آمریت اداری و منابع بشری

آمریت اداری و منابع بشری

مدیریت منابع بشری چه‌گونگي استفاده از نیروی انسانی در جهت پيش‌برد اهداف پوهنتون است و شامل فعالیت‌هایی نظیر کارمندیابی و جذب، آموزش، حقوق و دستمزد و روابط سازمانی است؛ به‌عبارتی دیگر مدیریت منابع بشری عملکرد کارکنان را در خدمت‌رسانی به اهداف استراتژیک پوهنتون، به حد اعلاء می رساند. مدیریت منابع بشری به دنبال یافتن چه‌گونگی مدیریت افراد در پوهنتون، با تمرکز بر سیاست‌ها و سیستم‌ها می‌باشد. هم‌چنان برای رشدِ جوانبِ گوناگون کارمندانِ اداری و کادریِ پوهنتون و برای ادای حقوق انسانیِ کارمندان، پوهنتون غالب تعهد می‌‌سپارد تا مسؤولیتِ خویش را به عنوانِ کارفرما اداء نموده تا هم باعث ارتقای کیفیتِ کارهای اداری و اکادمیک این نهاد شود و هم کارکنان را با توانایی بالا در اختیار داشته باشد؛ هم بتواند قوانین، مقررات و لوایح وزارت محترم تحصیلاتِ عالی را به منصۀ اجراء در آورد.

احمد جاوید "فاضلی" بنده افتخار این را دارم که در سال 1366 شمسی در یک خانواده متدین  در شهر هرات دیده به جهان گشودم. تعلیمات ابتدایی خویش را در سال 1384 در لیسۀ سلطان غیاث الدین غوری ولایت هرات به اتمام رسانده و در همین سال در اولین دور بورسیه های کشور دوست هندوستان اشتراک نمودم و خوشبختانه که در رشتۀ تجارت کامیاب گردیدم؛ اما متأسفانه به دلایلی نتوانستم در این پروسۀ علمی اشتراک نمایم. در سال 1389  از دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون هرات به درجۀ لیسانس  فارغ التحصیل گردیدم. همزمان با ختم تحصیل در ریاست محترم اتاق تجارت و صنایع هرات شروع به کار نمودم و در اوایل سال 1392 در کنفرانس تجزیه و تحلیل بازار که از سوی سازمان تجارت جهانی در کشور هند برگزار گردیده بود اشتراک نمودم. همزمان با ختم تحصیل، تدریس زبان و ادبیات انگلیسی را در یکی از مؤسسات تحصیلی خصوصی تجربه نمودم. در سنبله 1394 کاندیدای بورسیۀ دورۀ ماستری کشور جمهوری اسلامی ایران گردیده و خوشبختانه به عنوان یکی از کاندیدان موفق در رشتۀ مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی انتخاب شدم و مقطع ماستری خویش را در تابستان سال 1396 شمسی به پایه اکمال رساندم. در دوران تحصیل، دو مقاله را تحت عنوان " بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان " که در نخستین کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی پاردایم های نوین مدیریت دانشگاه شهید بهشتی سال 1395  و دومین مقاله تحت نام " رهبری اخلاقی و جایگاه آن بر نقش  عملکرد کارکنان: با نقش میانجی مالکیت روانشناختی کارکنان" در کنفرانس بین المللی مدیریت مبتنی بر هوشمندی سازمانی دانشگاه تهران کشور ایران در سال 1396 نوشته و بعد از پذیرش  در مجله های کنفرانس‌های یاد‌شده چاپ گردیده است.

همچنان افتخار این را دارم که بعد از ختم تحصیل، به تدریس مضامین مدیریت پرداخته و تلاش نمودم تا اندوخته های خود را به هموطنانم انتقال دهم تا دین و رسالت خویش را در مقابل وطن و هموطنان خویش انجام داده باشم.

لازم به ذکر است که از شروع سال 1398 تا ختم سال 1399 به صفت مدیر منابع بشری و از اول حمل 1400 با ارتقای بست به آمریت اداری و منابع بشری پوهنتون غالب هرات تا اکنون ایفای وظیفه می نمایم.

