زندگی نامه

دکتر عبدالملک وحیدی

 

نام و نام خانواده‌گی‌: عبدالملک وحیدی

مدرک تحصیلی: دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی

ایمیل: vahidi15@Yahoo.com

شماره تماس: 0093792950958

موقف: استاد دایمی

 

درجه‌های تحصیلی

لیسانس: مرکز جهانی علوم اسلامی امام خمینی قم (1378-1382)

ماستری: پوهنتون اهل بیت، تهران (1386 - 1389)

دکترا: پوهنتون تهران (1393-1399)

 

عبدالملک وحیدی در 14/ 8/ 1358 در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی متولد گردیده است. مکتب را در مکتب خاربید ولسوالی جاغوری خوانده و متوسطه را در دبیرستان ابن‌سینا گذرانده است. لیسانس خود را به سال 1382 از شرعیات مذاهب اسلامی پوهنتون مرکز جهانی علوم اسلامی امام خمینی‌ و ماستری حقوق جزا و جرم‌شناسی را از پوهنتون اهلبیت تهران به دست آورده است. ایشان، موفق گردید که  در سال 1399 تحصیلات تکمیلی خود را در مقطع دکتری رشتۀ حقوق جزا و جرم‌شناسی در پوهنتون تهران به پایان رسانده و از رساله و تیز دکترای خود تحت عنوان: «‌سیاست جنایی مشارکتی ایران و افغانستان در قبال خشونت علیه زنان» با درجۀ عالی دفاع نماید. ‌دکتر عبدالملک وحیدی، از بهار 1390 به عنوان استاد دایمی، وارد خانوادۀ تحصیلات عالی افغانستان شد و در پوهنتون­های مختلف کشور از‌جمله‌ غالب،‌ هرات، ‌غرجستان، مؤسسۀ تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری و مؤسسۀ تحصیلات عالی آسیا‌ به تدریس مضامین مختلف حقوقی پرداخت.

فهرست آثار و مقاله‌های علمی - پژوهشی

 1. مبانی و جلوه ­های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی؛
 2. حقوق دفاعی متهم در نظام حقوقی افغانستان؛
 3. مطالعۀ جرم ­شناختی عوامل خانواده‌گی خشونت علیه اطفال در افغانستان؛
 4. تأملی بر اسباب عرضی جرم قتل؛ از منظر فقه جعفری و نظام حقوقی افغانستان؛
 5. ازدواج‌های غیر قانونی، تداوم خشونت علیه زنان در افغانستان؛
 6. رفتار عادلانه با اطفال در مراکز اصلاح و تربیت؛
 7. بررسی حقوقی پدیدۀ کرونا؛ از پیش­گیری تا مسؤولیت؛
 8. جلوه ­های حقوقی سیاست جنایی مشارکتی  افغانستان در قبال خشونت علیه زنان؛
 9. چالش­ های سیاسی و حقوقی سیاست جنایی مشارکتی افغانستان در قبال خشونت علیه زنان؛
 10. چالش­ های فرهنگی و اجتماعی سیاست جنایی مشارکتی افغانستان در قبال خشونت علیه زنان؛
 11. راه­ کارهای حقوقی بهبود سیاست جنایی مشارکتی افغانستان در قبال خشونت علیه زنان؛
 12. روا داری مذهبی، راهی برای ایجاد دنیای عاری از خشونت؛
 13. آسیب ­های دین‌داری در جامعۀ افغانی؛
 14. بررسی زمینه­ های همگرایی مذهبی در افغانستان.

      لایحۀ وظایف