پُرتال دانش‌جویی به دانش‌جویان جدیدالشمول پوهنځی طب دندان معرفی گردید

پُرتال دانش‌جویی به دانش‌جویان جدیدالشمول پوهنځی طب دندان معرفی گردید

آقای محمدی، مدیر تدریسی پوهنځی طب دندان (ستوماتولوژی) غالب، پُرتال دانش‌جویی را به دانش‌جویان جدیدالشمول این پوهنځی معرفی نمود. 
پُرتال دانش‌جویی، خدمات لازم برای دانش‌جو را به صورت الکترونیکی ارائه می‌کند. 
انتخاب کریدیت‌های درسی، تقسیم‌اوقات، دیدنِ نمرات امتحانات و ... از جمله امکانات این پُرتال می‌باشد. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، ۳۰ سنبلۀ ۱۴۰۱
مدیریت خبر و آرشیف پوهنتون غالب (هرات)