آمریت مالی و حسابی

آمریت مالی و حسابی

زندگی نامه

 اسلام الدین مومنی  فرزند محمد علم در سال 1360 هجری شمسی در ولایت تخار، ولسوالی فرخار چشم به جهان گشود. اسلام الدین مومنی تعلیمات  ابتدایی خود را  در لیسۀ داکتر سید حسین شهید و متوسطه و لیسه را در لیسۀ ابو عثمان تالقانی در شهر تالقان  در سال 1383 هجری شمسی  به پایان رسانید و در سال 1384 شامل فاکولتۀ اقتصاد پوهنتون هرات گردید. و در سال 1387 هجری شمسی  از فاکولتۀ اقتصاد پوهنتون هرات  فارغ  گردید. وی بعد از فراغت در نهاد‌های ملی و بین المللی تا سال 1390 مصروف وظیفه بود. اسلام الدین مومنی  از سال 1390 هجری شمسی تا به حال در پوهنتون غالب من­حیث آمر مالی ایفای وظیفه می نماید. وی اکنون در پهلوی وظیفه اش محصل دورۀ ماستری در رشتۀ مدیرت دولتی و خط مش گذاری در کشور ایران نیزاست.

لایحه وظایف آمریت مالی و حسالی پوهنتون غالب

عنوان وظیفه:‌ آمر عمومی مالی و حسابی

مسؤول در مقابل: معاونیت مالی اداری

افراد تحت پوشش: مدیر محاسبه‌، مدیر تهیه و تدارکات، مدیر مرکز زبان و مهارت‌ها،  مدیر اجناس، خزانه‌دار و مأموران بخش

شرح وظایف

1. ترتیب پلان مالی کوتاه‌ مدت و طویل‌المدت؛

2. تهیۀ منابع مالی جهت تطبیق پلان‌های طویل‌المدت؛

3. ترتیب پلان بودجه‌وی سالانۀ پوهنتون؛

4. ترتیب پلان تطبیقی بودجۀ پوهنتون؛

5. ترتیب گزارش‌ مصارف بودجه‌وی پوهنتون؛

6. ترتیب بیلانس سالانۀ پوهنتون؛

7. حساب‌ دهی سالانه برای سهام‌ داران پوهنتون؛

8. تهیۀ رَه‌نمود‌های حسابی پوهنتون؛

9. کنترول حسابی تمام دارایی‌های پوهنتون؛

10. ترتیب بیلانس و اظهار‌نامۀ مالیاتی به دولت؛

11. ترتیب فارمت تصنیف دارایی پوهنتون؛

12. ترتیب فارمت بیلانس مفاد و ضرر پوهنتون؛

13. گزارش‌ گیری ماه‌وار و سالانه از افراد تحت پوشش؛

14. همکاری با سایر بخش‌ها در صورت ضرورت؛

15. مکلف به اجرای سایر وظایفی‌ که طبق ایجابات وظیفه‌وی از طرف مسؤول‌ ذی‌صلاح پوهنتون سپرده میشود.