به پیش‌وازِ صدمین‌سالگرد استقلال کشور

به پیش‌وازِ صدمین‌سالگرد استقلال کشور

پوهنتون غالبِ هرات، امروز پنجشنبه، 3 اسد 1398‌، به پیش‌واز از صدمین‌سالگرد استقلال کشور، محفل شکوه‌مندی را با حضورداشتِ اعضای هیئت ره‌بری این نهادِ تحصیلی، استادان،‌ دانش‌جویان و سایر مهمانانِ دعوت‌شده، در سالون همایش‌های غالب، برگزار نمود. 
در ابتدای محفل، معاونیت پژوهشی، امور فرهنگی و ارتباطات پوهنتون غالب، پیرامون تأثیرات سیاسی استرداد استقلال افغانستان، نقطه‌یی عطف در تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور، صحبت‌های همه‌جانبه ارائه داشتند؛ سپس بانو بلقیس کاکر، پیام‌های استردادِ‌ استقلال کشور برای نسل امروز را یادآورشدند؛ در بخش بعدی، گروه سرود مؤسسهٔ تعلیمی ـ خصوصی دانش‌خواهانِ غالب، ترانهٔ میهنی‌یی را زمزمه نمودند. 
بانو لیمه بارکزی و جنابِ آقای عبدالباری بهرامی، دو دانش‌جوی غالب بودند که در این محفل، شعر دکلمه نمودند. 
محفل با پذیرایی از مهمانان خاتمه یافت. 
هیئت ره‌بری پوهنتون غالب، ضمن تبریک پیشاپیش صدمین سالگرد استقلال کشور حضور کافهٔ ملت غیور افغانستان، امید می‌برد تا در آینده، بتوانیم به استقلال اندیشه‌ها دست‌یابیم، که خود استقلال اقتصادی و نظامی ـ سیاسی را در پی خواهد داشت.