.

.

مسوول مدیریت تکنالوژی معلوماتی

غلام محمد " ثاقبی" در سال 1368 در ولایت هرات چشم به جهان گشود، وی در سال 2010 میلادی به درجه بکلوریا از لیسه عالی سلطان غیاث الدین غوری فارغ شده و در سال 2011 میلادی بعداز سپری نمودن امتحان رقابتی بورسیه کشور هندوستان در رشته کامپیوتر ساینس در پوهنتون SRTM کامیاب  گردیده و در سال 2014 از این رشته به درجه لیسانس فارغ گردید. 

وی از سال 1399 به عنوان مدیر تکنالوژی معلوماتی پوهنتون غالب شروع به فعالیت نمود.

دیدگاه

مدیریت تکنالوژی معلوماتی در نظر دارد تا با استفاده از سهولت های انترنتی، شبکه محلی و ابزارهای الکترونیکی در جریان دوره زمانی پنج ساله، یک سیستم منظم انترنتی، وب سایت با صفحات مختلف نشراتی و بانک اطلاعات را در پوهنتون ایجاد نموده و بدین وسیله باعث ارتباط آسان و موثر بین اعضای کادر علمی و اداری و محصلین و تبادل سریع اطلاعات گردند.

اهداف

ـ ایجاد یک سیستم منظم اینترنتی در داخل پوهنتون ایجاد یک بانک اطالاعات برای دسترسی همه گان؛ ایجاد وب سایت و صفحاتِ مختلفِ نشراتی برای پوهنتون؛ برقراریِ ارتباطِ آسان میان اعضای مختلف کادراداری و علمی، مشترکین و جامعه و تبادل اطلاعات به صورت سریع و هم زمان با جامعه و بازتاب و دریافت فعالیت های خویش از طریق تکنالوژی معلوماتی.

  • ایجاد سیستم حاضری آنلاین برای کارمندان منجمله اساتید کادر پوهنتون
  • ایجاد سیستم حاضری آنلاین برای محصلین پوهنحی های مختلفه پوهنتون. 
  • برقراری تماس های آسان و سریع در بین اعضای کادری علمی، اداری و خدماتی بواسطه راه اندازی PBX
  • توانمند سازی محصلین در استفاده از کتب الکترونیکی با راه اندازی کتابخانه الکترونیک
  • ایجاد فایل شیرینگ تحت سیستم شبکه داخلی بین اعضای اداری پوهنتون. 

لایحه وظایف مدیریت تکنالوژی معلوماتی

پلان انکشافی مدیریت تکنالوژی معلوماتی

طرزالعمل مدیریت تکنالوژی معلوماتی

تسهیلات انترنت

طرزالعمل انترنت