طب معالجوی

طب معالجوی

ریاست پوهنځی

دکتور محمد فهیم‌ صالحی

دکتور محمد فهیم صالحی، فرزند عبدالرحیم‌، متولد 5/1/ 1368 در قریة نوده مرکز ولایت فراه می‌باشد. دکتور صالحی در سال 1375 دورة ابتدایی را در مکتب جعفرِ طیار ولایت کرمان، کشور ایران

 آغاز و بعد از سپری‌نمودن مکتب متوسطه و لیسه از لیسة ابونصر فراهی در سال 1386 به درجة عالی فارغ گردیده و در سال 1387 با سپری‌نمودن امتحان کانکور با اخذ نمرة بلند به دانش‌کدة طب معالجه‌وی پوهنتون هرات پذیرفته شد.

در سال 1394 پس از سپری‌نمودن موفقانة امتحان، شامل پروگرام اکمال تخصص در رشتة داخلة عمومی شفاخانة حوزه‌وی ولایت هرات گردیده و در سال 1397 تحصیلات مقطع تخصص را به پایان رساند

و در نیمة همین سال علاوه بر طبابت، به حیث استاد کادری در پوهنحی طب معالجه‌وی دانش‌گاه غالب جذب و از آغاز سال 1398 به حیث معاون این دانش‌کده ایفای وظیفه نمود و در پایان همین سال، به عنوان رئیس این پوهنحی انتخاب گردید.

دکتور صالحی مزید بر پیش‌برد امور اکادمیک در بخش کلینیک نیز به حیث کانسولتانت و متخصص داخله در خدمت مردم شریف خویش می‌باشد.

ایشان به زبان های پشتو، دری‌، انگلیسی و اردو مسلط بوده و در بخش‌های مختلف رشتة تخصصی خویش در کورس‌های کوتاه‌مدت آموزش دیده و آموزش داده است.

 

 

معرفی پوهنځی طب معالجه‌وی

این پوهنځی با داشتن دو دیپارتمنت کلینیک و پاراکلینیک و حدود 80 استاد با تجربه با سویة تحصیلی Ph.D و ماستر، ادارۀ فعال و کارمندان اداری مجرب امور‌ اکادمیک و اداری خود را سر و سامان می‌دهد.

این پوهنځی در سال ۱۳۸۹ با جذب ۱۲۰ محصل فعالیت خود را آغاز کرد که خوش‌بختانه اولین دورۀ دکتران طب غالب، پس از آموزش‌های پاراکلینیکی و کلینیکی و سپری‌نمودن یک سال ستاژ در شفاخانة حوزه‌وی هرات‌، کابل و کشور هند، مطابق قرار داد و تفاهم‌نامة ریاست پوهنتون غالب با شفاخانة حوزه‌وی هرات و شفاخانه‌های کادری در مرکز و خارج از کشور، در میانه‌های ماه جدی سال ۱۳۹۵ فراغت شان را را جشن گرفتند، که از آن جمله ۳۱ تن با موفقیت امتحان ورودی تخصص وزارت صحت عامه را سپری نمودند. به همین‌ترتیب از جمع اولین‌دورۀ فارغان، چهار تن در کادر علمی پوهنځی طب‌ معالجه‌وی غالب، به صفت استاد پذیرفته شدند.

به دنبال آن، دومین‌دورة فارغان طب معالجه‌وی غالب، در میانه‌های ماه اسد سال ۱۳۹۶ فراغت شان را جشن گرفتند.

داشتنِ روابط قانون‌مند و منظم با شفاخانه‌های کادری در داخل و خارج کشور، داشتن شفاخانة کادری فعال، بیش از ده لابراتوار مجهز، سیمی لابراتوارها، کتاب‌خانة اختصاصیِ قوی، فضای تحصیلی مناسب‌، داشتن نصاب و مفردات روز‌ آمد، داشتن کتاب‌های درسی و مُمِد درسی، استفاده از تکنالوژی معلوماتی و تدویر سمینارها و کنفرانس‌ها و توجه ویژه به کارهای علمی تحقیقی، از ویژه‌گی‌های این پوهنځی به حساب می‌روند.

درحال حاضر پوهنځی طب معالجه‌وی غالب دارای ده‌ها صنف درسی با ابعادِ مختلف و مجهز به وسایل و لوازم مدرن درسی، شامل پروجکتور، اسکرین، کمپیوتر، تختۀ سفید و سیستم سه‌گانۀ برق می‌باشد، که صد‌ها محصل دختر و پسر روزانه مصروف آموزش دانشِ مسلکی استند، که توسط ده‌ها تن استادان دایمی و باالمقطعِ آقا و خانم به آن‌ها تدریس می‌گردد. پوهنځی طب معالجه‌وی غالب در ولایت هرات هم‌کاری‌های علمی و تخنیکی پوهنتون دولتی، ریاست صحت عامۀ هرات، ‌شفاخانه‌ها و کلینیک‌های خصوصی و تعدادی از سکتورهای ذی‌ربط دیگر را به هم‌راه دارد.

