خبرها و گزارش‌ها

خبرها و گزارش‌ها

 

معرفی تسهیلات پوهنتون غالب هرات برای سمسترهای 12 و دوم طب معالجه‌وی غالب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروز،‌شنبه، 5 میزان 1399، طبق خواستِ کمیتهٔ ‌تضمین کیفیت مرکزی، تسهیلات پوهنتون غالب هرات، دید‌گاه، مأموریت، اهداف استراتیژیک، معرفی معاونیت‌ها، پوهنځی‌های پنج‌‌گانه، شفاخانهٔ کادری غالب، نمودارهای تشکیلاتی بخش‌ها، لابراتوارها، کلینیک حقوقی، مرکز تافل، مرکز آی. تی و اهمیت تضمین کیفیت برای محصلان سمسترهای 12 و  دوم طب معالجه‌وی طی 113 سلاید توسط آمر کمیتهٔ تضمین کیفیت این پوهنځی تشریح گردید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شنبه، 5 میزان 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

بازدید محصلان دور هفتم کلینیک حقوقی از آمریت طب عدلی ولایت هرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   محصلان دور هفتم کلینیک حقوقی پوهنتون غالبِ هرات، امروز، پنج‌شنبه، 3 میزان 1399، هم‌راه ‌‌استاد رفیع‌الله عظیمی، به سلسله برنامه‌های کار ساحه‌وی خویش این‌بار از بخش‌های کاری آمریت طب عدلی ولایت هرات بازدید به عمل آوردند.
 محصلان مذکور عملاً با نحوهٔ اجراآت کاری آمریت طب عدلی آشنایی حاصل نموده ،که خلاصه‌یی از گزارشات کارساحه‌وی آن‌ها قرار آتی می‌باشد:
 در تشکیل آمریت طب عدلی ولایت هرات شعبات و کمیسیون‌های ذیل وجود دارد:
الف ـ شعبات؛
1ـ مدیریت آمبولاتوری (بررسی واقعات حیاتی)؛
2ـ مدیریت اتوبسی (بررسی واقعات فوتی)؛
3ـ بخش لابراتوار؛
4ـ بخش آموزشی؛
1ـ4ـ تدویر برنامه‎های آموزش طب عدلی برای بخش‌های کشف، تحقیق و محاکم؛
2ـ4ـ تدویر برنامه‌های آموزش طب عدلی برای محصلان دانش‌کده‌های طب معالجه‌وی و طب دندان، اعم از پوهنتون‌های خصوصی و دولتی؛
3ـ4ـ تدویر برنامه‌های آموزش طب عدلی برای محصلان دانش‌کده‎های شرعیات و حقوق و علوم سیاسی، اعم از پوهنتون‌های خصوصی و دولتی؛
ب ـ کمیسیون‌ها
1ـ کمیسیون تعیین سن؛
2ـ کمیسیون بررسی واقعات مغلق حیاتی؛
3ـ کمیسیون بررسی واقعات مغلق فوتی؛
4ـ کمیسیون متقاعدین؛
5ـ کمیسیون بررسی اهتمالات طبی؛
6ـ کمیسیون تعین فیصدی معلولین جنگی و غیر جنگی؛
7ـ کمیسیون بررسی وفیات شفاخانه‌‌یی.

لازم به ذکر است که پوهنتون غالبِ هرات، با ریاست صحت عامهٔ ولایت هرات مبنی‌بر هم‌کاری‌های دوجانبه بین آمریت کلینیک حقوقی و آمریت طب عدلی تفاهم‌نامهٔ هم‌کاری را منعقد نموده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 3 میزان 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

