؛ پلان انفرادی وپلان بهبود تدریس OBE ورکشاپ معلوماتی در مورد پالیسی کورس به اساس

؛ پلان انفرادی وپلان بهبود تدریس OBE ورکشاپ معلوماتی در مورد پالیسی کورس به اساس

ورکشاپ معلوماتی در مورد پالیسی کورس به اساس OBE،‌ پلان انفرادی و پلان بهبود تدریس، امروز سه‌شنبه، 15 اسد 1398، با ارائهٔ محترم پوهاند نجیب‌الله فریور، مشاور پوهنتون غالبِ هرات، برای استادان پوهنځی‌های اقتصاد و کمپیوترساینس این پوهنتون برگزار گردید. 
در این ورکشاپ استادان، سه موضوع یادشده را هم از ره‌گذرِ نظری و هم به‌ شیوهٔ عملی فراگرفتند. 
پرسش و پاسخ، پایان‌بخش این ورکشاپ بود.