طب معالجوی

طب معالجوی

 

دکتور محمد رفیع فضلی

دکتور محمدرفیع فضلی، فرزند ولی محمد، متولد ۶ جوزای ۱۳۶۱ در ولایت غور می‌باشد. در سال ۱۳۷۹ از لیسۀ سلطان غیاث‌الدین به درجۀ اعلی فارغ شد و در سال ۱۳۸۰ شامل فاکولتۀ طب هرات گردید. وی در سال ۱۳۸۶ ‌از فاکولتۀ طب معالجه‌وی هرات به درجۀ اعلی فارغ شد. دکتور فضلی در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به صفت دکتور اطفال در شفاخانۀ ولایتی غور ایفای وظیفه نموده است. در سال ۱۳۸۹ بعد از سپری‌نمودن امتحان انترانس‌ شامل پروگرام اکمال تخصص در رشتۀ جراحی عمومی شفاخانۀ استقلال کابل گردید و در سال ۱۳۹۳ به درجهٔ عالی تحصیلات مقطع تخصص را به پایان رسانید.

دکتور فضلی از اوایل سال ۱۳۹۴ عضو کادر علمی پوهنتون غالب گردید‌ و یک سال بعد به صفت آمر دیپارتمنت کلینیک پوهنحی طب معالجه‌وی غالب توظیف گردید. موصوف از سال ۱۳۹۵ الی سرطان ۱۳۹۹ هم‌زمان آمر دیپارتمنت کلینیک و مسؤول ستاژران سال آخر این پوهنتون نیز بوده است. موصوف از سرطان همین سال به صفت رئیس پوهنحی طب معالجه‌وی انتخاب گردید.

دکتور فضلی به زبان‌‌های دری، پشتو، انگلیسی و جرمنی مسلط است و جهت ارتقای ظرفیت علمی و اکادمیک به کشورهای امریکا، نیوزلند، ازبکستان و هند سفر نموده است. دکتور فضلی در کنگره‌های جراحی در کشو‌رهای امریکا و نیوزلند پرزنتیشن داشته و مقالات موصوف در ژورنال‌های بین‌المللی و ملی به چاپ رسیده است. دکتور فضلی عضو انجمن‌های جراحی بین‌المللی‌ACS ، PAPS و GICS می‌باشد. موصوف بصفت همکار تحقیقی در تحقیق مقالات ذیل اشتراک داشته است:

Global Initiative for Children’s Surgery: A Model of Global Collaboration to Advance the Surgical Care of Children

Towards defining the surgical workforce for children: a geospatial analysis in Brazil

Optimal Resources for Children's Surgical Care: Executive Summary

آثار چاپ شده داکتر فضلی در فصل نامۀ علمی تحقیقی غالب:

  • مطالعۀ  تشریحی واقعات عملیاتی جاغور ساده در شفاخانۀ حوزوی هرات؛
  • ارزیابی شایعترین استطبابات سزارین سکشن در شفاخانۀ معالجوی غالب؛
  • بررسی کتلات تخمدانی نزد خانم های غیربارور.

لایحۀ وظایف ریاست پوهنحی طب معالجه وی:

1. مراعات پالیسی و تطبیق روند کاری پوهنتون؛

2. ریاست از جلسات شورای علمی پوهنحی؛

3. تدویر به‌موقع و منظم جلسات شورای پوهنحی؛

4. نماینده‌گی از پوهنځی در برابر سایر شعبات و نهاد‌ها؛

5. تأمین نظم و انضباط در پوهنحی؛

6. حل مشکلات اعضای کادر علمی و محصلان در حدود صلاحیت؛

7. نظارت از تطبیق معیارهای قانونی و فیصله‌های شورای علمی پوهنتون، هیئت رَه‌بری و شورای پوهنحی؛

8. اتخاذ تدابیر برای حفظ پاکی و بهداشت پوهنحی؛

9. طرح پیش‌نهاد‌ها و برنامه‌های مناسب برای بهبود وضع تدریسی، تحقیقاتی و کاری در پوهنحی؛

10. نظارت از تطبیق نصاب تحصیلی توسط اعضای کادر علمی؛

11. نظارت بر وظایف آمران دیپارتمنتها و دادن هدایت لازم به آنها؛

12. هم‌کاری با کمیتة ارتقای کیفیت و اعتبار‌دهی به منظور بهبود و ارتقای کیفیت؛

13. فراهمسازی زمینة اجرای کارهای عملی و ستاژ محصلان در شفاخانة کادری غالب و سایر شفاخانهها؛

14. هم‌کاری با معاونیت علمی در مطالعه و ارزیابی نصاب تحصیلی و کتاب‌های درسی و عیار‌نمودن آن‌ها مطابق نیازهای جامعه؛