کار روی تهیهٔ میتودولوژی کارهای عملی دانش‌جویان طب معالجه‌وی غالبِ هرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کارهای عملی دانش‌جویان پوهنځی طب معالجه‌وی، بخش عمده و مهم نظامِ آموزشی در این پوهنځی است. بدین‌ملحوظ، معاونیت علمی پوهنتون غالبِ هرات، با ریاست‌های پوهنځی‌ طب معالجه‌وی و شفاخانهٔ کادری غالب، هم‌راهِ کادرهای متخصص شفاخانه‌های هم‌کار با پوهنتون غالب، تشکیل جلسه داد. در این جلسه روی تهیهٔ میتودولوژی کارهای عملی دانش‌جویان طب معالجه‌وی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 2 میزان 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هراتکمیتۂ جوانب اخلاقی در تحقیقات علمی در پوهنتون غالبِ هرات تشکیل شد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمیتۂ جوانب اخلاقی در تحقیقات علمی پوهنتون غالب هرات با عضویت‌ استاد عبیدالله عبید از جامعۂ ‌علما و روحانیان، محمد رفیق شهیر از جامعۂ مدنی هرات و استادان کادر علمی پوهنتون غالب هرات، به ریاست معاونیت پژوهشی، امور فرهنگی و ارتباطات پوهنتون غالب تشکیل و به تاریخ 2 میزان 1399 با حضور رئیس و معاون علمی پوهنتون غالب افتتاح شد، پوهاند محمد ناصر ره‌یاب رئیس پوهنتون غالب هرات در سخن‌رانی افتتاحیۀ خویش هدف از ایجاد این کمیته را نظارت اخلاقی بر تحقیقات علمی با در نظرداشت اسناد ملی و بین‌المللی خواند؛ این کمیته قرار است پس از این بر طرح‌های پذیرفته‌شدۀ تحقیقی، کُد اخلاقی صادر کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 2 میزان 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامۂ پوهنتون غالبِ هرات
از روز جهانی صلح، تجلیل به عمل آمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمیتهٔ مرکزی جندر پوهنتون غالبِ هرات، با هم‌کاری کمیته‌های فرعی پوهنځی‌های پنج‌گانهٔ این پوهنتون، از روز جهانی صلح، با محوریتِ‌ «چشم‌انداز حقوق زنان افغانستان در پروسهٔ صلح»، گرامی‌داشت به عمل آورد.
در این محفل، که امروز، سه‌شنبه، 1 میزان 1399، تدویر یافته بود، هیئت ره‌بری پوهنتونِ غالب، استادان، اعضای جامعهٔ مدنی و دانش‌جویان حضور داشتند.
21 سپتمبر، روز جهانی صلح است و در کشورهای مختلف از این روز به‌گونه‌های متفاوت تجلیل به عمل می‌آید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سه‌شنبه، 1 میزان 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
معرفی آمر ارتباطات و روابط بین‌المللِ پوهنتون غالبِ هرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استاد لعل‌محمد تیموری، امروز، دوشنبه، 31 سنبلهٔ 1399، رسماً به عنوان آمر ارتباطات و روابط بین‌الملل پوهنتون غالبِ هرات، به هم‌کارانش معرفی گردید و به فعالیت آغاز نمود.
استاد تیموری، ماستر فلسفهٔ ادیان‌اند و از بدوِ تأسیس پوهنتون غالبِ هرات به عنوان استادِ ثقافت اسلامی، ویراستار مجلهٔ غالب، آمر کمیتهٔ نظم و دسپلین، آمر دیپارتمنت ثقافت اسلامی و هم‌کار بخش فرهنگی فعالیت داشته است.
ایشان به زبان‌های دری، پشتو، عربی، انگلیسی و اردو تسلط داشته و از ایشان مقاله‌های تحقیقی زیادی نیز به چاپ رسیده است.
هیئت ره‌بری پوهنتون غالب، برای آقای تیموری توفیق خدمت و تن‌درستی استدعا دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوشنبه، 31 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
ختمِ کارِ هیئتِ ارزیابی‌کنندهٔ داخلی پوهنتون غالبِ هرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیئت ارزیابی‌کنندهٔ داخلی پوهنتون غالبِ هرات که از آغاز سنبله کارش را آغاز کرده بود، امروز، دوشنبه، 31 سنبلهٔ 1399، با ارزیابی پوهنځی‌های حقوق و علوم سیاسی و کمپیوترساینس، مأموریت خویش را پایان داد.
در این ارزیابی‌ها، برعلاوهٔ ریاست و معاونیت‌ها، پوهنځی‌های پنج‌گانه نیز ارزیابی گردیده‌اند که هدف از این ارزیابی‌ها، آماده‌گی‌های لازم برای عبور از مرحلهٔ سوم و کسب اعتبار ملی عنوان شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوشنبه، 31 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
معرفی سیستم MIS برای کارمندان واحد اداری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آمریت ارتقای ظرفیتِ پوهنتون غالبِ هرات (واحد اداری)، به اساس فعالیت‌های ماهانهٔ خود، امروز، یک‌شنبه، 30 سنبلهٔ 1399، با هم‌کاری مدیریت MIS، اسراراحمد احسان، مدیر این بخش، سیستم MIS پوهنتون غالبِ هرات را برای کارمندان اداری در اتاق کنفرانس‌های پوهنتون برگزار نمود.
در این برنامه، هم‌چنین چه‌گونه‌گی استفادهٔ مؤثر از اینترنت نیز از سوی مدیریت IT ارائه گردید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک‌شنبه، 30 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

