دیپارتمنت پوهنتون شمول

دیپارتمنت پوهنتون شمول

معرفی دیپارتمنت مضامین پوهنتون شمول

به‌نام الله مهربان؛ به‌نام پرودگار لوح و قلم؛ پرودگاری که انسان را خلق نمود و به او تعلیم داد قرآن را  و بیان و حکمت به او آموخت. و درود بی پایان بر رسول گرامی اش؛ محمد امین و صادق و مهربان صلی الله علیه وسلم. و درود و رحمت بی‌پایان بر خاندان مطهرش و بر یاران با وفا و عدالت پیشه اش رضی الله عنهم أجمعین.

دیدگاه و رسالت

تربیت نسل متعهد، و توانمند ، آماده ساختن محصلان مسلط به زبان انگلیسی جهت بهره گیری از منابع علمی موجود به این زبان، توانمند ساختن محصلان در استفادۀ بهینه از وسایل تکنالوژی مانند کامپیوتر، با خبر ساختن محصلان از تاریخ پر افتخار کشور عزیزمان افغانستان و دیگر اهداف سالم و والایی که این دیپارتمنت با تدریس مضامین پوهنتون شمول جهت منجرشدن به تغییر مثبت و رشد علمی و فنی جوانان با استعداد این مرز و بوم دنبال می‌کند.

تاسیس

دیپارتمنت پوهنتون شمول؛ بنابر فیصلۀ شورای علمی پوهنتون غالب از شروع سمستر خزانی سال 1398 هـ ش در ساختار تشکیلاتی پوهنحی اقتصاد آغاز به کار کرد. این دیپارتمنت جهت ارتقای علمی محصلان پوهنحی های مختلفه در زمینۀ مضامین پوهنتون شمول (ثقافت اسلامی، زبان های خارجی، کامپیوتر، تاریخ معاصر، دری)، با داشتن اساتیدِ با تجربه و متخصص و با استفاده از روش های نوین تدریس در قالب مفردات معتبر و اصیل درسی و علمی، و نیز به غرض تنظیم و کنترول هرچه بهتر ساعات درسی مضامین پوهنتون شمول و معرفی اساتید ورزیده و کار آمد به همۀ پوهنحی ها از آدرس این دیپارتمنت فعالیت می نماید؛ باشد تا نسلِ متعهد، فهیم و با دانش را درحوزۀ علوم بشری و نیز در حوزۀ ثقافت اسلامی و زبان های خارجی و... را به جامعۀ خویش تقدیم نماییم.

اهداف

 • نشر علم و معرفت و نهادینه ساختن آن در اذهان دانش پژوهان؛
 • نشر فرهنگ اسلامی و ملی و تشویق محصلین در تمسک به آن بوسیلۀ تدریس مضمون ثقافت اسلامی؛
 • تألیف و تدوین مفردات و کتب درسی غنی برای مضامین پوهنتون شمول؛
 • تدریس مضمون پوهنتون شناسی برای سمستر های اول همۀ پوهنحی های پوهنتون غالب برای اولین بار
 • توان‌مند سازی محصلین در استفاده از منابع علمی روز دنیا با تدریس زبان‌ انگلیسی تخصصی در هر پوهنحی؛
 • معرفی اساتید توانمند و ورزیده برای همۀ پوهنحی ها غرض تدریس مضامین پوهنتون شمول؛
 • برگزاری دوره های تقویتی علوم اسلامی، زبان های خارجی و کامپیوتر نظر به نیاز محصلان؛
 • کنترول و بررسی شیوۀ تدریس اساتید، و ارائۀ راه کارهای مناسب جهت رشد کیفی تدریس؛
 • تنظیم ساعات مضامین پوهنتون شمول در پوهنحی مختلفۀ پوهنتون غالب.

اعضاء دیپارتمنت

 1. استاد عتیق الله "رحمانی"  آمر دیپارتمنت (ماستر فقه اسلامی و قانون عمومی از پوهنتون بین المللی اسلامی اسلام آباد و استاد کدر- ثقافت اسلامی)؛
 2. استاد لعل محمد "تیموری" عضو دیپارتمنت (ماستر علوم اسلامی از پوهنتون بین المللی اسلامی اسلام آباد و استاد کدر- ثقافت اسلامی)؛
 3. استاد احمد نعیم "پویا" عضو دیپارتمنت (ماستر علوم اسلامی از پوهنتون بین المللی اسلامی اسلام آباد استاد کدر-  ثقافت اسلامی)؛
 4.  استاد محمد وسیم "میرزایار" عضو دیپارتمنت (استاد- کمپیوتر)؛
 5.  استاد غلام رسول "رحمانی" عضو دیپارتمنت (ماستر در رشتۀ ادبیات دری و استاد مضمون زبان دری)؛
 6.  اساتید مضامین انگلیسی (بالمقطع) در سطح ماستر و لیسانس؛
 7. اساتید مضامین تاریخ معاصر، و محیط زیست (ماستر ولیسانس از پوهنتون هرات و غیر آن).

