های تحصیلی؛
 • سهم‌ گیری در توحید نصاب تحصیلی در کلیۀ پوهنځی های حقوق و علوم سیاسی در افغانستان؛
 • ایجاد هم‌کاری میان نهاد‌های تحصیلات عالی داخلی و بین‌المللی؛
 • ارتقای سطح برنامه‌های تحصیلی از لیسانس به ماستری با در نظر‌داشت فراهم‌آوری شرایط مورد نظر قانون‌گذار، نیاز‌های جامعه و استندارد‌های بین‌المللی؛
 • اجرای برنامه‌های تحقیقاتی به منظور پیشرفت دانش مسلکی؛
 • ارائۀ برنامه‌های تخصصی و اکادمیک در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی، که پاسخگوی نیازهای ملی و منطقه‌وی بوده و در سطح بین‌المللی توان رقابت را داشته باشد؛
 • ایجاد فضای‌ اکادمیک، ترویج بحث و تبادل‌ نظر آزاد در قالب گفتمان‌های مختلف به منظور انتقال دانش تخصصی به محصلان و ترویج فرهنگ دانشجو محوری؛
 • ارائۀ سمینار‌های علمی و نوشتن مقالات علمی و تحقیقی توسط استادان و پُربار‌ساختن نشرات پوهنتون غالب؛
 • دور نگهداشتن نهاد‌های تحصیلی از هرگونه تعلقات مذهبی، سیاسی، قومی، گروهی، حزبی و ..؛
 • ایجاد و راه‌ اندازی ویب‌ سایت اختصاصی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی جهت ارائۀ معلومات لازم به علاقه‌مندان؛
 • کمک و ارائۀ پیشنهاد‌هایی در راستای تقنین راه گشا‌ برای حل مشکلات جامعه؛
 • تولید علم از طریق نهادینه‌ ساختن فرهنگ تحقیقاتی علمی معیاری، که بتواند با شناخت مشکلات موجود در جامعه و بررسی علل بروز آن، راه‌کارهایی مؤثر را ارائه بدارد؛
 • کاربُردی‌ساختن دانش حقوق به نحوی‌ که دانشجوی حقوق و علوم سیاسی بتواند در عمل نیاز‌های بازار کار را با در نظرداشت معیار‌های کمی و کیفی رفع نماید؛
 • تربی محصلان به مثابة شهروندان روشن‌فکر، مسؤول و منتقد، دارای ظرفیت لازم و اندیشه‌های مبتنی بر اساس تعهد اجتماعی، بُردباری و احترام متقابل؛
 • توجه به انکشاف و معیاری‌ساختن کاریکولم و مفردات درسی به طور مستمر، آن‌هم در روشنایی لوایح وزارت تحصیلات عالی به نحوی‌که بتواند پاسخ‌گوی نیاز‌های اکادمیک و علمی در داخل پوهنتون غالب و هم نیاز‌های مطرح‌شده در خارج از محیط تحصیلات عالی باشد؛
 • مشارکت در سیستم اعتبار‌دهی و تضمین کیفیت و اجرای آن در راستای حصول اطمینان از کیفیت تحصیلی – تحقیقی و مفدیت برنامه‌های ارائه‌شده؛
 • فراهم‌سازی تسهیلات لازم به‌منظور توان‌مند‌سازی دیپارتمنت‌ها و اعضای کادر‌ علمی در جهت انجام پروژه‌های تحقیقاتی علمی- حقوقی و سیاسی؛
 • تلاش در جهت رشد کادر علمی و کارمندان اداری تحصیلات عالی از طریق فرصت‌های تحصیلی بالاتر، کورس‌های کوتاه‌مدت، بازدیدهای متقابل و ایجاد فرهنگ آموختن مداوم؛
 • فراهم‌آوری زمینة اشتغال برای فارغان از طریق راه‌اندازی برنامه‌های کاریابی در نهاد‌های دولتی و غیر دولتی؛
 • ارائة خدمات کتا‌ب‌خانه‌یی و اینترنتیِ با کیفیت، که به طور آسان در اختیار محصلان و استادان قرار گیرد؛
 • نهادینه‌ساختن برنامه‌های کلینیک حقوقی و اجرای برنامه‌های تمثیلی حقوق و سیاسی و گسترش آن به منظور ارتقای دانش مسلکی لازم به فارغ‌التحصیلان؛
 • ترویج فرهنگ تحقیق به خصوص در حوزه‌های حقوق، فقه، سیاست، روابط بین‌الملل و حاکمیت قانون.

اهداف پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالب باتوجه به منافع علیای کشور‌، در پرتو اصول نافذة وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان و نیز پلان استراتیژیک پوهنتون غالب‌، اهداف خود را به دو دسته تقسیم می‌نماید، که یکی اهداف استراتیژیک و کلی‌است، که در واقع اساس یا بنیاد فعالیت‌های پوهنځی مزبور را تشکیل می‌دهد و دیگری اهداف زیر مجموعی‌است که مسلماً اهداف کلان این پوهنځی را تقویت می‌بخشد‌. درواقع می‌شود گفت‌، این‌که اهداف زیرمجموعی‌، مکمل اهداف کلان پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالب‌ است‌. در زیر‌، شرح دسته‌های کلی و زیرمجموعی اهداف‌، قابل مطالعه است‌.