ارائهٔ طرزالعمل ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طرزالعمل ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس، امروز، شنبه، 29 سنبلهٔ 1399، از سوی آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون غالبِ هرات، با ارائهٔ انجینیر محمد عابد انور، آمر ارتقای کیفیت این پوهنتون، برای رئیسانِ پوهنځی‌های پنج‌گانه، آمرانِ دیپارتمنت‌ها و نماینده‌گان صنوف، در اتاق جلسات ارائه گردید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شنبه، 29 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
طب دندان،‌ قهرمان جامِ فوتسال 1399 پوهنتون غالبِ هرات شد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامِ فوتسال پوهنتون غالبِ هرات، امروز، پنج‌شنبه، 27 سنبلهٔ 1399‌، با به مصافِ هم‌ رفتنِ تیم‌های طب معالجه‌وی و طب دندان، پس از یک بازیِ پُرهیجان، در نتیجه با گل‌های پنالتی، به نفعِ طب دندان خاتمه یافت.
در این بازی‌ها که 10 تیم شرکت داشتند، در نتیجه، تیم طب دندان مقام اول، طب معالجه‌وی آ، مقام دوم، اقتصاد، مقام سوم و اداری کاپ اخلاقِ این دور از مسابقات را از آن خود ساختند.
در محفل اختتامیهٔ امروز، آقای عزیزی، پیام ریاست فدراسیون ورزشی پوهنتون‌های حوزهٔ غرب را بیان داشته، رئیس فدراسیون فوتسال و المپیک نیز حضور داشتند.
غالب، ورزش را بخش مهمی از فعالیت‌های خود می‌داند و در این راه سرمایه‌گذاری نیز کرده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 27 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
ارائهٔ پالیسی صحی و ایمنی پوهنتون غالبِ هرات، برای کادر اداری، علمی و دانش‌جویان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پالیسی صحی و ایمنی پوهنتون غالبِ هرات، امروز،‌ پنج‌شنبه، 27 سنبلهٔ 1399، از سوی کمیتهٔ صحت، امنیت، مصونیت و حفظ محیط زیست، توسط دکتور محمد سعید بهراد،‌ مشاور پوهنتون غالبِ هرات، برای کادر اداری،‌ علمی و دانش‌جویان این نهاد اکادمیک، در سالون همایش‌های پوهنتون برگزار گردید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 27 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
محفل گرامی‌داشت از هفتهٔ کتاب و غنی‌سازی کتاب‌خانهٔ اختصاصی پوهنځی طب دندان پوهنتون غالبِ هرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از هفتهٔ کتاب در پوهنتون غالب (هفتهٔ کتابِ پوهنتون غالب)، امروز، پنج‌شنبه،‌ 27 سنبلهٔ 1399، طی محفلی خودمانی، از سوی پوهنځی طب دندان پوهنتون غالبِ هرات، تجلیل به عمل آمد. غنی‌سازی کتاب‌خانهٔ اختصاصی این پوهنځی نیز از مناسبت‌های این محفل بود که به تعداد 300 عنوان کتاب جدید تخصصی رشتهٔ طب دندان، به این کتاب‌خانه خریداری گردیده‌بود که به دست‌رس استفاده‌کننده‌گان قرارگرفت.
در ابتدای برنامه، خالده نورزی، رئیس پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون غالبِ هرات، پیرامون اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی، صحبت نموده افزود: "کتاب‌خانه را می‌توان به‌عنوان کانون همایش صاحب‌نظران و موزهٔ پُر‌طراوت اندیش‌مندان دانست؛ به طوری که این نهاد می‌تواند بالنده‌گی و شکوفایی استعدادهای  استادان‌ و دانش‌جویان ‌را به ارمغان آورده و در نتیجه به تولید اندیشه‌، دانش و رشد فرهنگ مطالعاتی جامعه منجر شود".
سپس، پوهاند محمد ناصر ره‌یاب، رئیس پوهنتون غالبِ هرات صحبت نموده، گفت: اگر از کتاب‌های موجود در کتاب‌خانه استفاده نشود؛ دیگر کتاب‌خانه نیست، گدامِ کتاب است؛ و پوهنتون غالب،‌ نمی‌خواهد کتاب‌خانه، گدام کتاب باشد.
بعداً از کارکردهای مدیریت کتاب‌خانهٔ اختصاصی پوهنځی طب دندان، با اهدای تقدیرنامه، سپاس و تشکر به عمل آمد.
پوهنتون غالبِ هرات، هم‌اکنون دارای سه کتاب‌خانه: کتاب‌خانهٔ  مرکزی و دو کتاب‌خانهٔ اختصاصی برای پوهنځی‌های طب معالجه‌وی و طب دندان می‌باشد که برای دانش‌جویان و پژوهش‌گران، خدمات ارائه می‌نماید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 27 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
 
کنفرانس علمی دانش‌جویی برای دانش‌جویان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانش‌جویان سمستر ششم پوهنځی اقتصاد با هم کاری کمیتهٔ تحقیقات علمی با مسؤولیت استاد نجیب‌الله اسحاق‌زی و کمیتهٔ نصاب و انکشاف کاریکولم، با مسؤولیت خانم شبانه صدیقیان، پوهنځی اقتصاد پوهنتون غالبِ هرات، امروز، چهارشنبه،‌ 26 سنبلهٔ 1399، کنفرانس دانش‌جویی برای دانش‌جویان سمسترهای مختلف این پوهنځی، با محوریت بحثِ «سیاست دمپینگ»، در سالون همایش‌های پوهنتون برگزار نمود.
سیاستِ علمی در پوهنتون غالب این است که دانش‌جویانِ این پوهنتون، عملاً در کارهای تحقیقاتی با استادان و خود شان، شرکت داشته باشند، تا از این طریق، دانش‌آموخته‌یی خلاق و مبتکر تقدیم جامعه نماید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 26 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
 
