خبرها و گزارش‌ها

خبرها و گزارش‌ها

معرفی سیستم MIS برای کارمندان واحد اداری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آمریت ارتقای ظرفیتِ پوهنتون غالبِ هرات (واحد اداری)، به اساس فعالیت‌های ماهانهٔ خود، امروز، یک‌شنبه، 30 سنبلهٔ 1399، با هم‌کاری مدیریت MIS، اسراراحمد احسان، مدیر این بخش، سیستم MIS پوهنتون غالبِ هرات را برای کارمندان اداری در اتاق کنفرانس‌های پوهنتون برگزار نمود.
در این برنامه، هم‌چنین چه‌گونه‌گی استفادهٔ مؤثر از اینترنت نیز از سوی مدیریت IT ارائه گردید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک‌شنبه، 30 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
ارائهٔ طرزالعمل ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طرزالعمل ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس، امروز، شنبه، 29 سنبلهٔ 1399، از سوی آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون غالبِ هرات، با ارائهٔ انجینیر محمد عابد انور، آمر ارتقای کیفیت این پوهنتون، برای رئیسانِ پوهنځی‌های پنج‌گانه، آمرانِ دیپارتمنت‌ها و نماینده‌گان صنوف، در اتاق جلسات ارائه گردید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شنبه، 29 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
طب دندان،‌ قهرمان جامِ فوتسال 1399 پوهنتون غالبِ هرات شد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامِ فوتسال پوهنتون غالبِ هرات، امروز، پنج‌شنبه، 27 سنبلهٔ 1399‌، با به مصافِ هم‌ رفتنِ تیم‌های طب معالجه‌وی و طب دندان، پس از یک بازیِ پُرهیجان، در نتیجه با گل‌های پنالتی، به نفعِ طب دندان خاتمه یافت.
در این بازی‌ها که 10 تیم شرکت داشتند، در نتیجه، تیم طب دندان مقام اول، طب معالجه‌وی آ، مقام دوم، اقتصاد، مقام سوم و اداری کاپ اخلاقِ این دور از مسابقات را از آن خود ساختند.
در محفل اختتامیهٔ امروز، آقای عزیزی، پیام ریاست فدراسیون ورزشی پوهنتون‌های حوزهٔ غرب را بیان داشته، رئیس فدراسیون فوتسال و المپیک نیز حضور داشتند.
غالب، ورزش را بخش مهمی از فعالیت‌های خود می‌داند و در این راه سرمایه‌گذاری نیز کرده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 27 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
ارائهٔ پالیسی صحی و ایمنی پوهنتون غالبِ هرات، برای کادر اداری، علمی و دانش‌جویان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پالیسی صحی و ایمنی پوهنتون غالبِ هرات، امروز،‌ پنج‌شنبه، 27 سنبلهٔ 1399، از سوی کمیتهٔ صحت، امنیت، مصونیت و حفظ محیط زیست، توسط دکتور محمد سعید بهراد،‌ مشاور پوهنتون غالبِ هرات، برای کادر اداری،‌ علمی و دانش‌جویان این نهاد اکادمیک، در سالون همایش‌های پوهنتون برگزار گردید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 27 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
محفل گرامی‌داشت از هفتهٔ کتاب و غنی‌سازی کتاب‌خانهٔ اختصاصی پوهنځی طب دندان پوهنتون غالبِ هرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از هفتهٔ کتاب در پوهنتون غالب (هفتهٔ کتابِ پوهنتون غالب)، امروز، پنج‌شنبه،‌ 27 سنبلهٔ 1399، طی محفلی خودمانی، از سوی پوهنځی طب دندان پوهنتون غالبِ هرات، تجلیل به عمل آمد. غنی‌سازی کتاب‌خانهٔ اختصاصی این پوهنځی نیز از مناسبت‌های این محفل بود که به تعداد 300 عنوان کتاب جدید تخصصی رشتهٔ طب دندان، به این کتاب‌خانه خریداری گردیده‌بود که به دست‌رس استفاده‌کننده‌گان قرارگرفت.
در ابتدای برنامه، خالده نورزی، رئیس پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون غالبِ هرات، پیرامون اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی، صحبت نموده افزود: "کتاب‌خانه را می‌توان به‌عنوان کانون همایش صاحب‌نظران و موزهٔ پُر‌طراوت اندیش‌مندان دانست؛ به طوری که این نهاد می‌تواند بالنده‌گی و شکوفایی استعدادهای  استادان‌ و دانش‌جویان ‌را به ارمغان آورده و در نتیجه به تولید اندیشه‌، دانش و رشد فرهنگ مطالعاتی جامعه منجر شود".
سپس، پوهاند محمد ناصر ره‌یاب، رئیس پوهنتون غالبِ هرات صحبت نموده، گفت: اگر از کتاب‌های موجود در کتاب‌خانه استفاده نشود؛ دیگر کتاب‌خانه نیست، گدامِ کتاب است؛ و پوهنتون غالب،‌ نمی‌خواهد کتاب‌خانه، گدام کتاب باشد.
بعداً از کارکردهای مدیریت کتاب‌خانهٔ اختصاصی پوهنځی طب دندان، با اهدای تقدیرنامه، سپاس و تشکر به عمل آمد.
پوهنتون غالبِ هرات، هم‌اکنون دارای سه کتاب‌خانه: کتاب‌خانهٔ  مرکزی و دو کتاب‌خانهٔ اختصاصی برای پوهنځی‌های طب معالجه‌وی و طب دندان می‌باشد که برای دانش‌جویان و پژوهش‌گران، خدمات ارائه می‌نماید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 27 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
کنفرانس علمی دانش‌جویی برای دانش‌جویان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانش‌جویان سمستر ششم پوهنځی اقتصاد با هم کاری کمیتهٔ تحقیقات علمی با مسؤولیت استاد نجیب‌الله اسحاق‌زی و کمیتهٔ نصاب و انکشاف کاریکولم، با مسؤولیت خانم شبانه صدیقیان، پوهنځی اقتصاد پوهنتون غالبِ هرات، امروز، چهارشنبه،‌ 26 سنبلهٔ 1399، کنفرانس دانش‌جویی برای دانش‌جویان سمسترهای مختلف این پوهنځی، با محوریت بحثِ «سیاست دمپینگ»، در سالون همایش‌های پوهنتون برگزار نمود.
سیاستِ علمی در پوهنتون غالب این است که دانش‌جویانِ این پوهنتون، عملاً در کارهای تحقیقاتی با استادان و خود شان، شرکت داشته باشند، تا از این طریق، دانش‌آموخته‌یی خلاق و مبتکر تقدیم جامعه نماید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 26 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
برگزاری ورکشاپ ‌‌آموزشیِ کمک‌های اولیه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمیتهٔ امنیت، صحت، مصونیت و حفظ محیط زیست، امروز، چهارشنبه، 26 سنبلهٔ 1399، با هم‌کاری انستیتیوت علوم صحی غالب، ورکشاپ آموزشیِ کمک‌های اولیه را برای استادان و دانش‌جویان پوهنځی‌های پنج‌گانهٔ پوهنتون غالبِ هرات، در سالون همایش‌های این نهاد برگزار نمود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 26 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

