طب معالجوی

طب معالجوی

 

زندگی نامۀ ابراهیمی رئیس پوهنحی طب معالجه‌وی

لایحۀ وظایف ریاست پوهنحی طب معالجه وی:

1. مراعات پالیسی و تطبیق روند کاری پوهنتون؛

2. ریاست از جلسات شورای علمی پوهنحی؛

3. تدویر به‌ موقع و منظم جلسات شورای پوهنحی؛

4. نماینده‌گی از پوهنځی در برابر سایر شعبات و نهاد‌ها؛

5. تأمین نظم و انضباط در پوهنحی؛

6. حل مشکلات اعضای کادر علمی و محصلان در حدود صلاحیت؛

7. نظارت از تطبیق معیارهای قانونی و فیصله‌های شورای علمی پوهنتون، هیئت رَه‌بری و شورای پوهنحی؛

8. اتخاذ تدابیر برای حفظ پاکی و بهداشت پوهنحی؛

9. طرح پیشنهاد‌ها و برنامه‌های مناسب برای بهبود وضع تدریسی، تحقیقاتی و کاری در پوهنحی؛

10. نظارت از تطبیق نصاب تحصیلی توسط اعضای کادر علمی؛

11. نظارت بر وظایف آمران دیپارتمنت‌ها و دادن هدایت لازم به آن‌ها؛

12. همکاری با کمیتۀ ارتقای کیفیت و اعتبار‌دهی به منظور بهبود و ارتقای کیفیت؛

13. فراهم‌سازی زمینۀ اجرای کار‌های عملی و ستاژ محصلان در شفاخانۀ کادری غالب و سایر شفاخانه‌ها؛

14. همکاری با معاونیت علمی در مطالعه و ارزیابی نصاب تحصیلی و کتاب‌های درسی و عیار‌نمودن آن‌ها مطابق نیازهای جامعه؛

15. اجرا‌ی امور اداری پوهنحی؛

16. ارائۀ گزارش ماه‌وار، ربع‌وار و سالانه از فعالیت‌های پوهنځی به ریاست پوهنتون و معاونیت علمی؛

17. مراقبت روزانه از حضور استادان و کارمندان تحت پوشش بالای وظیفه؛

18. ‌به کار‌اندازی مؤثر کارمندان تحت پوشش برای اجرای وظایف مؤثر و مثمر؛

19. مراقبت از حاضری استادان و کارمندان تحت پوشش؛

20. ایجاد نظم و دسپلین در صنوف درسی به خاطر بهتر‌شدن و بالا رفتن کیفیت درسی؛

21. تشویق محصلان به فعالیت‌های درسی، علمی، اجتماعی و فرهنگی؛

22. مراعات تمام مواد شامل وجایب و مکلفیت‌های کارمندان پوهنتون غالب؛

23. اجرای سایر وظایف سپرده‌شده از طرف مقامات ذی‌صلاح بر اساس قوانین و مقررات داخلی پوهنتون غالب.