شناخت نامه رئیس پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی

شناخت نامه رئیس پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی

نام و نام خانواده‌گی‌: رفیع الله عظیمی

مدرک تحصیلی: ماستر حقوق جزا و جرم شناسی

ایمیل: rafiullah.azimi45@gmail.com

شماره تماس: 0093797720037

موقف: رئیس فاکولتۀ حقوق و علوم سیاسی

 

درجه تحصیلی: ماستری از دانشگاه فردوسی مشهد ـ ایران (1399- 1401)

 

رفیع ‏الله عظیمی فرزند دگروال عبدالبصیر عظیمی در سال 1374 هـ.ش در یک خانوادۀ متدین و منور در ولسوالی شیندند ولایت هـرات دیده به جهان گشود.

   موصوف، تعليمـات ابتدایی و ثانوی را در ليسة مرکـز شیندند ولایت هـرات با کسب درجـۀ اعلـي بـه‎ پایان رسانـید. ایشان در سـال 1394 برای تکمیـل تحصیـلات عـالي وارد پوهنتـون غالب گردید و لیسانس خویـش را در 1397 از فاکولتۀ حقـوق و علوم سیاسـی، رشتـۀ قضائیی ـ سارنوالـی پوهنتون غالب‌ـ‌هرات به درجۀ اول نمره و ماستری خویش را به درجۀ کادری در سال 1401 از رشتۀ حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهدـ ایران  به دست ‌آورد.

   رفیع‏ الله عظيمي، در دورۀ تحصيل بنابر لياقت و توانايي‎که داشت از سال 1395 به عنوان کادر اداری در بخش کلینیک حقوقی پوهنتون غالبِ‌ هرات وظیفه خود را آغاز کرده و اکنون به حیث رئیس فاکولتۀ حقوق و علوم سیاسی این پوهنتون ايفـاي وظيفه می‌نماید؛ هم‌چنین، ایشان بعد از اتمام دورۀ تحصیلی لیسانس، از طریق رقابت آزاد وارد امتحان وکالت دفاع گردید و از سال 1398 الی اکنون به عنوان وکیل‌مدافع بر حال انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان نیز فعالیت می‌نماید.

 

‌وظایف رئیس پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

عنوان وظیفه:ریاست پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

مسؤول درمقابل‌:رئیس پوهنتون

افراد تحت پوشش‌:آمران دیپارتمنت‌های مربوط‌، تمام استادان، کارمندان و محصلان فاکولتة مربوط.

هدفِ وظیفه: نماینده‌گی از ریاستِ پوهنتون در نظارت، رَه‌نمایی و سامان‌بخشی‌‌ِ نظامِ تحصیلی، اداری و خدماتی پوهنځی؛ ارائة خدماتِ تحصیلی معیاری برای دانش‌جویان و تلاش برای رشدِ کیفی و کمی پوهنځی.

 

شرح وظایف

1. مراعات پالیسی و تطبیق روندهای کاری پوهنتون؛

2. ریاست از جلسات شورای علمی پوهنځی؛

3. تدویر به‌موقع و منظم جلسات شورای پوهنځی؛

4. نماینده‌گی از فاکولته در برابر سایر شعبات و نهاد‌ها؛

5. تأمین نظم و انظباط در فاکولته؛

6. حل مشکلات اعضای کادر علمی و محصلان در حدود صلاحیت؛

7. نظارت از تطبیق معیارهای قانونی و فیصله‌های شورای علمی پوهنتون، هیئت رَه‌بری و شورای پوهنځی؛

8. اتخاذ تدابیر برای حفظ پاکی و نظافت پوهنځی؛

9. طرح پیش‌نهاد‌ها و برنامه‌های مناسب برای بهبود وضع تدریسی، تحقیقاتی و کاری در پوهنځی؛

10. نظارت از تطبیق نصاب تحصیلی توسط اعضای کادر علمی؛

11. نظارت بر وظایف آمران دیپارتمنت‌ها و دادن هدایت لازم به آن‌ها؛

12. هم‌کاری با کمیتة ارتقای کیفیت و اعتبار‌دهی به منظور بهبود و ارتقای کیفیت؛

13. هم‌کاری با معاونیت علمی در مطالعه و ارزیابی نصاب تحصیلی و کتاب‌های درسی و عیار‌نمودن آن‌ها مطابق نیازهای جامعه؛

14. اجرای امور اداری پوهنځی؛

15. ارائة گزارش ماه‌وار، ربع‌وار و سالانه از فعالیت‌های پوهنځی به ریاست پوهنتون و معاونیت علمی؛

16. مراقبت روزانه از حضور استادان و کارمندان تحت پوشش بالای وظیفه؛

17. به‌کاراندازی مؤثر کارمندان تحت پوشش برای اجرای وظایف مؤثر و مثمر؛

18. مراقبت از حاضری استادان و کارمندان تحت پوشش؛

19. ایجاد نظم و دسپلین در صنوف درسی به خاطر به‌تر‌شدن و بالا رفتن کیفیت درسی؛

20. تشویق محصلان به فعالیت‌های درسی، علمی، اجتماعی و فرهنگی؛

21. مراعات تمام مواد شامل وجایب و مکلفیت‌های کارمندان پوهنتون غالب؛

22. اجرای سایر وظایف سپرده‌شده از سوی مقامات ذی‌صلاح که بر اساس قوانین و مقررات داخلی پوهنتون.