از تحقیق تا جامعه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تولید علم و شریک‌سازی آن با ادارات مربوط و جامعه، یکی از اصول بنیادین در پوهنتون غالب است؛ در همین راستا، امروز، چهارشنبه، 26  سنبلهٔ 1399، تحقیقِ "چالش‌های صنعتِ گردش‌گری در افغانستان"، با نویسنده‌گی، استاد حامد امیری، رئیس پوهنځی اقتصاد پوهنتون غالبِ هرات، که سلسلهٔ 25، شمارهٔ سوم، زمستان 1397، فصل‌نامهٔ علمی - تحقیقی پوهنتون به چاپ رسیده است، توسط کمیتهٔ تحقیق پوهنځی اقتصاد با آمریت توریزم/گردش‌گری ریاست اطلاعات و فرهنگ شریک ساخته شد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه،‌26 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

در ادامهٔ روند بازنګری هیئت بازنگر داخلی پوهنتون غالب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ادامهٔ روند بازنگری هیئت بازنگر داخلی پوهنتون غالبِ هرات از معاونیت‌ها، پوهنځی‌ها و بخش‌های مختلف پوهنتون، این‌بار،‌ پوهنځی اقتصاد مورد ارزیابی قرار گرفت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 19 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

مسابقات جام فوتسال 1399 غالب، وارد چهارمین‌روز خود شد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروز، یک‌شنبه، 16 سنبلهٔ 1399، در چوکات جامِ فوتسال پوهنتون غالبِ هرات، تیم‌های کمپیوترساینس، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی و معالجه‌وی B با هم به رقابت پرداختند، که در نتیجه، تیم‌های کمپیوترساینس و اقتصاد با نتیجهٔ 5 به 5 مساوی کردند و طب معالجه‌وی B، با نتیجهٔ 5 به 3، تیم پوهنځی حقوق و علوم سیاسی را شکست داد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک‌شنبه، 16 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

نشست صمیمانهٔ والی هرات، با منسوبان و دانش‌جویان پوهنتون غالبِ هرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروز پنج‌شنبه، 13 سنبلهٔ 1399، محترم سیدعبدالوحید قتالی، والی ولایت هرات، با هیئت هم‌راه شان، نشستی صمیمانه با منسوبان و دانش‌جویان پوهنتون غالبِ هرات در سالون همایش‌های این پوهنتون داشتند.
در این نشست صمیمانه، والی ولایت هرات، به پرسش‌های مخاطبان، مستقیماً پاسخ ارائه نمودند.
پوهنتون غالب، باورمند است، که نزدیکی سیاستِ حاکم در جامعه، _نه سیاستِ حزبی _ با نهادهای اکادمیک، می‌تواند راه‌گشای بسا از دشواری‌های اجتماعی گردد.
هیئت ره‌بری پوهنتون غالبِ هرات، از این‌جهت، کمال تشکر و سپاس را از  جناب آقای سیدعبدالوحید قتالی، والی محترم ولایت هرات دارند و برای ایشان توفیق روزافزون، در امر ِ خدمت‌گزاری برای این دیار خواستار اند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 13 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