برگزاری ورکشاپ ‌‌آموزشیِ کمک‌های اولیه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمیتهٔ امنیت، صحت، مصونیت و حفظ محیط زیست، امروز، چهارشنبه، 26 سنبلهٔ 1399، با هم‌کاری انستیتیوت علوم صحی غالب، ورکشاپ آموزشیِ کمک‌های اولیه را برای استادان و دانش‌جویان پوهنځی‌های پنج‌گانهٔ پوهنتون غالبِ هرات، در سالون همایش‌های این نهاد برگزار نمود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 26 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

از تحقیق تا جامعه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تولید علم و شریک‌سازی آن با ادارات مربوط و جامعه، یکی از اصول بنیادین در پوهنتون غالب است؛ در همین راستا، امروز، چهارشنبه، 26  سنبلهٔ 1399، تحقیقِ "چالش‌های صنعتِ گردش‌گری در افغانستان"، با نویسنده‌گی، استاد حامد امیری، رئیس پوهنځی اقتصاد پوهنتون غالبِ هرات، که سلسلهٔ 25، شمارهٔ سوم، زمستان 1397، فصل‌نامهٔ علمی - تحقیقی پوهنتون به چاپ رسیده است، توسط کمیتهٔ تحقیق پوهنځی اقتصاد با آمریت توریزم/گردش‌گری ریاست اطلاعات و فرهنگ شریک ساخته شد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه،‌26 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

در ششمین‌روز از مسابقاتِ جامِ فوتسال 1399 پوهنتون غالبِ هرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ششمین‌روز از مسابقات جامِ فوتسال 1399 پوهنتون غالبِ هرات، امروز، چهارشنبه 19 سنبله، تیم‌های کمپیوترساینس، ستوماتولوژی، حقوق و علوم سیاسی و معالجه‌وی A، باهم به رقابت پرداختند که در پایان: ستوماتولوژی، بانتیجهٔ 4 به 2، کمپیوترساینس را شکست داد و معالجه‌وی A با نتیجهٔ 6 به 3، حقوق را از پیش رو برداشت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 19 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

در ادامهٔ روند بازنګری هیئت بازنگر داخلی پوهنتون غالب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ادامهٔ روند بازنگری هیئت بازنگر داخلی پوهنتون غالبِ هرات از معاونیت‌ها، پوهنځی‌ها و بخش‌های مختلف پوهنتون، این‌بار،‌ پوهنځی اقتصاد مورد ارزیابی قرار گرفت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 19 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
ارائهٔ طرزالعمل کمیتهٔ نظم و دسپلین برای دانش‌جویان پوهنځی طب معالجه‌وی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طرزالعمل کمیتهٔ نظم و دسپلین پوهنتون غالبِ هرات، توسط ‌محمدعیسی یارزاده، محصل سمستر دهم پوهنځی طب معالجه‌وی، زیر نظر استاد نور اسماء جامی، منشی کمیتهٔ نظم و دسپلین آن پوهنځی، ‌به محصلان صنوف مختلف ‌طب معالجه‌وی غالب، به تاریخ ۱۷ سنبلهٔ ۱۳۹۹ ارائه گردید. در این کنفرانس ریاست پوهنځی طب معالجه‌وی، آمران دیپارتمنت‌ها و استادان این پوهنځی نیز حضور داشتند و در ختم کنفرانس، به پرسش‌های اشتراک‌کننده‌گان پیرامون موضوعات دسپلینی پاسخ داده شد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 19 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
در پنجمین‌روز از مسابقات جامِ فوتسال پوهنتون غالبِ هرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در پنجمین‌روز از مسابقات جامِ فوتسال پوهنتون غالبِ هرات، امروز، دوشنبه، 17 سنبلهٔ 1399، تیم‌های معالجه‌وی C، اساتید، انستیتیوت و اداری به مصاف هم رفتند؛ در نتیجه، معالجه‌وی C با نتیجهٔ 5 به 4، تیم اساتید را شکست داد و تیم اداری با نتیجهٔ 5 به 4، از سد انستیتیوت گذشت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوشنبه، 17 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
 
