داخله عمومی

داخله عمومی

دیپارتمنت داخلۀ عمومی

داکتران این بخش:

1-رنحورمل دوکتور سید عبدالسلام رحمانی

ترینر متخصص داخلۀ عمومی

 

2-داکتر رامز یوسفی

ویژه‌گی‌ها:

 • از جمله نخستین فارغان پوهنحی طب معالجه‌وی پوهنتون غالب هرات در سال 1395؛
 • دارندۀ سرتفیکیت کار عملی (ستاژ) از کشور هندوستان؛
 • از اولین راه یافتگان برنامۀ اکمال تخصص در شفاخانۀ حوزه‌وی هرات از سکتور خصوصی در سال 1397؛
 • دارندۀ سند تخصص در بخش داخلۀ عمومی از شفاخانۀ حوزه‌وی هرات در سال 1398.

تداوی تخصصی در این دیپارتمنت:

 • امراض قلبی و عایی (سکتۀ قلبی یا بندش رگ‌های قلب)، نارسایی قلبی، آریتمی قلبی، فشار خون؛
 • امراض تنفسی؛
 • امراض هضمی و کبدی؛
 • امراض کلیوی؛
 • روماتیزم (التهاب و درد مفاصل)؛
 • امراض خون؛
 • دیابت (مرض شکر).