جام فوتسال محصلان پوهنتون غالبِ هرات، آغاز یافت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامِ  فوتسال 1399 محصلان پوهنتون غالب، امروز‌ چهارشنبه، 12 سنبلهٔ 1399، با دو بازی، آغاز یافت.
در این روز، تیم‌های پوهنځی اقتصاد، ستوماتولوژی A، معالجه‌وی A و معالجه‌وی B به مصاف هم رفتند؛ که در پایان، ستوماتولوژی A، با نتیجهٔ 5 به 2، تیم اقتصاد را شکست داد و معالجه‌وی B، با نتیجهٔ 5 به صفر، تیم معالجه‌وی A را مغلوب ساخت.
در  این جام، به تعداد 10 تیم از پوهنځی‌های پنج‌گانه حضور دارند که به رقابت می‌پردازند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 12 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ‌ هرات

برگزاری موفقانهٔ نخستین‌امتحان کانکور 1399 پوهنتون غالبِ هرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروز پنجشنبه، 30 اسد 1399، نخستین‌امتحان کانکور پوهنتون غالبِ هرات، در فضای آرام و با رعایت پروتوکول‌های صحی، در حضورداشتِ هیئت ناظر وزارت تحصیلات عالی و ریاست صحت عامه، برگزار گردید.
در این امتحان، متقاضیان برای راه‌یابی به یکی از رشته‌های‌: طب معالجه‌وی، طب دندان، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد و کمپیوترساینس، بخت‌آزمایی کردند.
قابل ذکر است که: نتایج این آزمون، بعد از ظهر روز دوشنبه، 3 سنبله اعلان می‌‌گردد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنجشنبه، 30 اسد 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

برگزاریِ امتحان ورودی ده بورسیهٔ رایگان زبان انگلیسی ‌پوهنتون غالبِ هرات، برای کارمندان ادارات دولتی این ولایت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پوهنتون غالبِ هرات، در راستای انکشاف جامعه و ایفای نقشِ مؤثر در امور اجتماعی، امروز چهارشنبه، 29 اسد 1399، آزمون ورودیِ ده سیت بورسیهٔ یک‌سالهٔ رایگان آموزش زبان انگلیسی را، در هم‌آهنگی، با ریاست منابع بشری مقام ولایت هرات، برای کارمندان ادارات دولتی این ولایت برگزار نمود.
این امتحان در حضورداشتِ ریاست منابع بشری مقام ولایت و هیئت ره‌بری پوهنتون غالب برگزار گردید.
پوهنتون غالب، سالانه ده سیت بورسیهٔ  یک‌سالهٔ رایگان آموزش زبان انگلیسی را برای کارمندان ادارات دولتی اختصاص داده است که در هم‌آهنگی با ریاست منابع بشری مقام ولایت این برنامه اجرایی می‌گردد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 29 اسد 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

کمیتهٔ ارتقای ظرفیت پوهنتون غالبِ هرات، برگزار نمود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمیتهٔ ارتقای ظرفیت پوهنتون غالبِ هرات به سلسله فعالیت‌های ماهانهٔ خود، امروز، دوشنبه، 27 اسد 1399، در هم‌کاری با آمریت ارتقای کیفیت، ورکشاپ "معرفی پروسهٔ اعتباردهی و نقش کارمندان در تکمیل معیارها" را برای کارمندان واحد اداری برگزار نمود.
قسمت دوم این ورکشاپ، در هفتهٔ آینده برای کارمندان بخش اداری برگزار خواهد شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوشنبه، 27 اسد 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

گامی دیگر برای کسب اعتبار اکادمیک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شنبه، 18 اسد 1399، هیئت بازدیدکنندهٔ ابتدایی ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی، پوهنتون غالبِ هرات را مورد بازنگری و مشاهده قرارداده‌اند؛ که پوهنتون غالب موفقانه این مرحله را سپری نموده و آمادهٔ کسب اعتبار اکادمیک می‌باشد.
 به‌زودی ‌پوهنتون غالب از سوی هیئت اصلی ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی کشور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی، در چوکات وزارت تحصیلات عالی کشور فعالیت می‌نماید و هدف آن بلندبردن کیفیت همه‌جانبهٔ پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی می‌باشد.
پوهنتون غالب، دو مرحلهٔ ارتقای کیفیت را موفقانه سپری نموده و با پشت‌سرگذاشتن این مرحله، اعتبار اکادمیک ملی را کسب خواهد نمود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک‌شنبه، 19 اسد 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات