آمریت مالی و حسابی

آمریت مالی و حسابی

زنده­ گی نامه

اسلام الدین مومنی  فرزند محمد علم در سال 1360 هجری شمسی در ولایت تخار ،ولسوالی فرخار چشم به جهان گشود. اسلام الدین مومنی تعلیمات  ابتدائی خود را  در لیسۀ داکتر سید حسین شهید و متوسطه و لیسه را در لیسۀ ابو عثمان تالقانی در شهر تالقان  در سال 1383 هجری شمسی  به پایان رسانیده است  و در سال 1384 شامل فاکولتۀ اقتصاد پوهنتون هرات گردیده است. اسلام الدین مومنی در سال 1387 هجری شمسی  از فاکولتۀ اقتصاد پوهنتون هرات  فارغ  گزدیده است. وی بعد از فراغت در نهاد‌های ملی و بین المللی تا سال 1390 مصروف وظیفه بوده.  اسلام الدین مومنی  از سال 1390 هجری شمسی تا به حال در پوهنتون غالب من­حیث آمر مالی ایفای وظیفه می نماید. وی اکنون در پهلوی وظیفه اش محصل دورۀ ماستری در رشتۀ مدیرت دولتی و خط مش گذاری در کشور ایران نیزاست.

لایحه وظایف آمریت مالی و حسالی پوهنتون غالب

عنوان وظیفه:‌ آمر عمومی مالی و حسابی

مسؤول در مقابل: معاونیت مالی اداری

افراد تحت پوشش: مدیر محاسبه‌، مدیر تهیه و تدارکات، مدیر مرکز زبان و مهارت‌های،  مدیر اجناس، خزانه‌دار و مأموران بخش

شرح وظایف

1. ترتیب پلان مالی کوتاه‌مدت و طویل‌المدت؛

2. تهیة منابع مالی جهت تطبیق پلان‌های طویل‌المدت؛

3. ترتیب پلان بودجه‌وی سالانة پوهنتون؛

4. ترتیب پلان تطبیقی بودجة پوهنتون؛

5. ترتیب گزارش‌ مصارف بودجه‌وی پوهنتون؛

6. ترتیب بیلانس سالانة پوهنتون؛

7. حساب‌دهی سالانه برای سهام‌داران پوهنتون؛

8. تهیة رَه‌نمود‌های حسابی پوهنتون؛

9. کنترول حسابی تمام دارایی‌های پوهنتون؛

10. ترتیب بیلانس و اظهار‌نامة مالیاتی به دولت؛

11. ترتیب فارمت تصنیف دارایی پوهنتون؛

12. ترتیب فارمت بیلانس مفاد و ضرر پوهنتون؛

13. گزارش‌گیری ماه‌وار و سالانه از افراد تحت پوشش؛

14. هم‌کاری با سایر بخش‌ها در صورت ضرورت؛

15. بکلف به اجرای سایر وظایفی‌که طبق ایجابات وظیفه‌وی از طرف مسؤول‌ ذی‌صلاح پوهنتون سپرده شود است.