دیپارتمنت شبکه

دیپارتمنت شبکه

معرفی دیپارتمنت نت‌ورک (شبکه)

دیپارتمنت شبکه یا (Network) از جمله دیپارتمنت­‌های فعال پوهنحی کامپیوتر ساینس میباشد. از آنجا که ايجاد ارتباط بين كامپيوترها، دستگاه هاي خدمات دهندۀ سرور، تجهيزات ارتباطي و انتقال اطلاعات بين آنها از اهميت خاصی برخورداراست؛ ازینرو، ايجاد شبكه هاي كامپيوتري و يادگيري اساسات آن به اهميت اين ديپارتمنت افزوده است. محصلين در اين رشته مباني شبكه هاي كامپيوتري، برنامه نويسي سيستمي، اسکریپت نویسی و اتوماتیک ساختن وظایف مدیر شبکه، مدیریت شبکه، پیدا کردن نقاط ضعف امنیتی کامپیوترها و شبکه های کامپیوتری، مطالعات پيشرفته در زمينۀ امنیت شبکه و نحوه ساخت شبکه های بزرگ کمپیوتری را فرا میگرند و  منحيث متخصص در بخش شبكه هاي كامپيوتري فارغ التحصيل میشوند.  

 


دیدگاه و مأموریت

اهداف عمدۀ دیپارتمنت شبکه یا Network

توانایی‌ها فارغ التحصيلان دیپارتمنت شبکه یاNetwork

لایحۀ وظایف آمر دیپارتمنت

معرفی کتلاک دیپارتمنت نت‌ورک

پلان استراتیژیک دیپارتمنت نتورک

چارت تشکیلاتی دیپارتمنت شبکه