کمیته نظارت

کمیته نظارت

معرفی کمیتۀ نظارت از پلان های  پوهنحی اقتصاد پوهنتون غالب

کمیته ساخت و نظارت از پلان ها یکی از کمیته های نٌه گانۀ پوهنحی اقتصاد بوده که به  هدف نظارت از تطبیق فعالیت‌های برنامه ریزی شده و اصلاحات پیش‌نهادی در پوهنحی اقتصاد تشکیل شده است.  و از این معلومات برای تهیه گزارش های ماه وار، ربع وار ، سمستر وار و سالانه استفاده میکند. کار این کمیته نظارت از اجرای پلان های انفرادی، پالیسی کورس ها، پلان کمیته ها، پلان عملیاتی پوهنحی و پلان استراتژیک میباشد.


اعضای این کمیته:

1- استاد عتیق الله رحمانی (مسؤول کمیته)؛

2- استاد حامد امیری (عضو)؛

3- استاد شبانه صدیقیان (عضو)؛

4- همایون قادری (محصل وعضو)؛

5- سمیه محی الدین (محصل وعضو).


مسؤول کیمته: عتیق الله رحمانی

      عتیق الله رحمانی فرزند هدایت الله رحمانی ولدیت: مولوی عبد الرحمن (امام و واعظ مسجد جامع بزرگ هرات -دهه شصت-) بتاریخ 27 سنبلۀ 1371 هجری شمسی در یک خانوادۀ متدین و علم پرور در ناحیۀ  دوم شهر هرات بدنیا آمد. موصوف به سن ده سالگی (1381) حفظ کل قرآن کریم به اتمام رساند. و در سال 1389 دورۀ متوسطۀ دار العلوم را به پایان رساند. و متعاقبا در همان سال از طریق کانکور وارد پوهنتون هرات در پوهنحی شرعیات-دیپارتمنت فقه و قانون گردیده و در سال 1393 از پوهنتون هرات فارغ گردید. رحمانی در سال 1395 مقطع ماستری را در پوهنتون بین المللی اسلامی اسلام آباد کشور پاکستان (IIUI) آغاز نموده و این دوره سه سال به طول انجامید؛ ودر بهار 1398 موفق به اخذ سند ماستری خویش در رشتۀ شرعیات و قانون گردید. رحمانی در پوهنتون هرات به مدت یک سال به حیث استاد افتخاری تدریس نموده و از خزان 1398 به حیث استاد دائم در پوهنتون غالب مشغول به فعالیت است. و نیز آمریت دیپارتمنت پوهنتون شمول را به عهده دارد. 

 


چارت تشکیلاتی کمیتۀ نظارت از پلان ها-پوهنحی اقتصاد


اهداف این کمیته:

 • بهبود روند کیفی ارائۀ خدمات تحصیلی در سطح پوهنحی با نظارت از تطبیق پلان استراتیژیک پوهنحی، پلان عملیاتی، پلان عملیاتی کمیته‌ها، پالیسی کورس‌ها، پلان های انفرادی استادان؛
 • در جریان قرار دادن مقامات بالا از نقاط قوت و ضعف پوهنحی؛
 • نظر سنجی از محصلان در مورد کارکرد های کمیته؛
 • سنجش میزان معلومات محصلان از پلان استراتیژیک پوهنحی، دیدگاه و رسالت، پلان عملیاتی کمتیه، و کمیته ها؛
 • اخذ تدابیر لازمه برای تطبیق هرچه بهتر و کامل تر پلان ها در سطح پوهنحی.
  فعالیت ها:
 1. چاپ پلان استراتیژیک در سطح پوهنحی؛
 2. شریک ساختن دیدگاه و رسالت پوهنحی؛
 3. معرفی قوانین کمیته؛
 4. ارسال گزارش ماهوار، ربع وار و سالانه به کمیتۀ مرکزی؛
 5. ارزیابی کمیته ها و نظارت از تطبیق پلان های شان؛
 6. ارائۀ پلان عملیاتی به هیئت رهبری غالب؛
 7. شرکت در جلسات کمیتۀ پلان و نظارت مرکزی.

طرزالعمل کمیته