زندگی نامه

زندگی نامه

عبدالله حسینی آمر مرکز انکشاف مسلکی استادان

عبدالله حسینی به سال 1373 در شهر هرات، افغانستان، دیده به جهان گشود.

تحصیلات ابتدایی و لیسه را در لیسۀ مولانا عبدالرحمن جامی به پایان رسانید. وی در سال 1394 مدرک لیسانس خود را در رشتۀحقوق و علوم سیاسی از دانش‌گاه گجرات، شهر احمد آباد هندوستان، ب ه­دست آورد و در سال 1396 موفق شد تا تحصیلات خود را در مقطع ماستری در کشور هندوستان در رشتۀ اداره و پالیسی عامه به اتمام رساند. وی هم‌ اکنون وظیفۀ آمریت مرکز انکشاف مسلکی استادان را در پوهنتون غالب هرات به عهده دارد و عضوکادر علمی فاکولتة حقوق و علوم سیاسی غالب است.

سوابق و تجارب کاری:

  • استاد در مؤسسة تحصیلات عالی هریوا (1396-1399)؛
  • معاون امور محصلان محصلان در مؤسسة تحصیلات عالی هریوا(1396-1397)؛
  • معاون علمی در مؤسسة تحصیلات عالی هریوا (1398-1399)؛
  • استاد در پوهنتون غالب هرات (حمل/1400 تا اکنون)؛
  • آمر مرکز انکشاف مسلکی استادان (ثور/1400 تا اکنون.

اثر

  • مشکلات و چالش­های حکومت داری محلی در افغانستان.