خبرها و گزارش‌ها

خبرها و گزارش‌ها

معرفی سیستم MIS برای کارمندان واحد اداری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آمریت ارتقای ظرفیتِ پوهنتون غالبِ هرات (واحد اداری)، به اساس فعالیت‌های ماهانهٔ خود، امروز، یک‌شنبه، 30 سنبلهٔ 1399، با هم‌کاری مدیریت MIS، اسراراحمد احسان، مدیر این بخش، سیستم MIS پوهنتون غالبِ هرات را برای کارمندان اداری در اتاق کنفرانس‌های پوهنتون برگزار نمود.
در این برنامه، هم‌چنین چه‌گونه‌گی استفادهٔ مؤثر از اینترنت نیز از سوی مدیریت IT ارائه گردید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک‌شنبه، 30 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
ارائهٔ طرزالعمل ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طرزالعمل ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس، امروز، شنبه، 29 سنبلهٔ 1399، از سوی آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون غالبِ هرات، با ارائهٔ انجینیر محمد عابد انور، آمر ارتقای کیفیت این پوهنتون، برای رئیسانِ پوهنځی‌های پنج‌گانه، آمرانِ دیپارتمنت‌ها و نماینده‌گان صنوف، در اتاق جلسات ارائه گردید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شنبه، 29 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
طب دندان،‌ قهرمان جامِ فوتسال 1399 پوهنتون غالبِ هرات شد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامِ فوتسال پوهنتون غالبِ هرات، امروز، پنج‌شنبه، 27 سنبلهٔ 1399‌، با به مصافِ هم‌ رفتنِ تیم‌های طب معالجه‌وی و طب دندان، پس از یک بازیِ پُرهیجان، در نتیجه با گل‌های پنالتی، به نفعِ طب دندان خاتمه یافت.
در این بازی‌ها که 10 تیم شرکت داشتند، در نتیجه، تیم طب دندان مقام اول، طب معالجه‌وی آ، مقام دوم، اقتصاد، مقام سوم و اداری کاپ اخلاقِ این دور از مسابقات را از آن خود ساختند.
در محفل اختتامیهٔ امروز، آقای عزیزی، پیام ریاست فدراسیون ورزشی پوهنتون‌های حوزهٔ غرب را بیان داشته، رئیس فدراسیون فوتسال و المپیک نیز حضور داشتند.
غالب، ورزش را بخش مهمی از فعالیت‌های خود می‌داند و در این راه سرمایه‌گذاری نیز کرده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 27 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
ارائهٔ پالیسی صحی و ایمنی پوهنتون غالبِ هرات، برای کادر اداری، علمی و دانش‌جویان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پالیسی صحی و ایمنی پوهنتون غالبِ هرات، امروز،‌ پنج‌شنبه، 27 سنبلهٔ 1399، از سوی کمیتهٔ صحت، امنیت، مصونیت و حفظ محیط زیست، توسط دکتور محمد سعید بهراد،‌ مشاور پوهنتون غالبِ هرات، برای کادر اداری،‌ علمی و دانش‌جویان این نهاد اکادمیک، در سالون همایش‌های پوهنتون برگزار گردید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 27 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
محفل گرامی‌داشت از هفتهٔ کتاب و غنی‌سازی کتاب‌خانهٔ اختصاصی پوهنځی طب دندان پوهنتون غالبِ هرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از هفتهٔ کتاب در پوهنتون غالب (هفتهٔ کتابِ پوهنتون غالب)، امروز، پنج‌شنبه،‌ 27 سنبلهٔ 1399، طی محفلی خودمانی، از سوی پوهنځی طب دندان پوهنتون غالبِ هرات، تجلیل به عمل آمد. غنی‌سازی کتاب‌خانهٔ اختصاصی این پوهنځی نیز از مناسبت‌های این محفل بود که به تعداد 300 عنوان کتاب جدید تخصصی رشتهٔ طب دندان، به این کتاب‌خانه خریداری گردیده‌بود که به دست‌رس استفاده‌کننده‌گان قرارگرفت.
در ابتدای برنامه، خالده نورزی، رئیس پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون غالبِ هرات، پیرامون اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی، صحبت نموده افزود: "کتاب‌خانه را می‌توان به‌عنوان کانون همایش صاحب‌نظران و موزهٔ پُر‌طراوت اندیش‌مندان دانست؛ به طوری که این نهاد می‌تواند بالنده‌گی و شکوفایی استعدادهای  استادان‌ و دانش‌جویان ‌را به ارمغان آورده و در نتیجه به تولید اندیشه‌، دانش و رشد فرهنگ مطالعاتی جامعه منجر شود".
سپس، پوهاند محمد ناصر ره‌یاب، رئیس پوهنتون غالبِ هرات صحبت نموده، گفت: اگر از کتاب‌های موجود در کتاب‌خانه استفاده نشود؛ دیگر کتاب‌خانه نیست، گدامِ کتاب است؛ و پوهنتون غالب،‌ نمی‌خواهد کتاب‌خانه، گدام کتاب باشد.
بعداً از کارکردهای مدیریت کتاب‌خانهٔ اختصاصی پوهنځی طب دندان، با اهدای تقدیرنامه، سپاس و تشکر به عمل آمد.
پوهنتون غالبِ هرات، هم‌اکنون دارای سه کتاب‌خانه: کتاب‌خانهٔ  مرکزی و دو کتاب‌خانهٔ اختصاصی برای پوهنځی‌های طب معالجه‌وی و طب دندان می‌باشد که برای دانش‌جویان و پژوهش‌گران، خدمات ارائه می‌نماید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 27 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
برگزاری ورکشاپ ‌‌آموزشیِ کمک‌های اولیه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمیتهٔ امنیت، صحت، مصونیت و حفظ محیط زیست، امروز، چهارشنبه، 26 سنبلهٔ 1399، با هم‌کاری انستیتیوت علوم صحی غالب، ورکشاپ آموزشیِ کمک‌های اولیه را برای استادان و دانش‌جویان پوهنځی‌های پنج‌گانهٔ پوهنتون غالبِ هرات، در سالون همایش‌های این نهاد برگزار نمود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 26 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

