اخبار و گزارش‌ها

اخبار و گزارش‌ها

ختمِ کارِ هیئتِ ارزیابی‌کنندهٔ داخلی پوهنتون غالبِ هرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیئت ارزیابی‌کنندهٔ داخلی پوهنتون غالبِ هرات که از آغاز سنبله کارش را آغاز کرده بود، امروز، دوشنبه، 31 سنبلهٔ 1399، با ارزیابی پوهنځی‌های حقوق و علوم سیاسی و کمپیوترساینس، مأموریت خویش را پایان داد.
در این ارزیابی‌ها، برعلاوهٔ ریاست و معاونیت‌ها، پوهنځی‌های پنج‌گانه نیز ارزیابی گردیده‌اند که هدف از این ارزیابی‌ها، آماده‌گی‌های لازم برای عبور از مرحلهٔ سوم و کسب اعتبار ملی عنوان شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوشنبه، 31 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
معرفی سیستم MIS برای کارمندان واحد اداری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آمریت ارتقای ظرفیتِ پوهنتون غالبِ هرات (واحد اداری)، به اساس فعالیت‌های ماهانهٔ خود، امروز، یک‌شنبه، 30 سنبلهٔ 1399، با هم‌کاری مدیریت MIS، اسراراحمد احسان، مدیر این بخش، سیستم MIS پوهنتون غالبِ هرات را برای کارمندان اداری در اتاق کنفرانس‌های پوهنتون برگزار نمود.
در این برنامه، هم‌چنین چه‌گونه‌گی استفادهٔ مؤثر از اینترنت نیز از سوی مدیریت IT ارائه گردید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک‌شنبه، 30 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
ارائهٔ طرزالعمل ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طرزالعمل ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس، امروز، شنبه، 29 سنبلهٔ 1399، از سوی آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون غالبِ هرات، با ارائهٔ انجینیر محمد عابد انور، آمر ارتقای کیفیت این پوهنتون، برای رئیسانِ پوهنځی‌های پنج‌گانه، آمرانِ دیپارتمنت‌ها و نماینده‌گان صنوف، در اتاق جلسات ارائه گردید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شنبه، 29 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
طب دندان،‌ قهرمان جامِ فوتسال 1399 پوهنتون غالبِ هرات شد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامِ فوتسال پوهنتون غالبِ هرات، امروز، پنج‌شنبه، 27 سنبلهٔ 1399‌، با به مصافِ هم‌ رفتنِ تیم‌های طب معالجه‌وی و طب دندان، پس از یک بازیِ پُرهیجان، در نتیجه با گل‌های پنالتی، به نفعِ طب دندان خاتمه یافت.
در این بازی‌ها که 10 تیم شرکت داشتند، در نتیجه، تیم طب دندان مقام اول، طب معالجه‌وی آ، مقام دوم، اقتصاد، مقام سوم و اداری کاپ اخلاقِ این دور از مسابقات را از آن خود ساختند.
در محفل اختتامیهٔ امروز، آقای عزیزی، پیام ریاست فدراسیون ورزشی پوهنتون‌های حوزهٔ غرب را بیان داشته، رئیس فدراسیون فوتسال و المپیک نیز حضور داشتند.
غالب، ورزش را بخش مهمی از فعالیت‌های خود می‌داند و در این راه سرمایه‌گذاری نیز کرده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 27 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هر
ارائهٔ پالیسی صحی و ایمنی پوهنتون غالبِ هرات، برای کادر اداری، علمی و دانش‌جویان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پالیسی صحی و ایمنی پوهنتون غالبِ هرات، امروز،‌ پنج‌شنبه، 27 سنبلهٔ 1399، از سوی کمیتهٔ صحت، امنیت، مصونیت و حفظ محیط زیست، توسط دکتور محمد سعید بهراد،‌ مشاور پوهنتون غالبِ هرات، برای کادر اداری،‌ علمی و دانش‌جویان این نهاد اکادمیک، در سالون همایش‌های پوهنتون برگزار گردید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 27 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
محفل گرامی‌داشت از هفتهٔ کتاب و غنی‌سازی کتاب‌خانهٔ اختصاصی پوهنځی طب دندان پوهنتون غالبِ هرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از هفتهٔ کتاب در پوهنتون غالب (هفتهٔ کتابِ پوهنتون غالب)، امروز، پنج‌شنبه،‌ 27 سنبلهٔ 1399، طی محفلی خودمانی، از سوی پوهنځی طب دندان پوهنتون غالبِ هرات، تجلیل به عمل آمد. غنی‌سازی کتاب‌خانهٔ اختصاصی این پوهنځی نیز از مناسبت‌های این محفل بود که به تعداد 300 عنوان کتاب جدید تخصصی رشتهٔ طب دندان، به این کتاب‌خانه خریداری گردیده‌بود که به دست‌رس استفاده‌کننده‌گان قرارگرفت.
در ابتدای برنامه، خالده نورزی، رئیس پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون غالبِ هرات، پیرامون اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی، صحبت نموده افزود: "کتاب‌خانه را می‌توان به‌عنوان کانون همایش صاحب‌نظران و موزهٔ پُر‌طراوت اندیش‌مندان دانست؛ به طوری که این نهاد می‌تواند بالنده‌گی و شکوفایی استعدادهای  استادان‌ و دانش‌جویان ‌را به ارمغان آورده و در نتیجه به تولید اندیشه‌، دانش و رشد فرهنگ مطالعاتی جامعه منجر شود".
سپس، پوهاند محمد ناصر ره‌یاب، رئیس پوهنتون غالبِ هرات صحبت نموده، گفت: اگر از کتاب‌های موجود در کتاب‌خانه استفاده نشود؛ دیگر کتاب‌خانه نیست، گدامِ کتاب است؛ و پوهنتون غالب،‌ نمی‌خواهد کتاب‌خانه، گدام کتاب باشد.
بعداً از کارکردهای مدیریت کتاب‌خانهٔ اختصاصی پوهنځی طب دندان، با اهدای تقدیرنامه، سپاس و تشکر به عمل آمد.
پوهنتون غالبِ هرات، هم‌اکنون دارای سه کتاب‌خانه: کتاب‌خانهٔ  مرکزی و دو کتاب‌خانهٔ اختصاصی برای پوهنځی‌های طب معالجه‌وی و طب دندان می‌باشد که برای دانش‌جویان و پژوهش‌گران، خدمات ارائه می‌نماید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 27 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
برگزاری ورکشاپ ‌‌آموزشیِ کمک‌های اولیه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمیتهٔ امنیت، صحت، مصونیت و حفظ محیط زیست، امروز، چهارشنبه، 26 سنبلهٔ 1399، با هم‌کاری انستیتیوت علوم صحی غالب، ورکشاپ آموزشیِ کمک‌های اولیه را برای استادان و دانش‌جویان پوهنځی‌های پنج‌گانهٔ پوهنتون غالبِ هرات، در سالون همایش‌های این نهاد برگزار نمود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 26 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

