آمریت تکنولوژی معلوماتی

آمریت تکنولوژی معلوماتی

IT کلمه اختصاری از Information Technology است که به لسان دری تکنولوژی معلوماتی یا فنآوری اطلاعات می گویند. به صورت عموم اصطلاح IT وابسطه به علوم کمپیوتر یا Computer Science است که دربرگیرندۀ هارد ویر (Hardware)، یعنی قطعاتی که نمای ظاهری کمپیوتر را تشکیل می دهد و سافت ویر (Software)، یعنی مجموعۀ‌ی است که قطعات کمپیوتر را رهبری می کند است.تکنولوژیِ اطلاعات و ارتباطات در بسیاری از حوزه های زندگی بشر، از جمله تحصیلات عالی وارد شده و آنها را دستخوش تغییرات شگرفی نموده است. قابلیت توسعۀ سریع، به اشتراک گذاری دانش و محتوای علمی-تحقیقی با حداقل هزینه، استقلال یادگیری از مکان و زمان و از همه مهمتر، محوریت شاگرد در فرایند آموزش از مشخصات بارز استفاده از تکنولوژی در تحصیلات عالی به شمار میرود. تکنولو‍ژی جزء لاینفک زندگی بشر امروزی است. تکنولو‍ژی امروز در قالب های گوناگون مانند تلفن همراه، اینترنت، تبلت و غیره وابستگی ایجاد و زندگی را متحول کرده است. لذا شناخت مفهوم تکنولوژی به تنهایی نگاه ما نسبت به آن را بینا و عمل مان را پاک می کند.

پلان انکشافی آمریت تکنالوژی معلوماتی

پلان عملیاتی آمریت تکنولوژی معلوماتی

لایحۀ وظایف آمریت تکنولوژی معلوماتی