شفاخانه

شفاخانه

زندگی نامه رییس شفاخانه کادری غالب

رامین عرب‌نژاد متولد سال 1367 هرات، افغانستان. سال 1386 از لیسه جامی هرات فارغ شده و وارد پوهنحی طب معالجوی هرات گردید. سال 1393 از این پوهنحی فارغ و یک سال بعد وارد دوره تخصص گردید. سال 1397 از شفاخانه حوزوه‌وی هرات به صفت متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی فارغ شد. ایشان سال 1398 به عنوان استاد کادری پوهنحی طب معالجوی غالب به همکاری با این موسسه پرداخت و سال 1401 به عنوان رییس شفاخانه کادری غالب انتخاب شد

معرفی شفاخانه

شفاخانه کادری غالب در سال 1390ه.ش واقع سرک باغ ­آزادی نبش جاده باغچه مهتر در شهر هرات با حمایت مالی دانشگاه خصوصی غالب به منظور اینکه دانشجویان خود دانشگاه به صورت علمی و عملی طبابت را فراگیرند، تاسیس شد. از آنجائیکه مصارف گزافی بعدها متحمل این شفاخانه شد، لذا از حالت یک کارگاه آموزشی درآمد و فعالیت خود را به صورت خدمات مردمی و خصوصی آغاز نمود تا بتواند درصدی از مصارف خود را ازین راه بدست آورد. این شفاخانه با اینکه امکانات و تجهیزات بروز و مدرنی دارد؛ اما نتوانسته نظر به دلایلی جایگاه مقبولی در بین مردم بدست آورد و تا فعلا که حدود شش سال از تاسیس آن می­گذرد خود کفا نشده و وابسته به کمک­های مالی صدر خود (دانشگاه خصوصی غالب) می­باشد. و متاسفانه نتوانسته از طرف دولت تا حال اساسنامه خود را کسب کند و رسما ثبت دولت افغانستان نشده است

 این شفاخانه در بخش­های جراحی، داخله عمومی، قابله­گی، جلدی، دندان، اطفال و نسایی ولادی مجهز بوده و داکتران مجربی دارد و همچنین در کنار این بخش­ها دارای بخش­های همچون لابراتوار، اکسری، سنوگرافی، ایکو، عملیات خانه، دواخانه، حسابداری، پذیرش و اتاق­های مجهزی برای مریضان خود در نظر دارد و با حمایت مالی که داشته توانسته امکانات بروز و مدرنی در تمام بخش­های که فعالیت دارد، تهیه نماید