چارت تشکیلاتی دیپارتمنت مضامین پوهتنون شمول

معرفی مضامین دیپارتمنت پوهنتون شمول

ثقافت اسلامی

این مضمون در‌کنارِ مضامین دیگر هم‌چون زبان دری، انگلیسی و کامپیوتر؛ از جمله مضامینِ پوهنتون شمول بوده که جهت آگاهی وتأهیل محصلان در مورد اساسات اسلام، عبادات اسلامی، و معرفی نقش اسلام در ایجاد یک جامعۀ سالم، آرام و عدالت‌جو؛ در نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی در هشت سمستر درسی گنجانیده شده است، و همۀ پوهنتون‌ها و موسسات تحصیلات عالی ملزم به تدریس این مضامین می‌باشند.

انگلیسی

مضمون زبان انگلیسی جهت یادگیری این زبان و استفاده بهینه و لازم از مصادر و منابع علمی موجوده به زبان انگلیسی و نیز غرض ارتباط بهتر با جهان امروزی؛ در نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی در سمستر های اول و دوم درسی گنجانیده شده است، و همۀ پوهنتون‌ها و موسسات تحصیلات عالی ملزم به تدریس این مضمون می‌باشند.

کامپیوتر

مضمون کامپیوتر جهت آشنائی محصلان با اساسات کمپیوتر و نیز غرض یادگیری روش استفاده از برنامه کاربردی مانند: Microsoft word, Excel, PowerPoint  به هدف استتفاده از تکنالوژی نوین در یادگیری و پیش‌برد امور درسی، کاری وغیره؛ در نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی از جمله مضامین پوهنتون شمول گنجانیده شده است، و همۀ پوهنتون‌ها و موسسات تحصیلات عالی ملزم به تدریس این مضمون می‌باشند.

تاریخ معاصر افغانستان

مضمون تاریخ معاصر افغانستان جهت آگاهی محصلان از تاریخ افغانستان از ادوار های گذشته تا الآن که مورد نیاز شدید محصلان بوده و نقش سرنوشت ساز را در آگاه سازی محصلان از فرهنگ‌ها، دین، و اوضاع سیاسی کشور و نیز فرصت طلایی در بدست آوردن معلومات از رشادت ها، و تلاش نیاکان شان در استقلال طلبی و دشمن ستیزی و دفاع از مرز های جغرافیایی افغانستان عزیز شمره می‌شود. لذا  این مضمون در نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی از جمله مضامین پوهنتون شمول گنجانیده شده است، و همۀ پوهنتون‌ها و موسسات تحصیلات عالی ملزم به تدریس این مضمون می‌باشند.

زبان دری

مضمون زبان دری از جمله مضامینِ پوهنتون شمول بوده که غرض آشنائی محصلان به زبان دری از لحاظ کلمه شناسی (اسم، فعل و...)، و جمله شناسی و نیز روش درست‌نویسی از لحاظ ساختار و چیدمان کلمات و عبارات به شکلی که معنا و مفهوم درست را برساند؛ در نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی از جمله مضامین پوهنتون شمول گنجانیده شده است، و همۀ پوهنتون‌ها و موسسات تحصیلات عالی ملزم به تدریس این مضمون می‌باشند.

محیط زیست

این مضمون غرض آگاهی دهی و بالا بردن سطح دانش محصلان در حوزۀ محیط زیست، اهمیت فضای پاک و عاری از آلودگی و خطرات ناشی از آلودگی جوی در کشور برای محصلان تدریس می گردد.

تعداد کردیت مضامین پوهنتون شمول

پوهنحی طب معالجوی

تعداد کریدت

ثقافت اسلامی

8

زبان انگلیسی

8

کمپیوتر

4

مجموع

20

 

پوهنحی ستوماتولوژِی (طب دندان)

تعداد کریدت

ثقافت اسلامی

8

زبان انگلیسی

8

کمپیوتر

4

مجموع

20

 

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

تعداد کریدت

ثقافت اسلامی

8

زبان انگلیسی

4

کمپیوتر

2

زبان دری

2

تاریخ معاصر افغانستان

2

محیط زیست

2

مجموع

20

 

پوهنحی کمپیوتر ساینس

تعداد کریدت

ثقافت اسلامی

8

زبان انگلیسی

6

تاریخ معاصر افغانستان

2

محیط زیست

1

روش تحقیق علمی

2

مجموع

19

 

پوهنحی اقتصاد

تعداد کریدت

ثقافت اسلامی

8

زبان انگلیسی

7

کمپیوتر

3

زبان دری

2

تاریخ معاصر افغانستان

2

مجموع

22

 

