مدیریت ترانسپورت، امنیت و جنسی

مدیریت ترانسپورت، امنیت و جنسی

مقدمه

پوهنتون غالب به‌حیث یک نهاد اکادمیک هم‌واره تلاش نموده تا زمینة بهتر تحصیلات عالی را برای جوانان آماده نماید؛ روی این ملحوظ در چوکات تشکیلات پوهنتون، مدیریت امنیت و ترانسپورت که از اهمیت خاصی جهت انتقال و تأمین امنیت و مصونیت استادان، کارمندان و محصلان برخوردار می‌باشد، ایجاد شده تا فضای مناسب درسی معیاری آماده گردد؛ برای تحقق این امر، محافظان امنیتی به‌طور 24 ساعته در ساحات مطلوب موظف و اجرای وظیفه می‌نمایند.

هم‌چنان برای رفت و آمد ستاژران به شفاخانه‌های طرف قرارداد در سطح شهر هرات، انتقال محصلانی که از ترانسپورت برای رفت و آمد در پوهنتون استفاده می‌نمایند، انتقال محققان، استادان و کارمندان به بخش‌های مورد نیاز، و سایر تسهیلات و خدمات ترانسپورتی چندین عراده موتر مناسب نیز خریداری شده است تا سهولت‌های رفت و آمد را برای منسوبان غالب فراهم نماید.

بیوگرافی مسوول مدیر امنیت، ترانسپورت و جنسی

اسم: سید حسام الدین رحیمی

سکونت فعلی: ناحیۀ اول، شاروالی، هرات فامیلی‌های قول اردو؛

درجه تحصیلی: فارغ صنف 12 لیسۀ جامی هرات؛

درجه تحصیل نظامی: لیسانس نظامی حربی پوهنحی کابل سال  1359؛

مدت خدمت نظامی: مدت 37 سال رتبة نظامی دگروال، محل خدمت، کابل، هرات، جلال آباد؛

تاریخ تقرر به پوهنتون غالب: 28/8/ 1399 از راه رقابت آزاد؛

وظیفه فعلی: مدیر ترانسپورت، امنیت و جنسی؛

شماره تماس:0797556080

 شماره تلگرام پوهنتون:0795083560 

سید حسام‌الدین رحیمی فرزند الحاج سید نظام‌الدین متولد ولایت هرات که تحصیلات ملکی خویش را در لیسۀ جامی ولایت هرات به پایان رسانیده، در سال 1358 به پوهنتون کابل شامل گردید؛ پس از فراغت به صفت افسر قوای مسلح آن وقت به قطعات معرفی شد و برای 37 سال در ولایت‌های کابل، جلال‌آباد و هرات ایفاء وظیفه نمود. وی به رتبۀ دگروالی در سال 1398 در حالی که معاون اداری شفاخانۀ ساحه‌وی یکصد بستر نظامی قول اردو 207 ظفر هرات ایفای وظیفه می‌کرد به تقاعد سوق داده شد.

آقای رحیمی در سال 1399 از راه رقابت آزاد در بست مدیریت ترانسپورت و جنسی پوهنتون غالب هرات اشتراک و پس از سپری نمودن امتحان و با در نظر داشت خدمات موصوف به صفت مدیر ترانسپورت و جنسی تقرر حاصل نمود و در ثور سال 1400 با مدغم شدن بست مدیریت امنیت با مدیریت ترانسپورت در تشکیلات جدید سال 1400 به صفت مدیر امنیت و ترانسپورت از طریق هیئت ره‌بری پوهنتون معرفی و ایفا وظیفه می‌دارد.

لایحۀ وظایف مدیریت ترانسپورت، امنیت و جنسی