در ششمین‌روز از مسابقاتِ جامِ فوتسال 1399 پوهنتون غالبِ هرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ششمین‌روز از مسابقات جامِ فوتسال 1399 پوهنتون غالبِ هرات، امروز، چهارشنبه 19 سنبله، تیم‌های کمپیوترساینس، ستوماتولوژی، حقوق و علوم سیاسی و معالجه‌وی A، باهم به رقابت پرداختند که در پایان: ستوماتولوژی، بانتیجهٔ 4 به 2، کمپیوترساینس را شکست داد و معالجه‌وی A با نتیجهٔ 6 به 3، حقوق را از پیش رو برداشت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 19 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

مسابقات جام فوتسال 1399 غالب، وارد چهارمین‌روز خود شد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروز، یک‌شنبه، 16 سنبلهٔ 1399، در چوکات جامِ فوتسال پوهنتون غالبِ هرات، تیم‌های کمپیوترساینس، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی و معالجه‌وی B با هم به رقابت پرداختند، که در نتیجه، تیم‌های کمپیوترساینس و اقتصاد با نتیجهٔ 5 به 5 مساوی کردند و طب معالجه‌وی B، با نتیجهٔ 5 به 3، تیم پوهنځی حقوق و علوم سیاسی را شکست داد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک‌شنبه، 16 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

