کميتۀ نظم ودسپلین

کميتۀ نظم ودسپلین

چارت تشکیلاتی

صلاحیت و وظایف کمیتة نظم و دسپلین و سمع شکایاتِ

1. تأمین فضای سالم و آرام اکادمیک برای کارمندان، استادان و محصلان در سطح پوهنځی؛

2. جلوگیری از بی‌احترامی و برخورد‌های توهین‌آمیز محصلان در برابر استادان، محصلان و سایر کارمندان پوهنځی؛

3. جلوگیری از فعالیت‌های تخریب‌کارانه و ضد‌اکادمیک محصلان در محیط پوهنځی؛

4. جلوگیری از هر نوع رفتار و گفتار ناشی از اخلاق سوء و برخورد‌های خلاف ارزش‌های ملی، اسلامی‌ و اکادمیک پوهنځی؛

5. شناسایی محصلانی‌که موجب ایجاد بی‌نظمی و اخلال محیط سالم و فضای آرام پوهنځی می‌شوند؛

6. جلوگیری از فعالیت‌های حزبی، سیاسی و سایر فعالیت‌هایی‌که منافی با اهداف علمی و اکادمیک پوهنځی می‌باشد؛

7. هم‌کاری با کمیتۀ مرکزی در برخورد جدی و تعیین جزا‌های دسپلینی و تأدیبی برای محصلان و کارمندانی‌که منجر به برهم‌زدن نظم و دسپلین شده‌اند؛

8. برخورد عادلانه با‌ طرف‌های درگیر در قضایای نزاع و گوش‌دهی به عرایض و شکایات محصلان و کارمندان؛

9. رسیده‌گی به‌موقع به شکایات محصلان، استادان و سایر کارمندان پوهنځی؛

10. ارائة گزارش ماه‌وار، ربعوار و سالانه به ریاست پوهنځی و کمیتة مرکزی؛

11. مستندسازی تمامی فعالیتهای کمیته به منظور ارائه در ارزیابیهای پوهنځی؛

12. اتخاذ تدابیر لازم برای به‌ترشدنِ فضای سالمِ آموزشی؛

13. زمینه‌سازی برای مشوره، جهت‌دهی و ره‌نمای محصلان نظم‌گریز؛

14. تلاش و زمینه‌سازی برای اصلاح‌‌گری و نظم‌پذیری محصلانِ متخلف؛

15. ‌‌سایر صلاحیت‌هایی‌که مطابق اساس‌نامه و طرزالعمل‌ها به کمیته محول می‌گردد.