رئیس پوهنځی‌ تحت نظر و هدایت رئیس پوهنتون، امور محولۀ  اکادمیکی و اداری را به پیش می‌برد. رئیس پوهنځی،‌ تمام امور آموزشی، فرهنگی، تحقیقی، اداری و دسپلینی ‌و هم‌چنان ریاست شورای علمی پوهنځی را به عهده دارد. کارهای اداری این پوهنځی به‌وسیلة مدیریت اجرائیه‌وی و مدیریت تدریسی تحت نظر ریاست پوهنځی  به پیش بُرده می‌شود.

تدریس در این پوهنځی‌ با هم‌کاری استادان مجرب و تحصیل‌یافته‌گانی به درجه‌های دکترا و ماستری به پیش برده می‌شود. هم‌چنان تطبیقات در لابراتوارها توسط استادان ماستر و لیسانسِ مسلکی در رشته‌های مربوط‌ انجام می‌یابد. امید می‌رود که در آینده با جذب دکتوران واجدِ شرایط به کادر علمی، به‌خصوص فارغان پوهنتون  و فراهم‌ساختن زمینۀ آموزش آنان به سطح تخصصی در رشته‌های مختلف طبابت، از یک‌طرف کادر علمی کافی برای تربیۀ آینده‌گان میسر گردد و از طرف دیگر، با تقدیم فارغ‌التحصیلان جوان و آموزش‌دیده‌ به جامعه، این پوهنتون، ‌سهم خود را در خدمت‌گزاری به جامعه، که همانا تأمین صحت برای همه می‌باشد، ادا نماید.

دیدگاه (OUR VISION)

پوهنځی طب معالجه‌وی پوهنتون غالبِ هرات، در نظر دارد با برنامه‌های دقیقِ درسی و تحقیقاتِ متناسب با نیازهای ملی، از نگاه کمی و کیفی، از جملۀ دانش‌گاه‌های تحقیقی و تولید‌کنندۀ علم در سطح کشور قرار گیرد.

رسالت (OUR MISSION)

‌ پوهنځی طب معالجه‌وی پوهنتون غالبِ هرات، زمینة تحصیلات عالی طبی را از طریق تدریس، تحقیق و ترویج دانش مهیا می‌گرداند و در راستای تولید پدیده‌های بدیعِ علمِ طبابت، با ایجاد مجموعه‌های کوچک‌تر، با کارآیی بالاتر، جهت ترقی و تعالی کشور و خدمت به جامعه تلاش می‌کند.

اهداف استراتیژیک

 هدف این پوهنځی مانند سایر بخش‌های تشکیلاتیِ پوهنتون غالب، تربیه و آماده‌سازیِ افراد فنی و مسلكی و دانش‌جویانِ مسلط در رشته‌های پاراکلینیکی و کلینیکی، به‌خاطر سهیم‌شدن شان در احیا‌ و تقویۀ ساختار تخصصی طبی و اعتماد‌سازیِ مجدد در زمینۀ مسلک مقدس طبابت و هم سهم‌گیری در بازسازی فیزیكی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی كشور می‌باشد

ضرورت و اهمیت

ولایت هرات، دومین ولایت پُرنفوس کشور بوده و در غرب افغانستان، به عنوانِ مرکزیت ولایات هم‌جوارِ خود را در تمام ساحات فعالیت‌های اجتماعی، من‌جمله تهیه و عرضة خدمات صحی را تحت پوشش خود قرار داده است.

‌پوهنځی طب معالجه‌وی پوهنتون غالبِ هرات، یکی از مراکز علمی و تحقیقی در سطح افغانستان می‌باشد. هدف از تأسیس این پوهنځی در چوکات پوهنتون غالب در هرات، تربیة نسلِ جوان در بخش طب معالجه‌وی و در آینده‌ها متخصصان و کادرهای علمی در رشته‌های مختلف تداوی‌های معالجه‌وی، تخصصی، وقایه‌وی، تحقیقات و مطالعات علمی در راستای شناسایی پتالوژی امراض در بین جامعه، کنترول و یا محو آن امراض و بالآخره، تقدیم افرادی دارای تجربة مسلکی برای مؤسسات دولتی و غیردولتی، جهت فراهم‌‌ساختن زمینة تحقیقات و مطالعات جدید علمی برای انکشاف و هرچه به‌تر‌شدن و بیش‌ترشدن خدمات صحی و دست‌یابی به روش‌های جدید علمی جهت جلوگیری، کنترول و محو امراض انسانی و تأمین صحت برای همه و جامعة سالم‌ می‌باشد.

بنابه نیازمندی مبرم جامعه در این حوزه، به کادر تربیه‌شده در ساحة طبابت، ضرورت فعال‌شدن مراکز تربیه‌وی جوانان در رشتۀ طب معالجه‌وی احساس می‌شد، که به همین ارتباط آموزش جوانان واجد شرایط در پوهنځی طب معالجه‌وی به تاریخ ۲۶ / ‌02 / ‌۱۳۸۹ با جذب اولین‌گروه محصلان از طریق کانکور، در مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی غالب، تدریس عملاً آغاز گردید. تدریس علوم طبی براساس کاریکولم تهیه‌شده در وزارت تحصیلات عالی ادامه دارد.

کریکلوم پوهنحی طب معالجوی