خوش‌آمد‌گویی و معرفی امکانات و تسهیلات غالب، برای دانش‌جویان جدیدالشمول پوهنځی ستوماتولوژی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروز، دوشنبه، 17 سنبلهٔ 1399، در برنامه‌یی فرهنگی، هیئت‌ ره‌بری پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون غالبِ هرات، ضمن خوش‌آمد‌گویی به دانش‌جویان جدیدالشمول این پوهنځی، امکانات و تسهیلات آموزشی و تحقیقی این فاکولته‌ را نیز معرفی نموده و از بخش‌های مختلف دیدن به عمل آوردند. رئیس پوهنځی ستوماتولوژی غالبِ هرات، در این محفل چنین بیان داشت:
        به نام خداوند لوح و قلم    حقیقت‌نگارِ وجود و عدم
درود خالصانه و خوش آمدگویی صمیمانهٔ هیئت ره‌بری پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون غالب را به مناسبت ورود تان  به جمع خانوادهٔ پوهنځی ستوماتولوژی پُر افتخار غالب، پذیرا باشید.
امیدوارم در طول سال تحصیلی پیش رو، دانش‌آموخته‌گان مسیر علم و دانش با تکیه بر توان‌مندی‌ها و استعدادهای خود و با استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی پوهنتون غالب هم‌راه با استادان و کارکنان این پوهنتون در محیطی پُر‌نشاط به فعالیت علمی پرداخته و حضور حقیقی و تأثیر‌گذار خویش را در عرصه‌های علمی و فرهنگی جامعه به اثبات برسانید‌.
در پایان با استعانت از خداوند متعال‌، در تمام عرصه‌ها برای شما ره‌پویان علم و دانش‌، اعضای هیئت ره‌بری پوهنځی ستوماتولوژی و همه کارکنان دل‌سوز و تلاش‌گر، آرزوی توفیق روز‌افزون دارم.
           و من الله توفیق
هیئت ره‌بری پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون غالب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوشنبه، 17 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
 
مسابقات جام فوتسال 1399 غالب، وارد چهارمین‌روز خود شد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروز، یک‌شنبه، 16 سنبلهٔ 1399، در چوکات جامِ فوتسال پوهنتون غالبِ هرات، تیم‌های کمپیوترساینس، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی و معالجه‌وی B با هم به رقابت پرداختند، که در نتیجه، تیم‌های کمپیوترساینس و اقتصاد با نتیجهٔ 5 به 5 مساوی کردند و طب معالجه‌وی B، با نتیجهٔ 5 به 3، تیم پوهنځی حقوق و علوم سیاسی را شکست داد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک‌شنبه، 16 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
 
ادامهٔ روندِ ارزیابی‌های داخلی پوهنتون غالبِ هرات از سوی هیئت بازنگر داخلی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به سلسله آماده‌گی‌ها برای کسب اعتبار ملی، ارزیابی‌های داخلی توسط کمیتهٔ ارتقای کیفیت پوهنتون  غالب، از دوم سنبلهٔ ماه جاری آغاز یافته‌ بود، ‌که در این نوبت،‌ پوهنځی‌های طب معالجه‌وی و طب دندان (ستوماتولوژی)، مورد بررسی قرار گرفتند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شنبه، 15 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
 
سومین‌روز مسابقات جامِ فوتسال 1399 پوهنتون غالبِ هرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در سومین‌روز از مسابقات جامِ فوتسال ‌پوهنتون غالبِ هرات، امروز، شنبه، 15 سنبلهٔ 1399، تیم‌های ستوماتولوژی، معالجه‌وی C، انستیتیوت و معالجه‌وی A، به مصاف هم رفتند؛ در نتیجه، تیم ستوماتولوژی با نتیجهٔ 3 به 2، معالجه‌وی C را شکست داد و معالجه‌وی B، با نتیجهٔ 2 به 1، از سدِ انستیتیوت علوم صحی غالب گذشت.
مسابقات فوتسال پوهنتون غالب از تاریخ 12 سنبلهٔ 1399، آغاز یافته است، که در آن به تعداد 10 تیم، شرکت دارند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شنبه، 15 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و‌ آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
 
نشست صمیمانهٔ والی هرات، با منسوبان و دانش‌جویان پوهنتون غالبِ هرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروز پنج‌شنبه، 13 سنبلهٔ 1399، محترم سیدعبدالوحید قتالی، والی ولایت هرات، با هیئت هم‌راه شان، نشستی صمیمانه با منسوبان و دانش‌جویان پوهنتون غالبِ هرات در سالون همایش‌های این پوهنتون داشتند.
در این نشست صمیمانه، والی ولایت هرات، به پرسش‌های مخاطبان، مستقیماً پاسخ ارائه نمودند.
پوهنتون غالب، باورمند است، که نزدیکی سیاستِ حاکم در جامعه، _نه سیاستِ حزبی _ با نهادهای اکادمیک، می‌تواند راه‌گشای بسا از دشواری‌های اجتماعی گردد.
هیئت ره‌بری پوهنتون غالبِ هرات، از این‌جهت، کمال تشکر و سپاس را از  جناب آقای سیدعبدالوحید قتالی، والی محترم ولایت هرات دارند و برای ایشان توفیق روزافزون، در امر ِ خدمت‌گزاری برای این دیار خواستار اند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 13 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
 
