معرفی آمریت تکنولوژی معلوماتی

معرفی آمریت تکنولوژی معلوماتی

اسم: غلام محمد 

تخلص: ثاقبی 

تحصیلات: لسانس کامپیوتر ساینس

 

لایحة وظايف مدیر تخنیکی IT
1. تأمین تماس در صورت بروز کدام مشکل در سرويس اینترنت با شرکت ارائه‌کنندة خدمات اینترنتی؛
2. نظارت، چک‌کردن و فعال‌نگاه‌داشتن سيستم تیلفون‌های داخلی پوهنتون؛
3. تنظيم و تطبيق نتورک LAN و wLAN در دفاتر مربوط؛
4. تعیين و ترتيب پاليسي استفاده از امکانات آي. تي. در پوهنتون؛
5. پاک‌کاري تمام کمپيوتر‌ها و سرور از هر نوع فايل اضافي‌که باعث ضايع‌شدن Space و وارد‌نمودن سکته‌گي در شبکه می‌گردد؛
6. ايجاد سيستم منظم اداره فايل‌ها و فولدر‌ها و بک‌آپ‌نمودن آن‌ها به اساس هفته‌وار، ماه‌وار و سالانه؛
7. ترتيب و تطبيق تقسيم‌اوقات سرویس عمومي وسايل آي. تي. در تمام شعبات؛
8. داير‌نمودن ورکشاپ‌هاي آموزشي براي استفاده‌کنندگان و معرفي سيستم‌هاي جديد در اداره؛
9. رفع مشکل تمام وسايل و سامان‌آلات آي. تي. در اسرع وقت؛
10. ترتيب پروفايل براي هر کمپيوتر به شکل لاگ‌بوک؛
11. تعیين مشخصات وسايلی‌که براي بخش آي. تي. خريداري مي‌گردد؛
12. محفوظ‌ساختن اسناد اداره‌ و جلوگيري از بروز وايروس در شبکه؛
13. مواظبت از سيستم اکسچنج اداره و حل مشکل آن؛
14. داشتن روية نيک و يک‌سان با تمام کارمندان و منسوبان اداره؛
15. رعايت قوانين ولايحة اصول و ضوابط و حفظ اسرار اداره؛
16. مدیریت افراد تحت پوشش؛
17. انجام سایر وظایفی‌که از سوی آمر صلاحیت‌دار بر اساس قوانین و مقررات پوهنتون سپرده می‌شود.

لایحة وظايف مسؤول ویب‌سایت پوهنتون
1. حضور دايمی در محل کار مطابق ساعات کاری تعیین‌شده؛
2. بروزرسانی دايمی ويب‌سايت؛
3. ديزاين و انکشاف ويب‌سايت؛
4. ارایة طرح‌ها برای بهبود کیفیت و کمیت کار و‌یب‌سایت به مسؤولان بالاتر؛
5. اجراي وظايف سپرده‌شده در وقت و زمان؛
6. هم‌کاری با سایر مدیریت‌ها در صورت ضرورت و حفظ اسرار اداره؛
7. اجراي سایر وظایفی‌که از سوی آمر صلاحیت‌دار بر اساس قوانین و مقررات به وی سپرده می‌شود.

پلان انکشافی آمریت تکنالوژی معلوماتی

طرزالعمل _آمریت_تکنالوژی_معلوماتی

طرزالعمل انترنت