کلینیک کادری

کلینیک کادری

 

معرفی کلینیک کادری غالب

کلینیک دندان کادری دندان غالب پس از تاسیس پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون غالب ، به منظور دستیابی به محل مناسب جهت پیشبرد کار عملی و ستاژ محصلان این پوهنحی و ارائۀ خدمات دندان به مردم جامعه تاسیس گردید . این پوهنحی با داشتن امکانات مجهز و داکتران ورزیده سعی در پرورش و آموزش ستاژران این پوهنحی به عنوان داکتران آینده مطابق با نیازهای روز جامعه داشته و در کنار آن با ارائه خدمات با کیفیت با در نظر داشت شرایط اقتصادی مردم به عنوان یکی از بخش های فعال این پوهنحی ایفای وظیفه میکند.

تشکیلات اداری

آمریت کلینیک کادری دندان:

 • دکتور سید نقیب حامدی

داکتران کلینیک:

 • دکتور سید اسحاق امین؛
 • دکتور عثمان ساعی؛
 • دکتور عبدالحامد امینی.

لابراتوار پروتزهای دندانی:

 • پروانه احمدی

مدیریت اجرایی و پذیرش:

 • امیر قریشی

بخش خدماتی:

 • ناصر جامی
 • خانم غلامی

بخش ها

 • بخش معاینه و تشخیص؛
 • بخش ترمیمی؛
 • بخش اندودنتیک؛
 • بخش جراحی صغیره؛
 • بخش پریودنتولوژی؛
 • بخش پروتزهای دندانی؛
 • بخش اکسری؛
 • بخش تعقیم.

خدمات درمانی کلینیک کادری دندان غالب

ازآنجایی که کلینیک کادری دندان غالب یک نهاد تحقیقی، تحصیلی و خدماتی است در زمینۀ ارائۀ خدمات به جامعه و اجرای پروژه‌های تحقیقی درکشور عزم راسخ دارد؛ از اینرو، فعالیت های زیر را انجام میدهد:

 • ترمیم دندان؛
 • معالجۀ ریشۀ (عصب کشی)؛
 • جرم گیری و بلچینگ؛
 • ساخت پروتزهای ثابت و متحرک؛
 • کشیدن دندان؛
 • مشاوره حفظ الصحۀ دهان و دندان؛
 • آموزش ستاژران پوهنحی ستوماتولوژی.

 

طرزالعمل کلینیک کادری دندان غالب1401