روز دوم مسابقات فوتسال 1399 پوهنتون غالبِ هرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در روز دوم مسابقات فوتسال 1399 پوهنتون غالبِ هرات، امروز، پنج‌شنبه، 13 سنبلهٔ 1399، تیم‌های کمپیوترساینس، اساتید، حقوق و علوم سیاسی و اداری، به مصاف هم رفتند.
در این بازی‌ها، کمپیوترساینس با نتیجهٔ 8 به 3، تیم اساتید را شکست داد و تیم حقوق و علوم سیاسی با نتیجهٔ 9 به 1، اداری را مغلوب ساخت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 13 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
 
ویدیوکنفرانس بین‌المللی "چشم‌انداز توسعهٔ روابط افغانستان و روسیه" موفقانه برگزار گردید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پوهنتون غالب، با روابط گستردهٔ ملی و بین‌المللی، این‌بار ‌به تاریخ 12 سنبلهٔ 1399، ساعت 00 : 03 بعدازظهر، ویدیوکنفرانس بین‌المللی‌یی را به مناسبت یک‌صدویکمین‌ سال‌روز استرداد استقلال کشور، با محوریت‌های: 1. تاریخ روابط دیپلوماسی روسیه و افغانستان؛ 2. توسعهٔ روابط دیپلوماسی میان روسیه و افغانستان؛ 3. روابط اقتصادی و اجتماعی میان روسیه و افغانستان؛ 4. روابط در زمینه‌های علمی تحصیلات عالی میان روسیه و افغانستان؛ 5. روسیه و افغانستان در نظام امروزی روابط بین‌المللی: جنبه‌های منطقه‌وی و فرامنطقه‌وی. با انجمنِ اجتماعی سرتاسری افغانان مقیم راستوف فدراتیف روسیه و سفارت افغانستان مقیم آن کشور، برگزار نمود؛ در این ویدیوکنفرانس، اعضای شورای ملی و ولایتی، نهادهای تحقیقاتی، ریاست‌های ارگان‌های دولتی و خصوصی، جامعهٔ مدنی، استادان و صاحب‌نظران حوزهٔ حقوق و اقتصاد حضور داشتند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 12 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالب هرات
 
جام فوتسال محصلان پوهنتون غالبِ هرات، آغاز یافت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامِ  فوتسال 1399 محصلان پوهنتون غالب، امروز‌ چهارشنبه، 12 سنبلهٔ 1399، با دو بازی، آغاز یافت.
در این روز، تیم‌های پوهنځی اقتصاد، ستوماتولوژی A، معالجه‌وی A و معالجه‌وی B به مصاف هم رفتند؛ که در پایان، ستوماتولوژی A، با نتیجهٔ 5 به 2، تیم اقتصاد را شکست داد و معالجه‌وی B، با نتیجهٔ 5 به صفر، تیم معالجه‌وی A را مغلوب ساخت.
در  این جام، به تعداد 10 تیم از پوهنځی‌های پنج‌گانه حضور دارند که به رقابت می‌پردازند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 12 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ‌ هرات
 
فراخوان رسانه‌یی (پوهنتون غالبِ هرات)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از رسانه‌های محترم، تصویری، صوتی و چاپی، برای حضور و پوشش خبری ویدیوکنفرانس بین‌المللی "چشم‌انداز توسعه‌ی روابط افغانستان و روسیه" دعوت به‌عمل می‌آوریم:

کانکور متفرقهٔ پوهنتون و انستیتیوت علوم صحی غالب، موفقانه برگزار گردید
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروز دوشنبه، 10 سنبلهٔ 1399، امتحان کانکور متفرقهٔ پوهنتون و انستیتیوت علوم صحی غالب، با رعایت پروتوکول‌های بهداشتی، ‌با ‌حضورداشت هیئت وزارت تحصیلات عالی و صحت عامه، در فضایی آرام و اکادمیک، برگزار گردید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوشنبه، 10 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

به ادامهٔ روند ارزیابی‌های داخلی‌ پوهنتونِ غالبِ هرات از سوی هیئت بازنگر داخلی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به سلسله آماده‌گی‌ها برای کسب اعتبار ملی، بار دیگر ارزیابی‌های داخلی توسط کمیتهٔ ارتقای کیفیت پوهنتون از تاریخ ۲ سنبله ۱۳۹۹ آغاز گردید.
در روز سه‌شنبه، 4 سنبلهٔ 1399، معاونیت‌های علمی و محصلان، با بخش‌های آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند.
این ارزیابی‌ها، تمام بخش‌ها را دربر داشته و میزان آماده‌گی هر بخش مورد ارزیابی و نکات اصلاحی بیان می‌گردد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 5 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