مجموع کلی کریدت های مضامین پوهنتون شمول

پوهنحی طب مالجوی

23

پوهنحی ستوماتولوژی

24

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

20

پوهنحی کمپیوتر ساینس

19

پوهنحی اقتصاد

22

101

فعالیت های دیپارتمنت از آغاز تأسیس

 • تدریس مضامین پوهنتون شمول در سمستر خزانی 98 توسط استادان ورزیده به سویۀ ماستر و لیسانس؛
 • گنجانیدن مضمون پوهنتون شناسی در نصاب تحصیلی همۀ پوهنحی ها (سمستر های اول) و تهیۀ مواد آن؛
 • اقدام به جذت اساتید کادری در دیپارتمنت و ارسال دوسیه های متقاضیان به پوهنون هرات؛
 • شرکت در جلسات شورای علمی پوهنتون و سهم گیری در بهبود روند تدریس و ارزیابی استادان؛
 • تنظیم ساعات درسی اساتید و معرفی آنان به پوهنحی ها؛
 • تهیۀ پلان عملیاتی برای سال 1399 هجری شمسی؛
 •  سهم فعال در پروسۀ تدریس غیر حضوری از سوی پوهنتون غالب در بهار 1399 به اثر شیوع ویروس کرونا؛
 • بازنگری کاریکلولوم و مفردات درسی مضامین پوهنتون شمول.

لمحه ای کوتاه از فرایند بازنگری کاریکولوم و مفردات

چنان‌که پوهنتون‌ها و موسسات تحصیلات عالی بر حسب هدایت وزارت محترم تحصیلات عالی می توانند  در سطح پوهنتون خود تغییراتی در کاریکولم بر اساس نیاز های جدید ایجاد کنند و از آنجا‌که دیپارتمنت مضامین پوهنتون شمول پوهنتون غالب خود را مسؤول و مؤظف می‌داند تا با استفاده از منابع علمی موثق و بروز، و تقرر اساتید مجرب و دل‌سوز گام مثبتی را در راستای تحصیلات عالی برداشته و وظیفۀ ایمانی و ملی خود را در قبال ملت و مردم خویش به وجه احسن به انجام برساند بناءً این دیپارتمنت از چندی بدین‌سو فرایند بازنگری مفردات/ Syllabus تمامی مضامین پوهنتون شمول را در سطح پوهنتون غالب طبق لایحۀ تجدید و بازنگری نصاب و کاریکولم وزارت محترم تحصیلات عالی کشور آغاز نمود و اینک به توفیق الله متعال این فرایند به اتمام رسیده است.در این فرایند نظرسنجی از فارغان و محصلان، اساتید، و صاحب نظران به عمل آمده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

شرح فرایند بازنگری

 1. فیصلۀ جلسۀ دیپارتمنت بتاریخ 20 عقرب 1398 غرض شروع روند بازنگری مفردات؛
 2. جمع آوردی مفردات موجوده و مقایسه با نیازمندی‌های محصلان؛
 3. جلسه با معاونیت علمی و ریاست پوهنحی در این مورد؛
 4. نظرسنجی از محصلان بر حال و فارغان، استادان و نهاد های بیرونی قبل از شروع روند و نیز بعد از تکمیل شدن آن؛
 5. تکمیل روند بازنگری؛
 6. تأیید آن در دیپارتمنت، کمیتۀ نصاب پوهنحی، شورای علمی پوهنحی، کمیتۀ مرکزی نصاب، شورای علمی پوهنتون (حمل 1399).

و اینک شرح بازنگری مفردات هر مضمون در ذیل

 بازنگری مضمون ثقافت اسلامی

 1. جمع آوری و بررسی مفردات موجوده؛
 2. دریافت مفردات هشت سمستر مضمون ثقافت اسلامی از پوهنتون دولتی؛
 3. آماده سازی و توزیع پرسش‌نامه ها برای (محصلان برحال و فارغان و استادان)، در مورد بازنگری این مضامین؛
 4. مشوره با دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنتون هرات.
 5. شروع و تکمیل روند.
 6. نظر سنجی از (کادر علمی پوهنحی شرعیات- دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنتون هرات) در مورد مفردات بازنگری شده.
 7. تأیید آن در شورای علمی پوهنتون غالب در برج حمل 1399.

بازنگری مضمون انگلیسی

 1. جمع آوری و بررسی مفردات موجوده؛
 2. ارسال مکتوب به پوهنحی‌ها جهت ارسال نظریات خویش در مورد مفرادت انگلیسی؛
 3. آماده نمودن پرسش‌نامه ها و توزیع برای (محصلان برحال و فارغان و استادان) در مورد مفردات و بازنگری آن؛
 4. مشوره با دیپارتمنت زبان انگلیسی در مورد بازنگری؛
 5. استفاد