آمریت مالی و حسابی

آمریت مالی و حسابی

زندگی نامه

 اسلام الدین مومنی  فرزند محمد علم در سال 1360 هجری شمسی در ولایت تخار، ولسوالی فرخار چشم به جهان گشود. اسلام الدین مومنی تعلیمات  ابتدایی خود را  در لیسۀ داکتر سید حسین شهید و متوسطه و لیسه را در لیسۀ ابو عثمان تالقانی در شهر تالقان  در سال 1383 هجری شمسی  به پایان رسانید و در سال 1384 شامل فاکولتۀ اقتصاد پوهنتون هرات گردید. و در سال 1387 هجری شمسی  از فاکولتۀ اقتصاد پوهنتون هرات  فارغ  گردید. وی بعد از فراغت در نهاد‌های ملی و بین المللی تا سال 1390 مصروف وظیفه بود. اسلام الدین مومنی  از سال 1390 هجری شمسی تا به حال در پوهنتون غالب من­حیث آمر مالی ایفای وظیفه می نماید. وی اکنون در پهلوی وظیفه اش محصل دورۀ ماستری در رشتۀ مدیرت دولتی و خط مش گذاری در کشور ایران نیزاست.

لایحه وظایف آمریت مالی و حسالی پوهنتون غالب