 

کام‌یابان امتحان شورای طبی و ورودی تخصصِ پوهنځی‌های طب معالجه‌و طب دندانِ غالب، تقدیر گردیدند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فارغانِ پوهنځی‌های طب معالجه‌وی و طب دندان پوهنتون غالب، که در امتحان شورای طبی و امتحانِ ورودی تخصص، افتخار آفریده‌بودند، از سوی هیئت ره‌بری پوهنتون غالبِ هرات، با اهدای تبریک‌نامه و محفلی خودمانی، تقدیر به عمل آمد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 6 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

 

کلینیک حقوقی پوهنتون غالب، برگزار نمود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کلینیک حقوقی پوهنتون غالبِ هرات، به روز سه‌شنبه، 4 سنبلهٔ ۱۳۹۹، کنفرانس علمی‌یی را با عنوان "جای‌گاه قانونی کلینیک‌های حقوقی و اهمیت آن در ارائهٔ خدمات حقوقی" در حضورداشتِ نماینده‌گان مردم در شورای ملی، هیئت ره‌بری پوهنتون غالب، استادان، شهروندان و دانش‌جویان، در سالون همایش‌های غالب برگزار نمود.

هدف از برگزاری این کنفرانس، معرفی جای‌گاه قانونی کلینیک‌های حقوقی و خدماتی که می‌توانند ارائه کنند و هم‌چنین ضرورت آن‌ها در جامعه، بوده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سه‌شنبه، 4 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

آغاز روند ارزیابی‌های داخلی‌ پوهنتونِ غالبِ هرات از سوی هیئت بازنگر داخلی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ
به سلسله آماده‌گی‌ها برای کسب اعتبار ملی، بار دیگر ارزیابی‌های داخلی توسط کمیتهٔ ارتقای کیفیت پوهنتون از تاریخ ۲ سنبله ۱۳۹۹ آغاز گردید.
در این روز ریاست محترم پوهنتون و معاونیت محترم اداری و مالی و بخش‌های آن مورد ارزیابی قرار گرفتند.
این ارزیابی‌ها، تمام بخش‌ها را دربر داشته و میزان آماده‌گی هر بخش مورد ارزیابی و نکات اصلاحی بیان می‌گردد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوشنبه، 3 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

 

نخستین‌امتحان کانکور 1399 خورشیدی انستیتیوت علوم صحی غالب، موفقانه برگزار شد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروز یک‌شنبه، 2 اسد 1399، نخستین‌امتحان کانکور انستیتیوت علوم صحی غالب، ‌با رعایت پروتوکول‌های صحی، و در فضایی آرام و اکادمیک، درحضورداشتِ هیئت محترم صحت عامه، برگزار گردید.
استیتیوت علوم صحی غالب، با رشته‌های: نرسنگ عالی، قابله‌گی عالی، پروتیز دندان، فارمسی و تکنالوژی طبی، یکی از انستیتیوت‌های مطرحِ علوم صحی در حوزهٔ غرب کشور می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک‌شنبه، 2 اسد 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

 

از یک‌صدویکمین‌سالروز استرداد استقلال کشور، تجلیل به عمل آمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمیتهٔ فرهنگی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالبِ هرات، امروز، شنبه، 1 سنبلهٔ 1399، از یک‌صدویکمین‌سالروز استرداد استقلال کشور، با برگزاری محفلی علمی، تجلیل به آورد.
در این محفل، ابتدا سخن‌رانان هرکدام موضوعات را ارائه داشتند و در پایان، مخاطبان پرسش‌های خود را با ارائه‌کننده‌گان شریک ساختند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شنبه، 1 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

 

برگزاری موفقانهٔ نخستین‌امتحان کانکور 1399 پوهنتون غالبِ هرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروز پنجشنبه، 30 اسد 1399، نخستین‌امتحان کانکور پوهنتون غالبِ هرات، در فضای آرام و با رعایت پروتوکول‌های صحی، در حضورداشتِ هیئت ناظر وزارت تحصیلات عالی و ریاست صحت عامه، برگزار گردید.
در این امتحان، متقاضیان برای راه‌یابی به یکی از رشته‌های‌: طب معالجه‌وی، طب دندان، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد و کمپیوترساینس، بخت‌آزمایی کردند.
قابل ذکر است که: نتایج این آزمون، بعد از ظهر روز دوشنبه، 3 سنبله اعلان می‌‌گردد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنجشنبه، 30 اسد 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

 