در ششمین‌روز از مسابقاتِ جامِ فوتسال 1399 پوهنتون غالبِ هرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ششمین‌روز از مسابقات جامِ فوتسال 1399 پوهنتون غالبِ هرات، امروز، چهارشنبه 19 سنبله، تیم‌های کمپیوترساینس، ستوماتولوژی، حقوق و علوم سیاسی و معالجه‌ویA، باهم به رقابت پرداختند که در پایان: ستوماتولوژی، بانتیجهٔ 4 به 2، کمپیوترساینس را شکست داد و معالجه‌وی A با نتیجهٔ 6 به 3، حقوق را از پیش رو برداشت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 19 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

ارائهٔ طرزالعمل کمیتهٔ نظم و دسپلین برای دانش‌جویان پوهنځی طب معالجه‌وی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طرزالعمل کمیتهٔ نظم و دسپلین پوهنتون غالبِ هرات، توسط ‌محمدعیسی یارزاده، محصل سمستر دهم پوهنځی طب معالجه‌وی، زیر نظر استاد نور اسماء جامی، منشی کمیتهٔ نظم و دسپلین آن پوهنځی، ‌به محصلان صنوف مختلف ‌طب معالجه‌وی غالب، به تاریخ ۱۷ سنبلهٔ ۱۳۹۹ ارائه گردید. در این کنفرانس ریاست پوهنځی طب معالجه‌وی، آمران دیپارتمنت‌ها و استادان این پوهنځی نیز حضور داشتند و در ختم کنفرانس، به پرسش‌های اشتراک‌کننده‌گان پیرامون موضوعات دسپلینی پاسخ داده شد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 19 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
در پنجمین‌روز از مسابقات جامِ فوتسال پوهنتون غالبِ هرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در پنجمین‌روز از مسابقات جامِ فوتسال پوهنتون غالبِ هرات، امروز، دوشنبه، 17 سنبلهٔ 1399، تیم‌های معالجه‌وی C، اساتید، انستیتیوت و اداری به مصاف هم رفتند؛ در نتیجه، معالجه‌وی C با نتیجهٔ 5 به 4، تیم اساتید را شکست داد و تیم اداری با نتیجهٔ 5 به 4، از سد انستیتیوت گذشت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوشنبه، 17 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
 