نشست صمیمانهٔ والی هرات، با منسوبان و دانش‌جویان پوهنتون غالبِ هرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروز پنج‌شنبه، 13 سنبلهٔ 1399، محترم سیدعبدالوحید قتالی، والی ولایت هرات، با هیئت هم‌راه شان، نشستی صمیمانه با منسوبان و دانش‌جویان پوهنتون غالبِ هرات در سالون همایش‌های این پوهنتون داشتند.
در این نشست صمیمانه، والی ولایت هرات، به پرسش‌های مخاطبان، مستقیماً پاسخ ارائه نمودند.
پوهنتون غالب، باورمند است، که نزدیکی سیاستِ حاکم در جامعه، _نه سیاستِ حزبی _ با نهادهای اکادمیک، می‌تواند راه‌گشای بسا از دشواری‌های اجتماعی گردد.
هیئت ره‌بری پوهنتون غالبِ هرات، از این‌جهت، کمال تشکر و سپاس را از  جناب آقای سیدعبدالوحید قتالی، والی محترم ولایت هرات دارند و برای ایشان توفیق روزافزون، در امر ِ خدمت‌گزاری برای این دیار خواستار اند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 13 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

روز دوم مسابقات فوتسال 1399 پوهنتون غالبِ هرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در روز دوم مسابقات فوتسال 1399 پوهنتون غالبِ هرات، امروز، پنج‌شنبه، 13 سنبلهٔ 1399، تیم‌های کمپیوترساینس، اساتید، حقوق و علوم سیاسی و اداری، به مصاف هم رفتند.
در این بازی‌ها، کمپیوترساینس با نتیجهٔ 8 به 3، تیم اساتید را شکست داد و تیم حقوق و علوم سیاسی با نتیجهٔ 9 به 1، اداری را مغلوب ساخت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 13 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

ویدیوکنفرانس بین‌المللی "چشم‌انداز توسعهٔ روابط افغانستان و روسیه" موفقانه برگزار گردید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پوهنتون غالب، با روابط گستردهٔ ملی و بین‌المللی، این‌بار ‌به تاریخ 12 سنبلهٔ 1399، ساعت 00 : 03 بعدازظهر، ویدیوکنفرانس بین‌المللی‌یی را به مناسبت یک‌صدویکمین‌ سال‌روز استرداد استقلال کشور، با محوریت‌های: 1. تاریخ روابط دیپلوماسی روسیه و افغانستان؛ 2. توسعهٔ روابط دیپلوماسی میان روسیه و افغانستان؛ 3. روابط اقتصادی و اجتماعی میان روسیه و افغانستان؛ 4. روابط در زمینه‌های علمی تحصیلات عالی میان روسیه و افغانستان؛ 5. روسیه و افغانستان در نظام امروزی روابط بین‌المللی: جنبه‌های منطقه‌وی و فرامنطقه‌وی. با انجمنِ اجتماعی سرتاسری افغانان مقیم راستوف فدراتیف روسیه و سفارت افغانستان مقیم آن کشور، برگزار نمود؛ در این ویدیوکنفرانس، اعضای شورای ملی و ولایتی، نهادهای تحقیقاتی، ریاست‌های ارگان‌های دولتی و خصوصی، جامعهٔ مدنی، استادان و صاحب‌نظران حوزهٔ حقوق و اقتصاد حضور داشتند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 12 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالب هرات

کلینیک حقوقی پوهنتون غالب، برگزار نمود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کلینیک حقوقی پوهنتون غالبِ هرات، به روز سه‌شنبه، 4 سنبلهٔ ۱۳۹۹، کنفرانس علمی‌یی را با عنوان "جای‌گاه قانونی کلینیک‌های حقوقی و اهمیت آن در ارائهٔ خدمات حقوقی" در حضورداشتِ نماینده‌گان مردم در شورای ملی، هیئت ره‌بری پوهنتون غالب، استادان، شهروندان و دانش‌جویان، در سالون همایش‌های غالب برگزار نمود.

