برگزاریِ چهارمین‌جشنِ فارغ‌التحصیلی انستیتیوت علوم صحی غالب

برگزاریِ چهارمین‌جشنِ فارغ‌التحصیلی انستیتیوت علوم صحی غالب

دیروز، سه‌شنبه، 17 حمل 1400، انستیتیوت علوم صحی غالب، چهارمین‌جشنِ فارغ‌التحصیلیِ دانش‌آموخته‌گانِ دیپارتمنت‌های: نرسنگ عالی، قابله‌گی عالی، پروتز دندان و تکنالوژیِ طبی خویش را طی محفل باشکوهی در سالون همایش‌های غالب، برگزار نمود. 
در این جشن، مهمانانی از ریاست صحت عامهٔ هرات، مجلسِ نماینده‌گان، شورای ولایتی هرات، هیئت ره‌بری غالب، خانواده‌های فارغ‌التحصیلان، استادان و دانش‌جویان حضور داشتند. 
جناب دکتور عبدالظاهر مظهر، در ابتدای برنامه حاضران را خوش‌آمد گفته و امکانات و ظرفیت‌های انستیتوت علوم صحی غالب را با حاضران شریک ساخت. 
سپس، جناب آقای عمرنصیر مجددی، نمایندهٔ محترم مردم هرات در شورای ملی، صحبت‌های همه‌جانبهٔ شان را ایراد فردمود. 
جناب آقای دکتور مصدق، رئیس اتحادیهٔ دکتوران هرات، صحبت نمود. متعاقباً جناب دکتور غلام احمد دانش، آمر تنظیم شفاخانه‌های هرات، به نماینده‌گی از ریاست صحت عامه، به ایراد سخن پرداخت. 
سرود دانش‌آموزان مکتبِ دانش‌خواهان غالب، از دیگر برنامه‌های این جشن بود. 
در نهایت، برنامه با ادای سوگند و قطع کیک، به پایان رسید. 
انستیتیوت علوم صحی غالب، از جمله انستیتیوت‌های مطرح در حوزهٔ غرب کشور به شمار می‌رود، که خدمات طبی متوسطه را در رشته‌های: قابله‌گی عالی، نرسنگ عالی، پروتز دندان، تکنالوژی طبی و فارمسی، برای دانش‌جویان ارائه می‌کند. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 18 حمل 1400
آمریت امور فرهنگی، نشرات و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ  هرات