مسابقات جام فوتسال 1399 غالب، وارد چهارمین‌روز خود شد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروز، یک‌شنبه، 16 سنبلهٔ 1399، در چوکات جامِ فوتسال پوهنتون غالبِ هرات، تیم‌های کمپیوترساینس، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی و معالجه‌وی B با هم به رقابت پرداختند، که در نتیجه، تیم‌های کمپیوترساینس و اقتصاد با نتیجهٔ 5 به 5 مساوی کردند و طب معالجه‌وی B، با نتیجهٔ 5 به 3، تیم پوهنځی حقوق و علوم سیاسی را شکست داد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک‌شنبه، 16 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

 
سومین‌روز مسابقات جامِ فوتسال 1399 پوهنتون غالبِ هرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در سومین‌روز از مسابقات جامِ فوتسال ‌پوهنتون غالبِ هرات، امروز، شنبه، 15 سنبلهٔ 1399، تیم‌های ستوماتولوژی، معالجه‌وی C، انستیتیوت و معالجه‌وی A، به مصاف هم رفتند؛ در نتیجه، تیم ستوماتولوژی با نتیجهٔ 3 به 2، معالجه‌وی C را شکست داد و معالجه‌وی B، با نتیجهٔ 2 به 1، از سدِ انستیتیوت علوم صحی غالب گذشت.
مسابقات فوتسال پوهنتون غالب از تاریخ 12 سنبلهٔ 1399، آغاز یافته است، که در آن به تعداد 10 تیم، شرکت دارند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شنبه، 15 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و‌ آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

 
نشست صمیمانهٔ والی هرات، با منسوبان و دانش‌جویان پوهنتون غالبِ هرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروز پنج‌شنبه، 13 سنبلهٔ 1399، محترم سیدعبدالوحید قتالی، والی ولایت هرات، با هیئت هم‌راه شان، نشستی صمیمانه با منسوبان و دانش‌جویان پوهنتون غالبِ هرات در سالون همایش‌های این پوهنتون داشتند.
در این نشست صمیمانه، والی ولایت هرات، به پرسش‌های مخاطبان، مستقیماً پاسخ ارائه نمودند.
پوهنتون غالب، باورمند است، که نزدیکی سیاستِ حاکم در جامعه، _نه سیاستِ حزبی _ با نهادهای اکادمیک، می‌تواند راه‌گشای بسا از دشواری‌های اجتماعی گردد.
هیئت ره‌بری پوهنتون غالبِ هرات، از این‌جهت، کمال تشکر و سپاس را از  جناب آقای سیدعبدالوحید قتالی، والی محترم ولایت هرات دارند و برای ایشان توفیق روزافزون، در امر ِ خدمت‌گزاری برای این دیار خواستار اند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 13 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات
 
 
ویدیوکنفرانس بین‌المللی "چشم‌انداز توسعهٔ روابط افغانستان و روسیه" موفقانه برگزار گردید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پوهنتون غالب، با روابط گستردهٔ ملی و بین‌المللی، این‌بار ‌به تاریخ 12 سنبلهٔ 1399، ساعت 00 : 03 بعدازظهر، ویدیوکنفرانس بین‌المللی‌یی را به مناسبت یک‌صدویکمین‌ سال‌روز استرداد استقلال کشور، با محوریت‌های: 1. تاریخ روابط دیپلوماسی روسیه و افغانستان؛ 2. توسعهٔ روابط دیپلوماسی میان روسیه و افغانستان؛ 3. روابط اقتصادی و اجتماعی میان روسیه و افغانستان؛ 4. روابط در زمینه‌های علمی تحصیلات عالی میان روسیه و افغانستان؛ 5. روسیه و افغانستان در نظام امروزی روابط بین‌المللی: جنبه‌های منطقه‌وی و فرامنطقه‌وی. با انجمنِ اجتماعی سرتاسری افغانان مقیم راستوف فدراتیف روسیه و سفارت افغانستان مقیم آن کشور، برگزار نمود؛ در این ویدیوکنفرانس، اعضای شورای ملی و ولایتی، نهادهای تحقیقاتی، ریاست‌های ارگان‌های دولتی و خصوصی، جامعهٔ مدنی، استادان و صاحب‌نظران حوزهٔ حقوق و اقتصاد حضور داشتند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 12 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالب هرات
 
جام فوتسال محصلان پوهنتون غالبِ هرات، آغاز یافت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامِ  فوتسال 1399 محصلان پوهنتون غالب، امروز‌ چهارشنبه، 12 سنبلهٔ 1399، با دو بازی، آغاز یافت.
در این روز، تیم‌های پوهنځی اقتصاد، ستوماتولوژی A، معالجه‌وی A و معالجه‌وی B به مصاف هم رفتند؛ که در پایان، ستوماتولوژی A، با نتیجهٔ 5 به 2، تیم اقتصاد را شکست داد و معالجه‌وی B، با نتیجهٔ 5 به صفر، تیم معالجه‌وی A را مغلوب ساخت.
در  این جام، به تعداد 10 تیم از پوهنځی‌های پنج‌گانه حضور دارند که به رقابت می‌پردازند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 12 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ‌ هرات

 

برگزاری موفقانهٔ نخستین‌امتحان کانکور 1399 پوهنتون غالبِ هرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروز پنجشنبه، 30 اسد 1399، نخستین‌امتحان کانکور پوهنتون غالبِ هرات، در فضای آرام و با رعایت پروتوکول‌های صحی، در حضورداشتِ هیئت ناظر وزارت تحصیلات عالی و ریاست صحت عامه، برگزار گردید.
در این امتحان، متقاضیان برای راه‌یابی به یکی از رشته‌های‌: طب معالجه‌وی، طب دندان، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد و کمپیوترساینس، بخت‌آزمایی کردند.
قابل ذکر است که: نتایج این آزمون، بعد از ظهر روز دوشنبه، 3 سنبله اعلان می‌‌گردد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنجشنبه، 30 اسد 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

 

کام‌یابان امتحان شورای طبی و ورودی تخصصِ پوهنځی‌های طب معالجه‌و طب دندانِ غالب، تقدیر گردیدند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فارغانِ پوهنځی‌های طب معالجه‌وی و طب دندان پوهنتون غالب، که در امتحان شورای طبی و امتحانِ ورودی تخصص، افتخار آفریده‌بودند، از سوی هیئت ره‌بری پوهنتون غالبِ هرات، با اهدای تبریک‌نامه و محفلی خودمانی، تقدیر به عمل آمد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 6 سنبلهٔ 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات

پیام تبریکی رئیس و هیئت ره‌بری پوهنځی طب معالجه‌وی غالبِ هرات به فارغان افتخارآفرین‌ این پوهنځی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اینک شما دانش‌آموخته‌گانِ دانشِ طبابت از پوهنځی طب معالجه‌وی پوهنتون غالب هرات در امتحان شورای طبی افغانستان برای خود و غالب، افتخار آفریدید؛ بدون شک این موفقیت حاصل تلاش‌های شما، استادان گرامی پوهنځی طب معالجه‌وی و از خودگذری خانواده‌های محترم تان می‌باشد‌. رئیس و هیئت ره‌بری - علمی پوهنځی طب معالجه‌وی پوهنتون غالب، این درخشش را به شما فرهیخته‌گانِ پُرتلاش‌ و  طبیبان توان‌مند دیار مان، و هم‌چنان به خانواده‌های محترم تان تبریک و تهنیت گفته و از خداوند منان توفیق روز‌افزون برای همهٔ شما دانش آموخته‌گان ‌ آرزومنداند.

با عرض حرمت
 رئیس و هیئت ره‌بری ‌پوهنځی طب معالجه‌وی پوهنتون غالب هرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنج‌شنبه، 16 اسد 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ‌ هرات

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