برگزاریِ امتحان ورودی ده بورسیهٔ رایگان زبان انگلیسی ‌پوهنتون غالبِ هرات، برای کارمندان ادارات دولتی این ولایت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پوهنتون غالبِ هرات، در راستای انکشاف جامعه و ایفای نقشِ مؤثر در امور اجتماعی، امروز چهارشنبه، 29 اسد 1399، آزمون ورودیِ ده سیت بورسیهٔ یک‌سالهٔ رایگان آموزش زبان انگلیسی را، در هم‌آهنگی، با ریاست منابع بشری مقام ولایت هرات، برای کارمندان ادارات دولتی این ولایت برگزار نمود.
این امتحان در حضورداشتِ ریاست منابع بشری مقام ولایت و هیئت ره‌بری پوهنتون غالب برگزار گردید.
پوهنتون غالب، سالانه ده سیت بورسیهٔ  یک‌سالهٔ رایگان آموزش زبان انگلیسی را برای کارمندان ادارات دولتی اختصاص داده است که در هم‌آهنگی با ریاست منابع بشری مقام ولایت این برنامه اجرایی می‌گردد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 29 اسد 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیتهٔ ارتقای ظرفیت پوهنتون غالبِ هرات، برگزار نمود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمیتهٔ ارتقای ظرفیت پوهنتون غالبِ هرات به سلسله فعالیت‌های ماهانهٔ خود، امروز، دوشنبه، 27 اسد 1399، در هم‌کاری با آمریت ارتقای کیفیت، ورکشاپ "معرفی پروسهٔ اعتباردهی و نقش کارمندان در تکمیل معیارها" را برای کارمندان واحد اداری برگزار نمود.
قسمت دوم این ورکشاپ، در هفتهٔ آینده برای کارمندان بخش اداری برگزار خواهد شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوشنبه، 27 اسد 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گامی دیگر برای کسب اعتبار اکادمیک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شنبه، 18 اسد 1399، هیئت بازدیدکنندهٔ ابتدایی ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی، پوهنتون غالبِ هرات را مورد بازنگری و مشاهده قرارداده‌اند؛ که پوهنتون غالب موفقانه این مرحله را سپری نموده و آمادهٔ کسب اعتبار اکادمیک می‌باشد.
 به‌زودی ‌پوهنتون غالب از سوی هیئت اصلی ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی کشور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی، در چوکات وزارت تحصیلات عالی کشور فعالیت می‌نماید و هدف آن بلندبردن کیفیت همه‌جانبهٔ پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی می‌باشد.
پوهنتون غالب، دو مرحلهٔ ارتقای کیفیت را موفقانه سپری نموده و با پشت‌سرگذاشتن این مرحله، اعتبار اکادمیک ملی را کسب خواهد نمود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک‌شنبه، 19 اسد 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

 

پیام تبریکی رئیس و هیئت ره‌بری پوهنځی طب معالجه‌وی غالبِ هرات به فارغان افتخارآفرین‌ این پوهنځی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اینک شما دانش‌آموخته‌گانِ دانشِ طبابت از پوهنځی طب معالجه‌وی پوهنتون غالب هرات در امتحان شورای طبی افغانستان برای خود و غالب، افتخار آفریدید؛ بدون شک این موفقیت حاصل تلاش‌های شما، استادان گرامی پوهنځی طب معالجه‌وی و از خودگذری خانواده‌های محترم تان می‌باشد‌. رئیس و هیئت ره‌بری - علمی پوهنځی طب معالجه‌وی پوهنتون غالب، این درخشش را به شما فرهیخته‌گانِ پُرتلاش‌ و  طبیبان توان‌مند دیار مان، و هم‌چنان به خانواده‌های محترم تان تبریک و تهنیت گفته و از خداوند منان توفیق روز‌افزون برای همهٔ شما دانش آموخته‌گان ‌ آرزومنداند.

با عرض حرمت
 رئیس و هیئت ره‌بری ‌پوهنځی طب معالجه‌وی پوهنتون غالب هرات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 16 اسد 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ‌ هرات

 

 

پیام تبریکی رئیس و هیئت ره‌بری پوهنځی ستوماتولوژی غالبِ هرات به فارغان افتخارآفرین‌ این پوهنځی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افتخار داریم و خرسندیم، که بار دیگر شاهد موفقیت فارغان پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون غالب هرات در امتحان شورای طبی می‌باشیم؛ بدون تردید این موفقیت نشان‌دهندهٔ ‌‌زحمات بی‌دریغ استادان بزرگ‌وار در جریان تحصیل و همت والا و عزم جدی شما فرهيخته‌گان می‌باشد. خانوادهٔ پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون غالب، این موفقیت را به شما فرهیخته‌گانِ پُرتلاش‌، آینده‌سازان این مرز و بوم و هم‌چنان به خانوادهٔ محترم تان تبریک و تهنیت گفته و از خداوند منان توفیق روز‌افزون برای همهٔ شما دانش آموخته‌گان ‌ آرزومنداند.

با عرض حرمت
 رئیس و هیئت ره‌بری ‌پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون غالب هرات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 15 اسد 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ‌ هرات