15. اجرا‌ی امور اداری پوهنحی؛

16. ارائة گزارش ماه‌وار، ربع‌وار و سالانه از فعالیت‌های پوهنځی به ریاست پوهنتون و معاونیت علمی؛

17. مراقبت روزانه از حضور استادان و کارمندان تحت پوشش بالای وظیفه؛

18. ‌به کار‌اندازی مؤثر کارمندان تحت پوشش برای اجرای وظایف مؤثر و مثمر؛

19. مراقبت از حاضری استادان و کارمندان تحت پوشش؛

20. ایجاد نظم و دسپلین در صنوف درسی به خاطر به‌تر‌شدن و بالا رفتن کیفیت درسی؛

21. تشویق محصلان به فعالیت‌های درسی، علمی، اجتماعی و فرهنگی؛

22. مراعات تمام مواد شامل وجایب و مکلفیت‌های کارمندان پوهنتون غالب؛

23. اجرای سایر وظایف سپرده‌شده از طرف مقامات ذی‌صلاح بر اساس قوانین و مقررات داخلی پوهنتون غالب.

معرفی پوهنحی طب معالجه‌وی

این پوهنځی با داشتن دو دیپارتمنت کلینیک و پاراکلینیک و حدود 80 استاد با تجربه با سویة تحصیلی Ph.D و ماستر، ادارۀ فعال و کارمندان اداری مجرب امور‌ اکادمیک و اداری خود را پیش می برد.

این پوهنځی در سال ۱۳۸۹ با جذب ۱۲۰ محصل فعالیت خود را آغاز کرد که  نخستین دورۀ دکتران طب غالب، پس از آموزش‌های پاراکلینیکی و کلینیکی و سپری‌نمودن یک سال ستاژ در شفاخانة حوزه‌وی هرات‌، کابل و کشور هند، مطابق قرار داد و تفاهم‌نامة ریاست پوهنتون غالب با شفاخانة حوزه‌وی هرات و شفاخانه‌های کادری در مرکز و خارج کشور، در جدی سال ۱۳۹۵ فراغت شان را جشن گرفتند، که از جمله ۳۱ تن با موفقیت امتحان ورودی تخصص وزارت صحت عامه را سپری نمودند؛ به همین‌ترتیب از جمع اولین‌دورۀ فارغان، چهار تن در کادر علمی پوهنځی طب‌ معالجه‌وی غالب، به صفت استاد پذیرفته شدند. به دنبال آن، دومین‌دورة فارغان طب معالجه‌وی غالب، در اسد سال ۱۳۹۶ فراغت شان را جشن گرفتند.

داشتنِ روابط قانون‌مند و منظم با شفاخانه‌های کادری در داخل و خارج کشور، داشتن شفاخانة کادری فعال، بیش از ده لابراتوار مجهز، سیمی لابراتوارها، کتاب‌خانة اختصاصیِ با کیفیت، فضای تحصیلی مناسب‌، داشتن نصاب و مفردات روز‌امد، داشتن کتاب‌های درسی و مُمِد درسی، استفاده از تکنالوژی معلوماتی و تدویر سیمینارها و کنفرانس‌ها و توجه ویژه به کارهای علمی تحقیقی، از ویژه‌گی‌های این پوهنځی به حساب می‌روند.

درحال حاضر پوهنځی طب معالجه‌وی غالب دارای ده‌ها صنف درسی با ابعادِ مختلف و مجهز به وسایل و لوازم مدرن درسی، شامل پروجکتور، اسکرین، کمپیوتر، تختۀ سفید و سیستم سه‌گانۀ برق می‌باشد، که صد‌ها محصل دختر و پسر روزانه مصروف آموزش دانشِ مسلکی استند، که توسط ده‌ها تن استادان دایمی و بالمقطعِ آقا و خانم تدریس می‌گردند. پوهنځی طب معالجه‌وی غالب در ولایت هرات هم‌کاری‌های علمی و تخنیکی با پوهنتون دولتی، ریاست صحت عامۀ هرات، ‌شفاخانه‌ها و کلینیک‌های خصوصی و تعدادی از سکتورهای ذی‌ربط دارد.

رئیس پوهنځی‌ امور محولۀ اکادمیکی و اداری را مطابق به قوانین و طرزالعملها پیش می‌برد. رئیس پوهنځی،‌ رهبری امور آموزشی، فرهنگی، تحقیقی، اداری و دسپلینی ‌و هم‌چنان ریاست شورای علمی پوهنځی را به عهده دارد. کارهای اداری این پوهنځی به‌وسیلة مدیریت اجرائیه‌وی و مدیریت تدریسی تحت نظر ریاست پوهنځی به پیش بُرده می‌شود.

