معرفی پوهنتون

معرفی پوهنتون

به‌ نام پردوردگار لوح و قلم

 تاریخچة پوهنتون غالب

به سال ۱۳۸۹  غالب - نخستین مؤسسة تحصیلات عالی خصوصی در هرات – تأسیس گردید. این نهاد اکادمیک به سال ۱۳۹۴ به پوهنتون ارتقا یافت و اکنون با پنج :‌ طب معالجوی، طب دندان، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد و کمپیوتر‌ساینس‌، در راه شُکُوهنده‌گی دانش معاصر، بی‌دریغانه تلاش می‌نماید و در راه تعالی تخصص، خسته‌گی‌ناپذیر کوشش می‌ورزد.

نهاد آموزش عالی غالب می­خواهد، با معیارها و موازین اکادمیک، چنان خدماتی را پیش­کش کند تا بتواند دانش آموخته‌گان شایسته و کاردان را به بازار کار تقدیم نماید. رهبری غالب می­داند که برای دست‌یافتن به کیفیت بالا و سزاوار، نیاز است تا در راستاهای آموزش‌، تولید و توسعة علم و کاربُردی‌ساختن آن، گام­های استواری برداشته شود و منابع  سرشار مادی و معنوی هزینه گردد. گام­های بلندی‌که در امر رسیدن به پوهنتون برتر‌، هم‌چون نهاد آموزشی طلایه­دار اندیشه‌‌های پویا، برداشته می­شود، امید به آیندة  برتر و شکوفاتر را به هم­راه دارد.

غالب از همان آغاز، روی­کردی به هم­گرایی داشته‌،‌ با پوهنتون هرات‌، کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات و نهاد‌های دیگر داخلی و خارجی‌، که ایجاب داشتن توأمیت را می­کرده‌اند، تفاهم­‌نامه­هایی را به امضا رسانده است. نیز با بررسی نیازهای بازار کار و توجه ویژه به بخش فارغان، هم‌واره خواستة دانش روز را به دست‌رس محصلان خویش بگذارد و از تجربه­‌های دیگران سود ببرد. با چنین گرایش‌­ها و با جدی‌گرفتن تضمین کیفیت، به ویژه از سال ۱۳۹۳ به این سو، و با برجسته‌ساختن چالش­ها و نشان‌دادن راه حل­ها ­توانسته است فردا­های درخشانی را نمود ببخشد و پشتوانة نیرومندی برای خواستاران دانش و تخصص و فرهنگ به‌شمار رود. همین راه­کارها و باریک‌اندیشی­ها سبب گردیده­اند تا فارغان غالب از هویت مطمئنی در جامعه برخوردار باشند و در رقابت‌های بازار پیروز گردند.

مقام­های عالی­یی را که  فارغان غالب در رقابت­های آزاد به دست آورده­اند، نشان می‌دهد که دانش‌آموخته‌گان غالب از توانایی‌های علمی‌ ـ تخصصی چشم‌گیری بهره­مند استند و این­ها نتیجة همان دیدگاهی‌است که غالب هرگز کیفیت را فدای کمیت نکرده و سرمایه­اندوزی را پیشه ننموده است.

پوهنتون غالب روزبه­روز نیرومندتر می­شود؛ زیرا در پهلوی بال تدریس، ‌به تحقیق هم جای‌گاه ویژه­یی داده است. ایجاد مرکز تحقیقات علمی به سال ۱۳۹۴ بیان­گر این چنین توجهی‌است که چاپ چندین کتاب درسی و ممد درسی را نوید می‌دهد. انتشار مجلة علمی – پژوهشی غالب، که از سال تأسیس (۱۳۹۱) تا کنون در بیست‌وپنج‌شماره‌، مقاله‌های پژوهشی – اکادمیک استادان را به چاپ رسانده، خود می‌رساند که زمینه‌­های تحقیق معیاری اکنون آماده است.

پوهنتون غالب امروزه، با داشتن بیش از دو و نیم هزار محصل‌، که پس از امتحان کانکور شامل این نهاد شده­اند، و با داشتن امکانات مادی و معنوی: کتاب‌های درسی و ممد‌درسی به‌روز شده، لابراتوارها، شفاخانة کادری، کتاب‌­خانه­های غنی و مجهز، صنف­های معیاری و تکنولوژی معلوماتی – به‌ویژه با داشتن استادان با دانش و دلسوزـ و باز معیارگرایی و قانون‌مداری توانسته است، جای­گاه بلندی را در جامعة اکادمیک افغانستان به دست آورد. این برخورد و برداشتِ راست، روان‌ مردم ما را دل‌گرم می‌سازد تا به سوی افق‌های تازه­یی برویم و دوره­‌های ماستری و باز دکترا را ایجاد نماییم. هم اکنون (‌سال ۱۳۹۵‌) با تأسیس پنج رشتة نیمه عالی یا دوسالة نرسنگ عالی، قابلگی، فارمسی (‌دواسازی)، تکنیشن لابراتوار (تکنولوژی طبی) و پروتیز دندان دروازه­‌های نوی را گشوده­ایم‌، به امید آن‌که رشته ­های دیگری را در سال آینده (۱۳۹8) تأسیس کنیم و باز در آینده، آن­ها را به پایة عالی­تر و بلندتر و بلندتر برسانیم و بدین‌گونه زمینه‌‌های ترقی و تعالی را یکی پی دیگری طی نماییم.

غالب می‌رود و می‌رود و مطمئن است که می‌رسد و می‌رسد، فردای به‌تر چشم به راه ماست:

خدایا تو آن کن که پایان کار          تو خشنود باشی و ما رست­گار