لابراتوار میکروبیولوژی پوهنځی طب معالجه‌وی پوهنتون غالب، مقام لابراتوار  برتر را از آنِ خود کرد

لابراتوار میکروبیولوژی پوهنځی طب معالجه‌وی پوهنتون غالب، مقام لابراتوار  برتر را از آنِ خود کرد

پس از ارزیابی لابراتوارهای هشت‌گانۀ پوهنځی طب معالجه‌وی پوهنتون غالبِ هرات از سوی آمریت تضمین کیفیت این پوهنتون، لابراتوار میکروبیولوژی با دریافت بیش‌ترین امتیاز لابراتوار معیاری و مقام برتر را به دست آورد. 
 به گفتۀ نوراسماء جامی، مسؤول این لابراتوار: «با طرح ایده‌های نو و ایجاد خلاقیت در عرصۀ آزمایش‌های طبی، فرصت دریافت این امتیازها پیش‌تر فراهم می‌شود».
لابراتوار میکروبیولوژی پوهنځی طب معالجه‌وی با ایجاد یک کلکسیون وسایل لابراتواری با هم‌کاری محصلان سمستر پنجم این پوهنځی، الگوی برتر این دور از ازریابی‌ها قرار گرفت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 1 سرطان 1401
مدیریت خبر و آرشیف پوهنتون غالب (هرات)