شناخت‌نامۀ رئیس پوهنحی ستوماتولوژی

شناخت‌نامۀ رئیس پوهنحی ستوماتولوژی

دکتورخالده نورزی در سال 1365 هجری خورشیدی در خانواده‌یی روشن‌فکر و اهل دانش در کشور ایران چشم به جهان گشود.دورۀ ابتدایی را در زاد‌گاهش و لیسه را در مکتب نسوان زرنج‌، در ولایت نیمروز به اتمام رساند. در سال 1390شامل پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون غالب-هرات گردید و در سال 1395 با درجۀ اعلی  فارغ‌التحصیل شد. وی در هیمن‌ سال وارد کادر علمی پوهنحی ستوماتولوژی غالب شد ‌و در سال 1396 به‌حیث آمر دیپارتمنت این پوهنحی معرفی گردید‌ و مدت 2 سال در این سمت ایفای وظیفه نمود‌‌ و در سال 1398 مدت یک ماه به حیث معاون این پوهنحی معرفی گردید‌‌، وی بعد از نشان‌دادن شایسته‌گی‌های لازم، به‌ عنوان رئیس این پوهنحی معرفی گردید و تا اکنون ادامه دارد.

تأسیس پوهنحی ستوماتولوژی از آغاز فعالیتِ ‌غالب در برنامة این پوهنتون بود و از آن زمان تاکنون به تربیت و آموزش علاقه‌مندان رشتة ستوماتولوژی و ایجاد انگیزه برای ادامة تحصیل فارغ‌التحصیلان در شاخه‌های مختلف تخصصی این رشته، همت گمارده است و به‌عنوان یکی از مراکز شناخته‌شده استاندارد طب دندان در کشور به شمار می‌آید.

ریاست‌های پوهنحی ستوماتولوژی از ابتدا تا کنون که برای ارتقای این رشتة تحصیلی زحمات زیادی کشیده‌اند:

  • دکتور محمد سعید نبی‌یار؛
  • دکتور الهام قاسمیان؛
  • انجینیر جلیل احمد پویا؛
  • انجینیر محمد عابد انور؛
  • دکتور شاه‌محمود خان؛
  • دکتو‌ر خالده نورزی.

مأموريت

پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون غالب با اتکا بر ارزش‌های اسلامی، اخلاقی و با پای‌بندی به قانون، عدالت‌محوری، توجه به کرامتِ انسانی و با هدف خدمت به مردم و جلب مشارکت آنان، و بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی و توان‌مندی‌های جامعه در راستای تحقق مأموریت پوهنتون غالب، عُهده‌دار برنامه‌ریزی در جهت آموزش و تربیت دانش‌جویانِ رشتة ستوماتولوژی‌، توسعة کمی و کیفی آموزشی، ارائة خدمات به منظور بلند‌بردن سطح سلامت دهان و دندانِ جامعه‌، فراهم‌نمودن تسهیلات به منظور انجام پژوهش‌های مرتبط با سلامت دهان و دندانِ جامعه‌، آموزش و انتقال داشته‌های مبتنی بر نیازهای جامعه در راستای توسعة عمومی سلامتِ دهان و دندانِ جامعه و کارایی طبی جامعه‌نگر بر اساس آخرین و جدیدترین روش‌های آموزش ستوماتولوژی‌ بوده و با به‌کارگیری اصول مدیریت کیفیت فراگیر و تکنالوژی جدید در راستای رشد و توسعة اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، گام بر می‌دارد. در همین راستا پوهنځی ستوماتولوژی مشارکت‌پذیری، جواب‌دهی، صداقت و امانت‌داری، رعایت مالکیتِ معنوی، رعایت اخلاق طبابت را به‌عنوان ارزش‌های محوری خود پذیرفته و خود را به انجام آن متعهد می‌داند و با تأکید بر معیار‌های آموزشی و متناسب با فرهنگ جامعه در چهارچوب هدایت‌ها و دستورهای وزارت محترم تحصیلات عالی، با مهارت و علاقه و با تأکید بر عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های مساویانة تحصیلی برای تمام اتباع کشور در جهت حفظ و ارتقای صحت و سلامتی جامعة افغانی تلاش نماید.

