زندگی نامه

زندگی نامه

معرفی آمر ارتباطات پوهنتون غالب

نام : اسدالله

تخلص : حبیب زاده

نام پدر: حمید الله

دورۀ تحصیلات ابتدایی خویش را در لیسۀ تجربه­وی هرات و دورۀ لیسانس خویش را در رشتۀ روزنامه­نگاری در دانشگاه هرات به پایان رسانده­است؛ پس از ختم دورۀ لیسانس در رسانه­های محلی، ملی و بین­المللی به فعالیت آغاز نموده­است.

دکتر اسدالله حبیب­زاده آمر ارتباطات پوهنتون غالب در دور اول شورای ولایتی در هرات به عنوان مسؤول صندوق حمایت از خانواده ایفای وظیفه نموده و پس از آن به مدت دوسال تیم لیدر سازمان بخش مستند­سازی قیام 24 حوت مردم هرات بوده­­است.

دکتر حبیب­زاده در سال 1392 تحصیلات ماستری را در رشتۀ روابط بین الملل در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز و در سال 1393 این دوره را با موفقیت به پایان رسانده­است. او در سال 1394 شامل دورۀ دکترای رشتۀ روابط بین­الملل در دانشگاه علامه طباطبایی شده­است و این دوره را با موفقیت در سال 1397 با تحقیق « بررسی مقایسه­یی سیاست خارجی امریکا در قبال افغانستان در دو دورة بوش و اوباما» تکمیل کرده­است، موصوف از سال 1397 جذب کادر علمی پوهنتون غالب شده، در پهلوی آن مسؤولیت آمریت ارتباطات این پوهنتون را نیز دارد.

لایحه_وظایف_بست_آمریت_ارتباطات_بین_الملل

لایحه_وظایف_معاون_پژوهشی_و_ارتباطات

معرفی معاونیت پژوهشی و ارتباطات

طرح توسعه توأمیت های همکاری

طرزالعمل کمیتة تفاهم‌نامه‌ها

نمودار کمیتة تفاهم نامه ها