اول: اهداف استراتیژیک (اصلی یا کلی)

 1. کاربُردی‌سازی دانش حقوقی و سیاسی باتوجه به معیارهای بین‌المللی و نیازهای جامعه و کشور‌؛
 2. ارتقای ظرفیت متقاضیان و محصلان این پوهنځی‌، به گونه‌یی که پاسخ‌گوی جامعه‌، حکومت و منطقه بوده باشد‌؛
 3. ارتقای سطح برنامه‌های تحصیلی از لیسانس به ماستری در حوزه‌های علوم حقوقی و سیاسی – اداری‌؛
 4. ارائة تدریس معیاری و با کیفیت مطابق به نیاز­های جامعه و برابر با استانداردهای بین­المللی؛
 5. معرفی ره‌بران نخبه و مفید برای جامعه و حکومت؛
 6. تولید علم درحوزة حقوق و سیاست با توجه به معیارهای تعریف‌شدة معاصر و بنا‌بر امکانات ذهنی و فیزیکی در دست داشته.

دوم: اهداف زیرمجموعی (جزئی و فرعی)

نکات زیر، به‌عنوان اهداف زیر‌مجموعی یا مکمل اهداف کلی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی تعریف می‌گردد‌:

 1. کیفی‌سازی و زمان‌مند‌سازی نصاب تحصیلی در پرتو اصول و طرزالعمل‌های لازم‌الاجرای وزارت ‌تحصیلات عالی کشور‌؛
 2. ترویج فرهنگ مطالعه از ره‌گذر ذهنیت‌سازی استادان و تدویر سمینارهای علمی- معلوماتی؛
 3. ترویج و تقویت رقابت‌های کارساز در عرصة آموزش و پژوهش میان استادان و نیز میان محصلان؛
 4. فراهم‌آوری تسهیلات لازم در جهت تقویت کیفی دیپارتمنت‌های مربوطه‌؛
 5. تقویت بیش‌تر برنامه‌های کلینیک حقوقی و فعالیت‌های مؤثر علمی در چهارچوب آن‌.

برنامه‌های آیندة پوهنځی حقوق و علوم سیاسی‌

 • راه‌اندازی برنامة ماستری در این فاکولته برای فارغان دورة لیسانس پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالب و دیگر علاقه‌مندان این رشته؛
 • تلاش در جهت اکمال استادان دایمی، ایجاد و توجه به افزایش انگیزه و علاقه‌مندی به تدریس استادان، طی مراحل‌شدن رتبه‌های علمی شان و تنظیم و اجرای امتیازات مادی و معنوی برای استادان دایمی از قبیل حقوق تقاعد؛‌ یمة صحی؛
 • توجه به ارتقای سطح علمی استادان با فراهم‌نمودن زمینة ادامة تحصیلات در سطوح ماستری و دکترا؛
 • توجه به گسترش برگزای دوره‌های ستاژ علمی برای محصلان صنوف چهارم اعم از اداری و قضایی با عقد تفاهم‌نامه‌ها و ترتیب مکاتیب رسمی با اداراتی چون حقوق بشر، سارنوالی‌ها، محاکم و سایر ادارات ذی‌ریط ...؛
 • توجه جدی به عملی‌شدن پروسه برگزاری دروس و گفت‌مان‌های آنلاین و ایجاد ارتباط با پوهنتون‌های معتبر جهانی و گفت‌وگو با استادان خارجی و داخلی؛
 • تأسیس دیپارتمنت‌های جدید در کنار دیپارتمنت‌های بر حال پوهنځی.
 • توجه همه‌جانبه به گسترش برنامه‌های کلینیک حقوقی در بخش‌های مدنی و جزایی؛
 • تدویر کنفرانس‌های علمی ملی و بین‌المللی و فراهم‌نمودن زمینة مشارکت استادان داخلی و خارجی و محصلان در این همایش‌ها؛
 • توجه به رشد کمی و کیفی کتاب‌خانة مستقل تحصیلی پوهنځی؛
 • تدارک عقد قرار‌داد‌ها و تفاهم‌نامه‌ها با مؤسسات تحصیلی ‌خارجی در جهت تبادل تجارب، اندوخته‌های علمی و کسب بورسیه‌های تحصیلی برای محصلان و فارغان پوهنځی؛
 • مهیا‌ساختن امکانات‌ برای چاپ کتاب‌ها، درس‌نامه‌ها و مقالات علمی تحقیقی و علمی - پژوهشی استادان در بدل امتیازات مادی و معنوی؛
 • تدارک لیلیه یا محل بود و باش شبانه برای محصلان خارج از ولایت هرات، علی‌الخصوص طبقة اناث با هم‌کاری پوهنتون هرات و دیگر مؤسسات؛
 • توجه جدی به رشد کیفی تدریس با استفاده از ابراز و روش‌های مدرن و رعایت روش‌های تدریس عصری؛
 • ایجاد و گسترش برنامه‌های مختلف فرهنگی، ورزشی، هنری و... در جهت بالنده‌گی فرهنگی و ورزشی محصلان و ایجاد شور و اشتیاق در آنان در روند دورة تحصیل؛
 • راه‌اندازی برنامة دیالوگ در این فاکولته برای محصلان دیپارتمنت اداری - دیپلماسی و دیگر علاقه‌مندان.

 

چارت تشکیلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چارت تشکیلات کمیته های پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استراتیژی پلان پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی

لایحه وظایف استاد رهنما

نصاب درسی جدید پوهنځی حقوق و علوم سیاسی به صورت سمستروار

نصاب درسی سابقۀ پوهنځی حقوق و علوم سیاسی 

کتلاک پوهنحی حقوق و علوم سیاسی