کمیتۀ فرهنگی پوهنتون غالب

کمیتۀ فرهنگی پوهنتون غالب

    معرفی

    کمیتۀ فرهنگی پوهنتون غالب، یکی از کمیته‌های شانزده‌گانۀ این نهاد تحصیلی‌است، که فعالیت‌های فرادرسی، فرهنگی و ورزشی و نشراتی پوهنتون غالب را شامل می‌گردد. این کمیته در سطح مرکزی و پوهنځی‌های پنج‌گانه فعال است و امور فرهنگی، ورزشی و نشراتی پوهنتون را سروسامان می‌دهد.

لایحۀ وظایف کمیتۀ فرهنگیِ پوهنتون غالب

مسؤول در مقابل: معاونیت اداری و مالی

افرادِ تحت پوشش: کمیته‌های فرعی پوهنځی‌ها

 

 شرح وظایف

1. تنظیم کنفرانس‌های علمی استادان و محصلان در هم‌آهنگی با کمیته‌های پوهنځی‌های مربوط؛

2. برگزاری جلسات منظم ماه‌وار، مطابق با تقویم و جلسات فوق‌العاده در صورت ضرورت؛

3. هم کاری با کمیته‌‌های فرهنگی پوهنځی‌ها ‌در امورِ محول‌شده؛

4. ارائۀ گزارش ‌ربع‌وار و سالانه به معاونیت اداری و مالی؛

5. مستندسازی تمامی فعالیت‌های کمیته به منظور ارائه در ارزیابی‌های پوهنتون؛

6. تجلیل از ایام ملی و بین‌المللی مرتبط به رشته‌های موجود در پوهنتون؛

7. هم‌کاری در نشر مجلۀ مهران (ارگان نشراتی محصلان غالب)؛

8. هم‌آهنگی در سهم فعال داشتنِ استادان در ارائۀ کنفرانس‌ها و محافل دانش‌جویی در هم‌آهنگی با کمیته‌های پوهنځی‌ها؛

9. فعالیت‌های همه‌جانبه جهت منظم و با‌شکوه برگزار‌شدن هفتۀ فرهنگی پوهنتون‌ غالب؛

10. زمینه‌سازی اشتراک استادان و محصلان در جلسات فرهنگی سایر مؤسسات خصوصی و ارگان‌های دولتی؛

11. زمینه‌سازی سیرهای علمی و تفریحی برای استادان، کارمندان و محصلان؛

12. تهیه و تدارک سامان و لوازم مورد ضرورت در محافل و مجالس مربوط به پوهنتون؛

13. سایر فعالیت‌های فرهنگی‌یی که طبق پلان استراتیژیک پوهنتون غالب و وزارت تحصیلات عالی به این کمیته تعلق می‌گیرد؛

14. ایجادِ گروه (تیم)‌های ورزشی ذیل در سطحِ پوهنځی‌ها از طریق کمیته‌های فرعی: فوتبال، ‌فوتسال، ‌شطرنج، ‌جمناستیک و ورزش‌های آزاد در سطحِ پوهنځی؛

15. تدویر تورنمنت‌های ورزشی؛

16. اشتراک در مسابقات بیرون از پوهنتون؛

17. راه‌اندازی مسابقات بین صنوف مختلف و انتخاب برگزیده‌گان در تیم‌های ورزشی پوهنتون؛

18. تدارک محل مناسب برای اجرای بازی‌های ورزشی؛

19. سهم‌گیری فعالانه در سایر برنامه‌های ورزشی‌یی‌که نظر به پلان عملیاتی و استراتیژیک پوهنتون غالب در نظر گرفته می‌شود؛

20. مستندسازی تمامی فعالیت‌های کمیته به منظور ارائه در ارزیابی‌های پوهنتون؛

21. ‌سایر صلاحیت‌هایی‌که مطابق اساس‌نامه و طرزالعمل‌ها به کمیته محول می‌گردد.

 

دانلود فایل‌های مربوط:

      طرزالعمل کمیتهٔ فرهنگی پوهنتون غالب 

      لیست اعضای کمیتهٔ فرهنگی

      نمودار تشکیلاتی کمیتهٔ فرهنگی پوهنتون غالب