سمینار علمی: معنونیت و اخلاق از دیدگاه قرآن

سمینار علمی: معنونیت و اخلاق از دیدگاه قرآن