محفل گرامی ‌داشت از روز جهانی محصل در پوهنتون غالب

محفل گرامی ‌داشت از روز جهانی محصل در پوهنتون غالب

به مناسبت روز جهانی محصل و ارج‌گزاری به جای‌‌گاه ویژه و اهمیت این قشر در جامعۀ انسانی، از سوی پوهنتون غالبِ هرات محفل گرامی‌داشت برگزار شد.
پوهاند محمدناصر ره‌یاب، رئیس پوهنتون غالب تجلیل از روز محصل را عهد و پیمان دوبارۀ این فرهیخته‌گان برای ادامۀ دانش‌اندوزی و تلاش دوام‌دار بیان نمود.
پوهاند ره‌یاب، دانش‌جویان را به کوشش بیش‌تر در راستای پژوهش و تحقیق و استفادۀ درست از فن‌آورهای روز توصیه نمود.
دیپلوم انجینیر جلیل احمد پویا، معاون امور محصلان پوهنتون غالبِ هرات، در مورد نقش برجستۀ دانش‌جویان در شکوفایی، پیش‌رفت و توسعۀ جوامع بشری صحبت نموده و آنان را به ادای رسالت و رفع مشکلات هم‌نوعان تشویق نمود.
در این محفل، دانش‌جویان پوهنځی اقتصاد، ستوماتولوژی، کمپیوترساینس و حقوق، دست‌آوردهای شان را به نمایش گذاشتند.
در محفل گرامی‌داشت از روز محصل، دانش‌جویان ممتاز، نخبه و فعالان فرهنگی پوهنځی‌ها نیز تقدیر شدند.
قابل ذکر است که این محفل، برای دانش‌جویان آقا اختصاص یافته بود و روز شنبه هفتۀ آینده، محفلی به همین مناسبت برای دانش‌جویانِ بانو برگزار خواهد گردید. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌‌شنبه، سوم قوس  ۱۴۰۱
مدیریت خبر و آرشیف پوهنتون غالبِ هرات