هدف از برگزاری این کنفرانس، معرفی جای‌گاه قانونی کلینیک‌های حقوقی و خدماتی که می‌توانند ارائه کنند و هم‌چنین ضرورت آن‌ها در جامعه، بوده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سه‌شنبه، 4 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

از یک‌صدویکمین‌سالروز استرداد استقلال کشور، تجلیل به عمل آمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمیتهٔ فرهنگی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون غالبِ هرات، امروز، شنبه، 1 سنبلهٔ 1399، از یک‌صدویکمین‌سالروز استرداد استقلال کشور، با برگزاری محفلی علمی، تجلیل به آورد.
در این محفل، ابتدا سخن‌رانان هرکدام موضوعات را ارائه داشتند و در پایان، مخاطبان پرسش‌های خود را با ارائه‌کننده‌گان شریک ساختند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شنبه، 1 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

برگزاری موفقانهٔ نخستین‌امتحان کانکور 1399 پوهنتون غالبِ هرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروز پنجشنبه، 30 اسد 1399، نخستین‌امتحان کانکور پوهنتون غالبِ هرات، در فضای آرام و با رعایت پروتوکول‌های صحی، در حضورداشتِ هیئت ناظر وزارت تحصیلات عالی و ریاست صحت عامه، برگزار گردید.
در این امتحان، متقاضیان برای راه‌یابی به یکی از رشته‌های‌: طب معالجه‌وی، طب دندان، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد و کمپیوترساینس، بخت‌آزمایی کردند.
قابل ذکر است که: نتایج این آزمون، بعد از ظهر روز دوشنبه، 3 سنبله اعلان می‌‌گردد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنجشنبه، 30 اسد 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

برگزاریِ امتحان ورودی ده بورسیهٔ رایگان زبان انگلیسی ‌پوهنتون غالبِ هرات، برای کارمندان ادارات دولتی این ولایت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پوهنتون غالبِ هرات، در راستای انکشاف جامعه و ایفای نقشِ مؤثر در امور اجتماعی، امروز چهارشنبه، 29 اسد 1399، آزمون ورودیِ ده سیت بورسیهٔ یک‌سالهٔ رایگان آموزش زبان انگلیسی را، در هم‌آهنگی، با ریاست منابع بشری مقام ولایت هرات، برای کارمندان ادارات دولتی این ولایت برگزار نمود.
این امتحان در حضورداشتِ ریاست منابع بشری مقام ولایت و هیئت ره‌بری پوهنتون غالب برگزار گردید.
پوهنتون غالب، سالانه ده سیت بورسیهٔ  یک‌سالهٔ رایگان آموزش زبان انگلیسی را برای کارمندان ادارات دولتی اختصاص داده است که در هم‌آهنگی با ریاست منابع بشری مقام ولایت این برنامه اجرایی می‌گردد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 29 اسد 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

کمیتهٔ ارتقای ظرفیت پوهنتون غالبِ هرات، برگزار نمود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمیتهٔ ارتقای ظرفیت پوهنتون غالبِ هرات به سلسله فعالیت‌های ماهانهٔ خود، امروز، دوشنبه، 27 اسد 1399، در هم‌کاری با آمریت ارتقای کیفیت، ورکشاپ "معرفی پروسهٔ اعتباردهی و نقش کارمندان در تکمیل معیارها" را برای کارمندان واحد اداری برگزار نمود.
قسمت دوم این ورکشاپ، در هفتهٔ آینده برای کارمندان بخش اداری برگزار خواهد شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوشنبه، 27 اسد 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

تجلیل از روز ملی بیرق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیرقِ کشور‌ها، نشانِ استقلال و آزادی مردمان یک کشور است.
کمیتهٔ فرهنگی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی در هم‌کاری با ‌مدیریت امنیتِ پوهنتون غالبِ‌ هرات، طی محفلی در صحن پوهنځی طب معالجه‌وی، و با اشتراک هیئت ره‌بری پوهنتون غالب، رئیسان فاکولته‌ها، آمریت‌ها، استادان و کارمندانِ اداری از هفتم اسد، روز ملی بیرق گرامی‌داشت به‌عمل آوردند.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
7 اسد 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

امضای تفاهم‌نامهٔ هم‌کاری با ریاست‌ صحت عامهٔ ولایت هرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پوهنتون غالب در راستای گسترش ارتباطات خود با نهادهای مختلف، و ارائهٔ دانش و تجربه، یک‌جا به دانش‌جویان خود، تفاهم‌نامهٔ هم‌کاری با ریاست صحت عامهٔ ولایت هرات به امضا رساند. 
لازم به ذکر است که این تفاهم‌نامه با توجه به اهمیت خاص کار‌های عملی برای محصلان پوهنځی حقوق و علوم سیاسی و استفاده از تجارب عملی  مرتبط با طب عدلی انعقاد یافته است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوشنبه، 6 اسد 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات