آغاز کارگاه سه‌روزهٔ دورکیم‌شناسی

آغاز کارگاه سه‌روزهٔ دورکیم‌شناسی

مکان:سالن همایش های غالب