به‌گونة فشرده مأموریت پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون غالب قرار ذیل می‌باشد:

پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون غالب می‌خواهد به منظور ارتقای کیفی و ترویج دانش طبابت نوین وسلامت دهان و دندان در جامعه‌، با اتکا بر عدالت اجتماعی و بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفتة معاصر و میتودهای تدریس نوین در راستای آموزش و پرورش دانش‌جویان این رشته‌، به عنوان یک نهاد اثرگذار پیش‌گام باشد.

برنامه‌ریزی در جهت آموزش و تربیت دانش‌جویان رشتة ستوماتولوژی؛

توسعة کمی و کیفی آموزشی؛

ارائة خدمات، به منظور بلند‌بردن سطح سلامت دهان و دندان در جامعه از طریق کلینیک دندان؛

فراهم‌نمودن تسهیلات به منظور انجام پژوهش‌های مرتبط با سلامت دهان و دندان در جامعه؛

آموزش و انتقال داشته‌های مبتنی بر نیازهای جامعه در راستای توسعة عمومی سلامت دهان و دندان و کارایی طبی جامعه‌نگر بر اساس آخرین و جدیدترین روش‌های آموزش ستوماتولوژی.

ديدگاه‌

پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون غالب، ‌متعهد است تا تلاش در جهت برتری در آموزش و پرورش کادر علمی، تحقیقات در زمینة ستوماتولوژی‌، ار‌ائة خدمات‌، درمان و مراقبت از بیماران نماید و یک پوهنځی معیاری، کارآمد و توان‌مند در رقابت، از نظر آموزشی، علمی- تحقیقی‌، ترویج علم و ارائة خدمات و درمان در زمینه‌های مربوط به سلامت دهان و دندان، در سطح ملی باشد‌. در این راستا به یاری خداوند سبحان و توانا و با بهره‌گیری از اعضای هیئت علمی، کارمندان، محصلان و با به‌کار‌گیری تکنالوژی‌های پیشرفتة معاصر، امید است تا این پوهنځی بتواند به عنوان یکی از نمونه‌های موفق در بین پوهنځی‌های ستوماتولوژی در سطح کشور مطرح شود؛ لذا با توجه به مطالب مذکور و ارتقای کیفیت خدمات در تمام بخش‌ها، امیدواریم که در طی مدت 5 سال آینده این پوهنځی‌، پوهنتون غالب را در جای‌گاه مؤسسات برتر افغانستان، در قطار پوهنتون‌های برتر منطقه برساند.

به‌طور خلاصه، دیدگاه پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون غالب عبارت است از:

پوهنځی ستوماتولوژی غالب‌، متعهد است، با اتکا به سه اصل بازاندیشی، ابتکار و انعطاف‌پذیری، جهت کسب موفقیت محصلان و رفع نیازمندی‌های حال و آیندة جامعه، به‌عنوان یکی از برترین‌‌ پوهنځی‌ها در سطح کشور تبارز نماید. سه اصل بالا، جهت کسب موفقیت محصلان و رفع نیازمندی‌های جامعه‌، درحال و آینده، در دستور کارِ پنج سال آیندة ما می‌باشد.

‌باز‌اندیشی: در راستای معیاری‌سازی نصاب تحصیلی و تهیة مواد کمک‌درسی، مطابق به‌ دست‌آورد‌های علمی نوین، در ایجاد فضای متناسب با روحیة اکادمیک و تحصیلی و در جهت تضمین‌کردن دست‌رسی به آموزش‌های فوقِ دیپلوم برای نسل جوان؛

انعطاف‌پذیری: در هم‌خوانی با نیازمندی‌های معاصر محصلان (سازگاری با ضروریات)؛

ابتکار و نو‌آوری: در راستای پیشگام‌شدن در اصل دانش‌جومحوری، آموزش‌های فوقِ دیپلوم و فناوری نوین‌محوری، ‌به عنوان گزینة بدیل روش‌های سنتی.

