امتحان کانکور انستیتیوت علوم صحی غالبِ هرات برگزار شد

امتحان کانکور انستیتیوت علوم صحی غالبِ هرات برگزار شد

امروز 19 میزان، امتحان کانکور انستیتیوت علوم صحی غالب برپا شد، در افتتاحیۀ این برنامه، جناب آقای ضیاالحق منصور احراری، معاون علمی انستیتیوت علوم صحی هرات، به عنوانِ نخستین سخن‌ران ، در مورد تحصیل در فضای اکادمیک انستیتیوت علوم صحی غالب صحبت نموده و اطمینان خاطر داد: مدرکی که از این مرجع دریافت می‌کنید در سراسر افغانستان قابل استفاده است.
در ادامه آقای میرویس عزیزی، مدیر دیپارتمنت نرسنگ انستیتیوت علوم صحی غالب در رابطه با شیوۀ امتحان و مسایل مربوط را توضیح داده و برای داوطلبان راه‌نمایی نمود.
نتیجۀ کانکور انستیتیوت علوم صحی غالب، به تاریخ 22 میزان اعلام خواهد شد.
اولین روزهای درسی برای کام‌یاب‌شده‌گان این امتحان، اول عقرب سال جاری خواهد بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دو‌شنبه، 19 میزان 1400
مدیریت خبر و آرشیف پوهنتون  غالبِ هرات