دیپارتمنت ها

دیپارتمنت ها

معرفی دیپارتمنت مهندسی / انجینیری نرم‌افزار

دیپارتمنت انجنیری نرم‌افزار در سال‌ 1389، در چوکات پوهنځی کمپیوتر‌ساینس ایجاد و به فعالیت آغاز نمود. این دیپارتمنت با عرضة خدمات به‌تر، فعالیت‌ها، تلاش مداوم و روحیة هم‌کاری، باعث شهرت پوهنځی و پوهنتون غالب در سطح شهر هرات گردیده است. دیپارتمنت انجنیری نرم‌افزار، رسالت دارد تا با داشتن نصاب تحصیلی استاندارد، کادرهای مجرب، دروس معیاری و تحقیقات علمی، جوانان واجد شرایط این رشته را در بخش‌های طراحی نرم‌افزار‌، مدیران ارشد نرم‌افزار و مدیران ارشد دیتابیس‌، طراحی نرم‌افزا مبایل تربیه کند. ‌این رشته در واقع عبارت از یادگیریِ استفاده از اصول انجینیری مناسب برای تولید و ارائة محصول سافت‌ویری با کیفیتی که قابل اطمینان و با صرفه بوده و برروی ماشین‌های واقعی به طور صحیح عمل نماید، می‌باشد.

استفاده از علم انجینیری نرم‌افزار جنبه‌های مختلف زنده‌گی اجتماعی و اقتصادی افراد را به شکل مثبت تحت تأثیر قرار داده؛ چرا که بهره‌‌وری مردم را بالا برده و زنده‌گی آنان را به‌تر می‌کند. مردم با بهره‌‌گیری از نرم‌افزار، توانایی انجام کارهایی را دارند که قبل از آن برای‌شان شدنی نبود. نمونه‌های از این سافت‌ویر‌ها: سافت‌ویر اداری، بازی‌های رایانه‌یی و اینترنت می‌باشد.

دیدگاه

دیپارتمنت انجینیری نرم‌افزار پوهنځی کمپیوتر‌ساینس پوهنتون غالب، منحیث یک دیپارتمنت مسلکی، با توجه به نیازهای مبرم نرم‌افزاری در سطح جامعه، تلاش می‌نماید تا افراد مسلکی جهت بر آورده‌شدن این امر مهم تربیه و به جامعه تقدیم بدارد.

مأموریت

هدف دیپارتمنت انجینیری نرم‌افزار پوهنځی کمپیوتر‌ساینس غالب، همانا تربیة متقاضیان این رشته با کیفیت معیار‌های جهانی بر اساس نیازمندی جامعه و تقاضای بازار کار است، تا در این راستا ‌فارغان بتوانند مصدر خدمت در جامعه قرار گیرند.

پلان_استراتیژیک_دیپارتمنت_انجنیری_نرم_افزار

چارت تشکیلاتی کمیته تحقیق

چارت تشکیلاتی کمیته پلان

چارت تشکیلاتی کمیته تضمین کیفیت

چارت تشکیلاتی کمیته نصاب

معلومات درباره کمیته پلان

معلومات درباره کمیته تحقیق

معلومات درباره تضمین کیفیت