ارزش‌ها

دیدگاه و اصولي را كه پوهنځی ستوماتولوژی نسبت به افراد، نتایج كار و فعالیت خود دارد، عواملي هستند كه این پوهنځی را در انجام فعاليت‌هايش و جهت‌گيري‌هاي موجود در سياست‌ها و رويه‌هايش كمك مي‌كند. پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون غالب در تلاش آن است تا با در‌ نظر‌داشت هدایت‌ها، لوایح و مقررات پوهنتون غالب در روشنی قوانین و دستور‌های وزارت محترم تحصیلات عالی در بخش‌های مختلف به ارزش‌‌هاي ذیل پاي‌بند باشد:

 • ارتقای مستمر كيفيت خدمات؛
 • رعايت نظم و انضباط كاري؛
 • ‌مسؤوليت‌پذيري؛
 • اعتقاد به اصل بهره‌وري و دوري از اسراف و تبذير؛
 • حفظ کرامت انسانی و رعايت كامل حقوق اخلاقي و انساني؛
 • واقع‌گرايي و اقدام مبتني بر شواهد و مدارك؛
 • حفاظت از اسرار؛
 • رعایت عدالت اجتماعی و ایجاد زمینه‌های دست‌رسی به تحصیلات مساویانه برای تمام اتباع کشور؛
 • ارتقای دانش طبی بر اساس معیار‌های جهانی و منطقه‌وی؛
 • تربیت فارغان متعهد، توان‌مند و با انگیزه؛
 • گسترش فرهنگ اخلاق مسلکی در عرضه خدمات صحی؛
 • استفاده از هیئت علمی و کارکنان متعهد، مجرب و خدمت‌گزار؛
 • حفظ شأن و منزلت اعضای هیئت علمی، محصلان و کارمندان؛
 • پایداری در زمینه‌های تحصیلی، با‌توجه به ارتقای کمی و کیفی آموزش؛
 • استفاده از دیدگاه استادان در تصمیم‌گیری‌های بزرگ آموزشی؛
 • پاسخ‌گویی به ریاست پوهنتون غالب و سایر نهاد‌های مرتبط بر اساس رسالت‌محوری و مسؤولیت‌پذیری.

اهداف‌

 • تلاش به منظور جذب نیروهای جوان و مستعد، جهت اشتغال به تحصیل در رشتة ستوماتولوژی؛
 • تلاش برای بهبود کیفیت و نوآوری‌ها در شیوة تدریس به منظور معیاری‌نمودن هرچه بیش‌تر پوهنځی مطابق به معیار‌های پذیرفته‌شدة ملی و بین‌المللی؛
 • تربیت و پذیرش نیرو‌های کادری جوان در دیپارتمنت‌های مختلف پوهنځی؛
 • تربیت و پذیرش نیرو‌های کادری جوان در دیپارتمنت‌های مختلف پوهنځی؛
 • پرورش و انکشاف استعداد‌های فکری و علمی محصلان در فراگیری دانش و ارتقای مهارت‌های کار عملی و اندوخته‌های علمی آن‌ها برای خدمت‌گزاری به‌تر و مؤثر‌تر به مردم و جامعه؛
 • گسترش فرهنگِ اخلاق مسلکی در عرصة خدمات صحی
 • ارتقای سطح آگاهی و آموزشی مردم شهر هرات نسبت به بیماری‌های دهان و دندان؛
 • کمک به ارتقای سطح علمی و ‌‌اکادمیک پوهنتون غالب و هم‌چنان ارتقای سطح پژوهش‌های علمی پوهنتون در بخش ستوماتولوژی ایجاد تفکر پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان در دانش‌جویان ستوماتولوژی و احساس مسؤولیت در قبال سلامت دهان و دندان در جامعه؛
 • انجام طرح‌های تحقیقاتی با راه‌نمایی کمیتة تحقیقات علمی پوهنتون و ارائة مقالات علمی در رابطه با طرح‌های انجام‌شده؛
 • فراهم‌آوردن محتوای آموزشی، سلامت دهان و دندان برای جامعة سالم (‌پوستر، بروشورها و مجلات و ..)؛
 • بلند‌بردن سطح علمی د‌کتوران دندان در سطح شهر هرات از طریق کنفرانس‌های متداوم علمی و آموزشی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. استراتیژی پلان- طب دندان

2.کریکلوم پوهنحی ستوماتولوژی

3. امكانات و تجهيزات