معرفی پوهنحی

معرفی پوهنحی

تاریخچه پوهنحی ستومالوژی

پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتتون غالب در سال 1390 خورشیدی در چوکات پوهنتون غالب به عنوان اولین پوهنحی دندان در حوزة غرب افغانستان تأسیس گردید. این فاکولته برنامة علمی خود را در چوکات دیپارتمنت ستوماتولوژی عمومی که دارای واحدهای ترمیمی دندان، اندودنتیک، اطفال، جراحی فک و صورت، ارتودنسی، پروستودنتیک و پریودنتولوژی می‌باشد، پیش می‌برد.

پوهنحی ستوماتولوژی نصاب درسی را در مدت 6 سال (منجمله 42 هفته ستاژ) در رشتة DMD (Doctor of Dental Medicine) تطبیق می‌کند. این برنامة درسی بر اساس وضعیت صحت عامة کشور، امکانات پوهنتون غالب و شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور تهیه شده است.

 نصاب آموزشی کنونی روی‌هم‌رفته مشمول 226 کریدت است که از آن جمله 23 کریدت مضامین پوهنتون شمول، 53 کریدت مضامین اساسی، 108 کریدت آن مضامین اختصاصی و تخصصی و 42 کریدت دورة ستاژ می‌باشد.

برنامة آموزشی آکادمیک شش‌ساله که ختم به مدرک DMD می‌گردد، بر روی ایده‌ها و روندهای نوآورانة ستوماتولوژی نوین طراحی‌شده و تمرکز اصلی آن بر تربیة محصلان و نیازمندی‌های اساسی کشور است.

دیــدگاه (Vision)

پوهنحی ستوماتولوژی غالب متعهد است با اتکا بر سه اصل بازاندیشی، ابتکار و انعطاف‌پذیری، جهت کسب موفقیت محصلان و رفع نیازمندی‌های حال و آینده جامعه، به عنوان یکی از برترین پوهنحی‌ها در سطح کشور تبارز نماید.

مأموریت (Mission)

پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون غالب می‌خواهد به‌منظور ارتقای کیفی و ترویج دانش طبابت نوین و سلامت دهان و دندان در جامعه، با اتکا بر عدالت اجتماعی و بهره‌گیری از تکنالوژی پیشرفتة معاصر و میتودهای تدریس نوین در راستای آموزش‌وپرورش دانش‌جویان این رشته، به‌عنوان یک‌نهاد اثرگذار پیش‌گام باشد.

ارزش‌ها (Values)

پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون غالب در تلاش آن است تا با در نظرداشت هدایت‌ها، لوایح و مقررات پوهنتون غالب در روشنی قوانین و دستورهای وزارت محترم تحصیلات عالی در بخش‌های مختلف به ارزش‌های ذیل پای‌بند باشد:

 1. ارتقای مستمر کیفیت خدمات؛
 2. مسؤولیت پذیری؛
 3. رعایت نظم و انضباط کاری؛
 4. اعتقاد به اصل بهره‌وری و دوری از اسراف و تبذیر؛
 5. حفظ کرامت انسانی و رعایت کامل حقوق اخلاقی و انسانی؛
 6. واقع‌گرایی و اقدام مبتنی بر شواهد و مدارک؛
 7. حفاظت از اسرار؛
 8. رعایت عدالت اجتماعی و ایجاد زمینه‌های دست‌رسی به تحصیلات مساویانه برای تمام اتباع کشور؛
 9. ارتقای دانش طبی بر پایه معیارهای جهانی و منطقه‌وی؛
 10. تربیت فارغان متعهد، توان‌مند و باانگیزه؛
 11. گسترش فرهنگ اخلاق مسلکی در عرضة خدمات صحی؛
 12. استفاده از هیئت علمی و کارکنان متعهد، مجرب و خدمت‌گزار؛
 13. حفظ شأن و منزلت اعضای هیئت علمی، محصلان و کارمندان؛
 14. پایداری در زمینه‌های تحصیلی، با توجه به ارتقای کمی و کیفی آموزش؛
 15. استفاده از دیدگاه استادان در تصمیم‌گیری‌های بزرگ آموزشی؛
 16. پاسخ‌گویی به ریاست پوهنتون غالب و سایر نهادهای مرتبط بر اساس رسالت‌محوری و مسؤولیت‌پذیری.

 

اهداف:

 اهداف پوهنحی ستوماتولوژی بر پایه تحقیقات علمی، کسب عواید، انکشاف جامعه، استفاده از تکنالوژی معاصر، ایجاد روابط بین‌المللی و آموزش‌های نوین است:

 1. کوشش به‌منظور جذب نیروهای جوان و مستعد، جهت اشتغال به تحصیل در رشتة ستوماتولوژی؛
 2. تلاش برای بهبود کیفیت ونوآوری‌ها در شیوة تدریس به منظور معیاری نمودن هرچه بیشتر پوهنحی مطابق به معیارهای پذیرفته‌شدة ملی و بین‌المللی؛
 3. تریبت و پذیرش نیروهای کادری جوان در دیپارتمنت‌های مختلف پوهنحی؛
 4. پرورش و انکشاف استعدادهای فکری و علمی محصلان در فراگیری دانش و ارتقای مهارت‌های کار عملی و اندوخته‌های علمی آن‌ها برای خدمت‌گزاری به‌تر و مؤثرتر به مردم و جامعه؛
 5. گسترش فرهنگِ اخلاق مسلکی در عرصة خدمات صحی؛
 6. ارتقای سطح آگاهی و آموزشی مردم شهر هرات نسبت به بیماری‌های دهان و دندان؛
 7. کمک به ارتقای سطح علمی و اکادمیک غالب و هم‌چنان ارتقای سطح پژوهش‌های علمی پوهنتون در بخش ستوماتولوژی؛
 8. ایجاد تفکر پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان در دانش‌جویان ستوماتولوژی و احساس مسؤولیت در برابر سلامت دهان و دندان در جامعه؛
 9. انجام طرح‌های تحقیقاتی با راه‌نمایی کمیتة تحقیقات علمی پوهنتون و ارائة مقالات علمی در رابطه با طرح‌های انجام‌شده؛
 10. فراهم‌آوردن محتوای آموزشی، سلامت دهان و دندان برای جامعة سالم (پوستر، بروشورها و مجلات و...)؛
 11. بلندبردن سطح علمی دکتوران دندان در سطح شهر هرات از طریق کنفرانس‌های متداوم علمی و آموزشی.
 12.  

رؤسای پوهنحی ستوماتولوژی از آغاز تا کنون:

دکتور محمد سعید نبی یار؛

دکتور الهام قاسمیان؛

دیپلوم انجینیر جلیل احمد پویا؛

دکتور شاه محمود خان؛

دکتور خالده نورزی؛

دکتور سینا همایونی.

 

آمریت های دیپارتمنت از آغاز تا کنون:

دکتور محمد سعید نبی یار؛

دکتور الهام قاسمیان؛

دکتور خالده نورزی؛

دکتور سینا همایونی؛

دکتور نرگس حیدری؛

دکتور لاله خیر اندیش.

 

امکانات :

-کتابخانه اختصاصی؛

-کلینیک کادری دندان؛

-لابراتوار پروتزهای دندانی؛

-لابراتوارهای اختصاصی داخله دندان ، اندودنتیک ، پروستودنتیک و جراحی ارتودنسی؛

-کامپس مشخص دارای تعمیر اداری، صنوف درسی ، کانتین ، فضای سبز ، سرویس بهداشتی.

 

دستاوردهای پوهنحی

پوهنحی ستوماتولوژی با تربیة کادرهای متعهد و دلسوز همواره توانسته در هر دوره شاهد افتخار آفرینی فارغ التحصیلان این پوهنحی در جامعه باشد که به اختصار در موارد ذیل ذکر میگردد:

 • جذب فارغ التحصیلان کادری منحیث اساتید پوهنحی ستوماتولوژی ؛
 • موفقیت و کامیابی فارغ التحصیلان این پوهنحی در امتحان شورای طبی از اولین دور تا کنون؛
 • شامل شدن فارغ التحصیلان این پوهنحی در پروگرام اکمال تخصص وزارت صحت عامه افغانستان؛
 1. شمولیت سه تن از فارغان این پوهنحی در پروگرام های تخصص در رشته های جراحی فک و صورت ، ارتودنسی و پروستودنتیک در دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تهران؛
 • شمولیت کدر علمی پوهنحی از طریق پروسه رقابتی و جذب کدر از طریق پوهنتون هرات ؛
 • برگزاری دوره های اختصاصی آموزشی در بخش های اندودنتیک و ارتودنسی ویژه داکتران ستوماتولوگ؛

چارت تشکیلاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  استراتیژی پلان طب دندان
 2.  امكانات و تجهيزات
 3. کاریکولم