پوهنتون غالبِ هرات، مورد بررسی قرار گرفت

پوهنتون غالبِ هرات، مورد بررسی قرار گرفت

نظارت و ارزیابی از کارکردهای پوهنتون، می‌تواند در رشد و تعالی ما نقش عمده‌یی داشته باشد؛ بدین‌منظور، چهارشنبه، 23 میزان 1399، پوهنتون غالبِ هرات، از سوی هیئتِ ریاست نظارت و ارزیابی امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی‌، مورد بررسی قرار گرفت. 
در این بررسی، محور توجه هیئت را، امور اکادمیک پوهنتون و پوهنځی‌ها تشکیل می‌داد. 
پوهنتون غالبِ هرات، هم‌چون نهادی متعهد به رشد و انکشاف دایمی، این ارزیابی‌ها را گامی به‌سوی به‌ترشدن می‌داند و از آن‌ها استقبال می‌کند. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 24 میزان 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات