دیپارتمنت ها

دیپارتمنت ها

معرفی دیپارتمنت شبکه / نت‌وُرک

دیپارتمنت شبکه یا (Network)، از جمله دیپارتمنت‌های فعال و اساسی پوهنځی کمپیوتر‌ساینس می‌باشد؛ از آن‌جا که ايجاد ارتباط بين كمپيوترها، دست‌گاه‌هاي خدمات‌دهندة سرور، تجهيزات ارتباطي و انتقال اطلاعات بين آن‌ها از اهميت خاص برخوردار است، ايجاد شبكه‌هاي كمپيوتري و يادگيري اساسات آن، به اهميت اين ديپارتمنت افزوده است. محصلان در اين رشته با يادگيري و مطالعة مباني شبكه‌هاي كمپيوتري، برنامه‌نويسي سيستمي اسکریپت‌نویسی و اتوماتیک‌ساختن وظایف مدیر شبکه، مدیریت شبکه، پیدا کردن نقاط ضعف امنیتی کمپیوترها و شبکه‌های کمپیوتری، مطالعات پيشرفته در زمينة امنیت شبکه و نحوة ساخت شبکه‌های بزرگ کمپیوتری را فرا می‌گرند و به عنوان متخصص در بخش شبكه‌هاي كمپيوتري فارغ‌التحصيل خواهند شد. دیپارتمنت شبکه تا کنون موفق به تکمیل دورة لیسانس برای تعداد مجموعی 77 نفر محصل این رشته گردیده است،‌ که این تعداد در 6 دورة جداگانه فارغ‌التحصیل شده‌اند.

پلان استراتیژیک دیپارتمنت شبکه، ‌در مطابقت با پلان استراتیژیک پوهنځی کمپیوتر‌ساینس پوهنتون غالب ترتیب شده و قابل اجرا می‌باشد.

دیدگاه

دیپارتمنت شبکة پوهنځی کمپیوتر‌ساینس پوهنتون غالب هرات‌، می‌کوشد تا از طریق تدریس‌، تحقیق و عرضۀ خدمات شبکه‌یی و تکنالوژی معلوماتی‌، به عنوان یکی از به‌ترین و با کیفیت‌ترین دیپارتمنت‌های شبکه در سطح جامعه و کشور شود.

مأموریت

دیپارتمنت شبکة پوهنځی کمپیوتر‌ساینس پوهنتون غالب هرات‌، با تدریس و تحقیق باکیفیت و بررسی بازار کار رشتة شبکه، می‌کوشد محصلان خویش را در رسیدن به آیندۀ روشن علمی و عملی هم‌کاری نماید، تا بتوانند وظیفة خود را در ارائة خدمات پیش‌رفتة تکنالوژی شبکه موفقانه به انجام رسانند.

کتالوگ دیپارتمنت شبکه