شناخت‌نامۀ پوهاند محمد ناصر ره‌یاب

شناخت‌نامۀ پوهاند محمد ناصر ره‌یاب

نام و تخلص: محمد ناصر ره‌­یاب

نام پدر: غلام رسول

زادگاه: روستای برناباد، غوریان، هرات، افغانستان.

تاریخ تولد: عقرب 1333 خورشیدی.

خانواده: مرفه زمین­‌دار

تحصیلات: ابتدایی، برناباد، لیسه: دارالمعلمین هرات، لیسانس: دانش­‌کدۀ ادبیات دانش‌­گاه کابل در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دری، ماستری: دانش­‌کدۀ ادبیات دانش­‌گاه کابل.

مهارت‌­ها: دانستن زبان­‌های عربی، انگلیسی و پشتو و آشنایی با کمپیوتر.

کار در نهادها از سال 1356 تا امروز: استاد مؤسسۀ عالی تربیه‌ معلم هرات (1356)، استاد مؤسسۀ تربیه معلم سیدجمال‌الدین کابل (1357)،‌ معلم متوسطۀ محمد ایوب خان در کابل (1358)، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان (1369-1359)، مدیر مسؤول مجلۀ خراسان – ارگان نشراتی انستیتیوت زبان و ادبیات دری اکادمی علوم افغانستان (1362-1368)، استاد شعبۀ زبان وادبیات فارسی دری دانش­‌گاه هرات (‌1369- امروز)، معاون علمی دانش‌­گاه هرات (1383-1390)، مشارور علمی دانش‌­گاه غالب 1390- 1397، رئیس دانش‌گاه غالب از 1398 تا امروز).

درجۀ علمی: پروفیسور (‌پوهاند / استاد).

کارهای اجتماعی: عضو هیئت رئیسۀ اتحادیۀ شاعران و نویسنده‌گان افغانستان، عضو هیئت رَه‌­بری انجمن ادبی هرات، عضو مؤسسان شورای متخصصان، معاون شورای متخصصان، بنیاد‌گذار نهاد آموزشی سوزن طلایی در دوران طالبان.

سیمینارها‌، کنفرانس‌­ها و کارگاه­‌ها: در داخل و خارج کشور (ایران، پاکستان، تاجیکستان، قزاقزستان، هند، امریکا و ترکیه ...)، ایراد مقاله‌­ها در راستاهای زبان و ادبیات و جامعه‌­شناسی. تدویر کارگاه‌­های روش تحقیق برای استادان در پوهنتون­‌های هرات، جامی و غالب (شش دوره).

کتاب‌­های چاپ شده: سپیده­‌دم داستان‌­نویسی؛ گره به باد مزن؛ سبک و سبک‌­شناسی؛ سامان‌­گرایی در نوشتار دانش‌­گاهی.

کتاب­‌های چاپ ناشده: شعر هنر زبانی زیبا؛ نقد ادبی؛ نظریات ادبی؛ ده کتاب بزرگ نثر فارسی دری؛ نقدها و نقدواره‌ها؛ سفرنامه­‌نویسی در زبان فارسی دری معاصر و ....

نشانی‌های مقاله‌­ها: مجله­‌های خراسان (ارگان نشراتی انستیتیوت زبان و ادبیات دری اکادمی علوم افغانستان)؛ کتاب (ارگان نشراتی ریاست کتاب­‌خانه‌­های افغانستان)؛ ژوندون (ارگان نشراتی اتحادیۀ شاعران و نویسنده‌گان افغانستان)؛ اندیشه (ارگان پوهنتون هرات)؛ اورنگ هشتم (ارگان نشراتی انجمن ادبی هرات)؛ غالب (ارگان نشراتی دانش‌­گاه غالب) و ... در داخل کشور؛ صدای شرق و مجلۀ اکادمیک در تاجیکستان، دُرّدری و مجله­ های زبان و ادبیات در ایران، ایران­‌نامه در امریکا و ….

یادداشت: چون شمار مقاله‌­های چاپ شدۀ فراوان است، یارایی نام گرفتن آن‌­ها نیست.

دل­چسپی‌­های فردی: تدریس، خواندن و نوشتن، سروسامان­‌دادن به امور اکادمیک و علمی و سفر.

یادداشت: هرچند آن‌­چه را که آرزو برده می‌­شد، انجام نداده‌­ام، بازهم تا کنون سه بار (از سوی دانش‌­گاه هرات، نهاد کهن‌دیار، انجمن ادبی هرات و انجمن مهتاب)، طی محفل‌­های باشکوه از کارکردهایم قدردانی شده است.