لایحه وظایف آمریت اداری و منابع بشری

عنوان وظیفه:‌ آمریت منابع بشری و اداری

مسؤول در مقابل:‌ معاون اداری و مالی پوهنتون 

افراد تحت پوشش: مدیریت‌های ترانسپورت، امنیت، حفظ و مراقبت، خدمات و تمامِ کارکنان به صورت غیرمستقیم

1. داشتن آگاهی از تمام امور اداری و خدماتی پوهنتون؛

2. هم‌کاری با معاون اداری پوهنتون در بخش‌های اداری و خدماتی؛

3. دادن مشوره‌های لازم به معاون اداری در بخش‌های اداری و خدماتی؛

4. تحریر مکاتب، پیشنهادات، استعلامیه ها و سایر اسناد که از طرف معاونیت اداری و مالی به وی سپرده می شود؛

5. تنظیم تشکیلات، تعیینات و ترتیب احصائیه‌های مربوط‌ به منابع بشری پوهنتون؛

6. راه‌اندازی پروسۀ ارزیابی اجراآت کارکنان در ادارت مربوط، غرض ارتقای سطح بازدهی کار؛

7. نظارت از سیستم حاضری و دیتابیس سوانح کارکنان اداره به منظور حصول اطمینان از صحت ارقام ثبت‌شده؛

8. فراهم‌آوری زمینه‌های ارتقای ظرفیت، صحت، مصئونیت کاری و ایجاد نظم و دسپلین در اداره؛

9.  ارزیابی از کیفیت اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور سطح بازدهی کار و ارتقای ظرفیت کاری آن‌ها؛

10. ترتیب‌، توسعه و تجدید نظر پالیسی‌ها، مقررات، لوایح، طرزالعمل‌ها، رَه‌نمودها و پروسیجر‌های کاری منابع بشری و به آگاهی‌رساندن و تکثیر همه این اسناد به آمریت‌ها و مدیریت‌های عمومی؛

11. تعقیب و پروسس موارد تأدیبی، اصلاحی‌ و انظباطی و تعقیب و پروسس‌نمودن مسائل مربوط به شکایات کارکنان؛

12.  حصول اطمینان از طرح انکشاف و تجدید سیستم دیتابیس منابع بشری در اداره؛

13. تنظیم سیستم مراسلات (صادره و وارده)، مکاتب و اسناد رسمی و تسلیم دهی آن به بخش های مربوطه بعد از اخذ هدایت از معاونیت اداری و مالی؛

14. طی مراحل و تعقیب پیش‌نهاد ارائه‌‌شدۀ اجناس و ضروریات دفاتر به معاونیت اداری؛

15. هم‌کاری با معاونیت اداری در تهیه و ترتیب آمار و احصائیه‌های مربوط به بخش اداری؛

16. تهیۀ گزارش ماه‌وار،ربع‌وار،  و سالانه به معاونیت اداری؛

17. تهیۀ پلان‌ها و برنامه‌های کاری منظم جهت پیش‌بُرد امور‌ اداری، خدماتی و امنیتی؛ 

18. هم‌کاری با معاونیت اداری در اجرای فیصله‌ها و تصامیم شورای علمی پوهنتون در ارتباط به بخش اداری؛

19. اجراآت به‌موقع در زمینۀ ترمیمات و مراقبت از امکانات فیزیکی و تخنیکی پوهنتون؛

20. اجراآت به‌موقع در زمینۀ تدارک و تهیۀ امکانات اداری در برگزاری محافل مختلف اداری و علمی؛

21. اخذ هدایات لازمه از معاونیت اداری در خصوص پذيرایى منظم از مهمانان داخلى و بيرونى؛

22. رعایت تمام مواد شامل وجایب و مکلفیت‌های کارمندان پوهنتون؛

23. اجرای سایر وظایفی‌که طبق ایجابات وظیفه‌وی از طرف معاونیت ‌اداری پوهنتون سپرده می‌شود.

لست موجودیت طرزالعمل‌ها، پالیسی‌ها بخش اداری