بخش واکسناسیون

بخش واکسناسیون

بخش واکسیناسیون

بخش واکسیناسیون شفاخانۀ غالب از سوی پروگرام EPI در این شفاخانه فعال‌شده که خدمات معافیت کتلوی را به صورت استاندارد در خدمت مردم قرار می‌دهد. این خدمات هم برای کودکان و هم برای خانم‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود.