زندگی نامه رئیس پوهنځی اقتصاد

زندگی نامه رئیس پوهنځی اقتصاد

شبانه مرسل صدیقیان فزرند عبدالروف در 5 ماه میزان 1366 هجری خورشیدی در یک خانواده متدین وعلم پرور در شهر هرات  دیده به جهان گشود .وی تحصیلات ابتدایی خود را در مکتب متوسط آتون هروی و دوره متوسط وعالی را در مکتب مولانا عبدالله هاتفی و لیسه گوهرشاد فراگرفت که در سال 2005 از لیسه گوهرشاد بیگم فارغ التحصیل شد. وی بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان کنکور  در رشته مورد علاقه خویش توانست در پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات در سال 2006 راه یابد .ودر سال 2009 به درجه لیسانس از پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات فارغ التحصیل شود.شبانه صدیقیان با دریافت بورسیه دولتی توانست در سال 2010 در کشور دوست هندوستان در شهر علیگرپوهنتون علیگر مسلم یونیورستی  دوره تخصص وماستری خویش را موفقانه در 2012 به پایان برساند. از انجاییکه موصوف عشق وعلاقه زیادی به تدریس دردانشگاه ها داشت توانست  درسال های متفاوت در پوهنتون  اشراق ، جامی ، کهکشان ، آسیا وغالب درین وظیفه مقدس ایفای وظیفه کند ، وی با شش سال تجربه تدریس در قسمت مضامین متفاوت اقتصادی توانست یکی از اعضای کدرعلمی پوهنتون غالب پوهنحی اقتصاد شود .که فعلا منحیث یکی ازاساتید دایمی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غالب مصروف تدریس وتحقیق میباشد

 

چارت تشکیلاتی پوهنحی و کمیته ها