اقتصاد

اقتصاد

زنده‌گی‌نامة حامد امیری رئیس پوهنحی اقتصاد

حامد امیری در سال ۱۳۶۸خورشیدی در خانواده‌یی میانه‌حال و اهل دانش در ولسوالی شیندند هرات، چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش و تحصیلات دورة لیسه را در لیسة انقلاب در شهر هرات به‌ پایان رسانید؛ پس از ختم دورة لیسه در سال 1386‌ در آزمون کانکور شرکت کرد و به پوهنځی اقتصاد دانش‌گاه هرات راه یافت. او در سال 1390 از این رشته فارغ شد.

امیری در جریان تحصیل مشغول کار بود و از سال 1386 تا 1391 به صفت معلم در لیسة خصوصی توحید انجام وظیفه کرد؛ پس از فراغت از رشتة اقتصاد مصروف کار در کابل‌بانک شد. یک سال در کابل‌بانک کارکرد.

وی در سال 1392‌ در پوهنتون پونة هندوستان برای کسب سویة ‌فوق لیسانس به تحصیل آغاز کرد. دو سال دورة فوق لیسانس خود را در آن‌جا گذراند. در سال 1394 با کسب گواهی ماستری به افغانستان برگشت و در بانک

بین‌المللی افغانستان (AIB) دست‌به­کار شد؛ پس از یک سال نظر به علاقه‌یی که به تدریس داشت به حیث استاد در پوهنځی اقتصاد پوهنتون غالب آغاز به آموزش­دادن دانش­جویان نمود. وی نظر به شایسته­گی‌یی‌که داشت، نخست به حیث سرپرست پوهنځی اقتصاد و پس از سپری‌نمودن یک سال خدمت در آن پوهنځی در میانة سال 1396 به حیث رئیس این پوهنځی انتصاب یافت و به کار آغاز نمود. امیری در سال 1397‌ره‌سپار هند گردید و در ‌پوهنتون مانیو رچنای هند برای کسب درجة تحصیلی د‌کترا به تحصیل آغاز نمود. وی در پهلوی تحصیل دکترا، رئیس پوهنځی اقتصاد نیز می‌باشد.

پوهنځی اقتصاد در بهار سال 1390‌،‌ در چوکات ‌پوهنتونِ غالبِ هرات تشکیل شد و در ابتدا مضامین به زبان انگلیسی تدریس می‌شد و در بهار سال 1393، نظر به تقاضای مکرر مردم، که خواهان تحصیل در این پوهنتون بودند، مضامین به دری برگردان گردید.

پوهنځی اقتصاد پوهنتون غالب‌ هرات ‌دارای یک‌ دیپارتمنت فارغ‌ده (مدیریت و ادارۀ تشبثات) می‌باشد، که در طی هشت سال گذشته در پنج دوره به تعداد 115 محصل فارغ داده است، که این فارغان در بازار کار با استقبال خوبی رو‌به‌رو شده‌اند.

این پوهنځی هم اکنون 380 محصل دارد، که از این میان 69 محصل دختر و متباقی محصلان پسر می‌باشند و طبق برنامه باجذب 80 محصل در بهار سال 1399، شمار محصلان آن به 460 تن خواهد رسید.

درحال حاضر پوهنځی اقتصاد غالب هرات دارای کارمندان اداری و تدریسی و خدماتی و 5 استاد دایم خانم و آقا و بیست تن از استادان قراردادی با تجربه به سویة ماستر و دکترا می‌باشد.

داشتن روابط اکادمیک با نهاد‌های دولتی و ادارات اقتصادی و تدویر سمینار‌ها و کنفرانس‌ها‌، داشتن نصاب تحصیلی و مفردات روز‌آمد، استفاده از تازه‌ترین پژوهش‌ها در راستای مسائل اکادمیک‌، به دست‌رس‌بودن کتاب‌های درسی و ممد درسی و استفاده از تکنالوژی معلوماتی از امتیازات این پوهنځی به‌شمار می‌رود.

دیدگاه

پوهنځی اقتصاد پوهنتون غالب به‌عنوان یک نهاد تحصیلی در چوکات قوانین نافذة کشور و وزارت تحصیلات عالی تلاش دارد تا به برترین جای‌گاه در سطح ملی در تربیت نیروی متخصص و کارآفرین مطابق با نیاز بازار کار از طریق تدریس دست یافته و در حل مسائل جامعه‌ از طریق تحقیق و دریافت راه‌حل‌های علمی اهتمام ورزد.

رسالت

پوهنځی اقتصاد‌ تلاش دارد تا از طریق ارتقای ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی در عرضة خدمات علمی و مشاوره در سطح ملی، با بهره‌گیری از منابع دست‌داشته به‌خصوص اعضای هیئت علمی توان‌مند‌ و با تأکید بر ارزش‌های دینی و اخلاقی به صورت مستمر به تأمین نیاز‌های علمی و حرفه‌وی جامعه درسطح ملی و منطقه‌یی بپردازد.

پلان استراتژیک پوهنحی اقتصاد

شرح وظایف پوهنحی اقتصاد