تدریس در این پوهنځی‌ با هم‌کاری استادان مجرب و تحصیل‌یافته‌گان به درجه‌های دکترا و ماستری به پیش برده می‌شود. هم‌چنان تطبیقات در لابراتوارها توسط استادان ماستر و لیسانسِ مسلکی در رشته‌های مربوط‌ انجام می‌یابد. امید می‌رود که در آینده با جذب دکتوران واجدِ شرایط به کادر علمی، به‌خصوص فارغان پوهنتون و فراهم‌ساختن زمینۀ آموزش آنان به سطح تخصصی در رشته‌های مختلف طبابت، از یک‌طرف کادر علمی کافی برای تربیۀ آینده‌گان میسر گردد و از طرف دیگر، با تقدیم فارغ‌التحصیلان جوان و آموزش‌دیده‌ به جامعه، این پوهنتون، ‌سهم خود را در خدمت‌گزاری به جامعه، که همانا تأمین صحت برای همه می‌باشد، ادا نماید.

دیدگاه (OUR VISION)

پوهنځی طب معالجه‌وی پوهنتون غالبِ هرات، در نظر دارد با برنامه‌های دقیقِ درسی و تحقیقاتِ متناسب با نیازهای ملی، از نگاه کمی و کیفی، از جملۀ دانش‌گاه‌های تحقیقی و تولید‌کنندۀ علم در سطح کشور قرار گیرد.

رسالت (OUR MISSION)

پوهنحی طب معالجه‌وی پوهنتون غالبِ هرات، زمینة تحصیلات عالی طبی را از طریق تدریس، تحقیق و ترویج دانش مهیا می‌گرداند و در راستای تولید پدیده‌های بدیعِ علمِ طبابت، با ایجاد مجموعه‌های کوچک‌تر، با کارآیی بالاتر، جهت ترقی و تعالی کشور و خدمت به جامعه تلاش می‌کند.

اهداف استراتیژیک

هدف این پوهنحی مانند سایر بخش‌های تشکیلاتیِ پوهنتون غالب، تربیه و آماده‌سازیِ افراد فنی و مسلكی و دانش‌جویانِ مسلط در رشته‌های پاراکلینیکی و کلینیکی، به‌خاطر سهیم‌شدن شان در احیا‌ و تقویۀ ساختار تخصصی طبی و اعتماد‌سازیِ مجدد در زمینۀ مسلک مقدس طبابت و هم سهم‌گیری در بازسازی فیزیكی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی كشور می‌باشد

ضرورت و اهمیت

ولایت هرات، دومین ولایت پُرنفوس کشور بوده و در غرب افغانستان، به عنوانِ مرکزیت ولایات هم‌جوارِ خود تمام ساحات فعالیت‌های اجتماعی، من‌جمله تهیه و عرضة خدمات صحی را تحت پوشش خود قرار داده است.

‌پوهنځی طب معالجه‌وی پوهنتون غالبِ هرات، یکی از مراکز علمی و تحقیقی در سطح افغانستان می‌باشد. هدف از تأسیس این پوهنځی در چوکات پوهنتون غالب در هرات، تربیة نسلِ جوان در بخش طب معالجه‌وی و در آینده‌ها متخصصان و کادرهای علمی در رشته‌های مختلف تداوی‌های معالجه‌وی، تخصصی، وقایه‌وی، تحقیقات و مطالعات علمی در راستای شناسایی پتالوژی امراض در بین جامعه، کنترول و یا محو آن امراض و بالآخره، تقدیم افرادی دارای تجربة مسلکی برای مؤسسات دولتی و غیردولتی، جهت فراهم‌‌ساختن زمینة تحقیقات و مطالعات جدید علمی برای انکشاف و هرچه به‌تر‌شدن و بیش‌ترشدن خدمات صحی و دست‌یابی به روش‌های جدید علمی جهت جلوگیری، کنترول و محو امراض انسانی و تأمین صحت برای همه و جامعة سالم‌ می‌باشد.

بنابه نیازمندی مبرم جامعه در این حوزه، به کادر تربیه‌شده در ساحة طبابت، ضرورت فعال‌شدن مراکز تربیه‌وی جوانان در رشتۀ طب معالجه‌وی احساس می‌شد، که به همین ارتباط آموزش جوانان واجد شرایط در پوهنځی طب معالجه‌وی به تاریخ ۲۶ / ‌02 / ‌۱۳۸۹ با جذب اولین‌گروه محصلان از طریق کانکور، عملاً آغاز گردید. تدریس علوم طبی براساس کاریکولم تهیه‌شده در وزارت تحصیلات عالی ادامه دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.کریکلوم پوهنحی طب معالجوی

2. اهداف آموزشی پوهنځی طب معالجه

3. کتابخانه طب معالجوی